තෝරා ගැනීම ගැන අපි ඔබට ස්තූති කිරීමට කැමතියි Law & More. අපි බහුවිධ නීති ආයතනයක් වන අතර අයින්ඩ්හොවන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම්හි කාර්යාල සමඟ බදු උපදේශනයකි. කුමක් කරයිද? Law & More අද්විතීය වන්නේ අපි කුඩා කඩ සාප්පුවක පුද්ගලික ස්පර්ශය විශාල නීති ආයතනයක දැනුමේ මට්ටම සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමයි. අපට විශේෂ expert ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් තිබේ. ඔබ කුතුහලයෙන් සිටින අය කවුද? අපගේ විශේෂ ise පිටුව දෙස බලන්න. 

සම්බන්ධ වීමට ස්තූතියි LAW & MORE

හැකි ඉක්මනින් අපි ඔබට පිළිතුරක් එවන්නෙමු

ඔබ තෝරාගත් විට LAW & MORE

ප්‍රති R ල ලබා ගත් නීතිමය ආයතනයක් සඳහා ඔබ තෝරා ගන්න

Law & More ලන්දේසි ආයතනික, වාණිජ හා බදු නීතිය පිළිබඳ විශේෂ izing දැනුමක් ඇති ගතික බහුවිධ ලන්දේසි නීති ආයතනයක් වන අතර බදු උපදේශනයකි.

එහි ආයතනික හා බදු පසුබිම සමඟ, Law & More විශාල ආයතනික හා බදු උපදේශන සමාගමක දැනුම ඒකාබද්ධ කිරීම, ඔබ කඩ සාප්පුවකින් අපේක්ෂා කරන සවිස්තරාත්මක හා අභිරුචි කළ සේවාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. අපගේ සේවාවන්හි විෂය පථය හා ස්වභාවය අනුව අප සැබවින්ම ජාත්‍යන්තර වන අතර, සංස්ථා සහ ආයතනවල සිට පුද්ගලයන් දක්වා නවීන ලන්දේසි සහ ජාත්‍යන්තර සේවාදායකයින් සඳහා අපි වැඩ කරන්නෙමු.

Law & More ලන්දේසි කොන්ත්‍රාත් නීතිය, ලන්දේසි ආයතනික නීතිය, ලන්දේසි බදු නීතිය, ලන්දේසි රැකියා නීතිය සහ ජාත්‍යන්තර දේපල නීතිය යන ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ ගැඹුරු දැනුමක් ඇති බහුභාෂා නීති yers යින් සහ බදු උපදේශකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් එහි ඇත. වත්කම් හා ක්‍රියාකාරකම්වල බදු-කාර්යක්ෂම ව්‍යුහය, ලන්දේසි බලශක්ති නීතිය, ලන්දේසි මූල්‍ය නීතිය සහ දේපල වෙළඳාම් ගනුදෙනු පිළිබඳව ද සමාගම විශේෂ izes ය.

ටොම් මීවිස්

ටොම් මීවිස්

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

මැක්සිම් හොඩැක්

මැක්සිම් හොඩැක්

සහකරු / නීති oc

යාරා-නූප්ස්-ඡායාරූපය -500-567

යාරා නොප්ස්

නීති උපදේශක

ඇටෝර්නි සහ ටැක්ස් ඇඩ්වයිසර්ස්

 

උපදේශක අයින්ඩ්හොවන්
Law & More B.V.