අපේ කණ්ඩායම

ටොම් මීවිස් රූපය

ටොම් මීවිස්

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

තුළ Law & More, ටොම් සාමාන්‍ය පුහුණුව සමඟ කටයුතු කරයි. ඔහු කාර්යාලයේ සාකච්ඡාකරු සහ නඩුකාරයා වේ.

මැක්සිම් හොඩැක්

මැක්සිම් හොඩැක්

සහකරු / නීති oc

තුළ Law & More ලන්දේසි ආයතනික නීතිය, ලන්දේසි වාණිජ නීතිය, ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නීතිය, ආයතනික මූල්‍ය හා ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ අත්පත් කර ගැනීම්, සංකීර්ණ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘති සහ බදු / මූල්‍ය ව්‍යුහයන් සැකසීම සහ කළමනාකරණය කිරීම වැනි ක්ෂේත්‍රවල නෙදර්ලන්තයේ යුරේසියානු වෙළඳපොළවල සේවාදායකයින්ට සේවා සැපයීම කෙරෙහි මැක්සිම් අවධානය යොමු කරයි.

තුළ Law & More, රූබි කොන්ත්‍රාත් නීතිය, ආයතනික නීතිය සහ ආයතනික නීති සේවා පිළිබඳ විශේෂ specialized යෙක්. ඇයව ඔබේ සමාගමේ ආයතනික නීති lawyer වරියක් ලෙස බඳවා ගත හැකිය.

තුළ Law & More, අයිලින් ප්‍රධාන වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ පුද්ගලික හා පවුල් නීතිය, රැකියා නීතිය සහ සංක්‍රමණ නීතිය යන ක්ෂේත්‍රවල ය.

වයි. (යාරා) නොප්ස්

යාරා නොප්ස්

නීති උපදේශක

තුළ Law & More යාරා අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී කණ්ඩායමට සහාය වන අතර විවිධ නීතිමය ගැටලු විසඳීමට සහ ලන්දේසි හා රුසියානු භාෂාවෙන් (ක්‍රියා පටිපාටි) ලේඛන කෙටුම්පත් කිරීමට උපකාරී වේ.

මැක්ස් මෙන්ඩර් ඡායාරූපය

මැක්ස් මෙන්ඩර්

අලෙවි කළමනාකරු

තාක්‍ෂණික කුසලතා සහ සමාගම් සංවිධාන හා කළමනාකරණය පිළිබඳ ඔහුගේ පුළුල් කෝපයත් සමඟ මැක්ස් මාධ්‍ය සහ අලෙවිකරණ කළමනාකරු වේ Law & More.