පෞද්ගලික ගනුදෙනුකරුවන්

As a private individual you can come into contact with the law in a variety of ways. Law & More assists private clients in various areas of law. We have expertise in the field of:

  • පුද්ගලයින් සහ පවුල් නීතිය;
  • ආගමන නීතිය;
  • කම්කරු නීතිය;
  • රහස්යතා නීතිය.

එය සංකීර්ණ දික්කසාදයක් වේවා, පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම, රැකියා කොන්ත්‍රාත්තු සහ ඔබේ පුද්ගලික දත්ත සේවයෙන් පහ කිරීම හෝ ආරක්ෂා කිරීම වේවා, අපගේ විශේෂ ists යින් ඔබ වෙනුවෙන් සිටින අතර ඔබේ ඉලක්කය කරා ළඟා වීමට හොඳම ක්‍රමය සොයයි.

පළමුවෙන්ම, අපි ඔබේ තත්වය විශ්ලේෂණය කරන අතර ඔබ සමඟ අපි අනුගමනය කරන උපක්‍රම සහ මාර්ගය තීරණය කරමු. අප අය කරන ගාස්තු පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන අතර අපි මේ පිළිබඳව පැහැදිලි ගිවිසුම් ඇති කර ගනිමු. අපගේ සේවාදායකයින් සමඟ හොඳ සහ පැහැදිලි සන්නිවේදනයකට අපි විශාල වටිනාකමක් ලබා දෙන අතර එබැවින් අපි සෑම විටම ඉක්මණින් ප්‍රතිචාර දක්වන අතර අපි ඔබේ නඩුවට සම්බන්ධ වෙමු. අපගේ ප්‍රවේශය පුද්ගලික, සෘජු හා ප්‍රති result ල මත පදනම් වේ. නීති lawyer යා සහ සේවාදායකයා අතර කෙටි, පැහැදිලි රේඛා අපට ඇත්ත වශයෙන්ම කාරණයකි.

ඔබට නීතිමය ගැටලුවක් තිබේද සහ ඔබට විශේෂ ist යෙකුගේ සහාය අවශ්‍යද? අප හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන්න. අපි ඔබට උපදෙස් දීමටත්, සාකච්ඡා සඳහා සහාය වීමටත්, අවශ්‍ය නම්, නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයකට ඔබව නියෝජනය කිරීමටත් අපි සතුටු වෙමු.