ලෝක නීති සන්ධානය

Law & More ලෝක නීති සන්ධානයේ සාමාජිකයෙකි. රටවල් 100 කට වැඩි ගණනක නීති ආයතන 80 කට වැඩි ගණනක සංවිධානයකි.

Law & More ජාත්‍යන්තර අවධානයක් ඇති නීති ආයතනයකි. එහි සාමාජිකත්වය තුළින් තම සේවාදායකයින්ට ලොව පුරා නීතිමය සහාය ලබා ගැනීමට එය උපකාරී වේ.
වෙබ් අඩවියේ වැඩි විස්තර ඔබ සොයා ගනු ඇත worldlawalliance.com.

බෙදාගන්න