තවමත් නොදන්නා ලන්දේසි ජාතිකයන් සිටින්නේ ඉතා ස්වල්පයක් පමණි…

ගෑස් කැනීම් හේතුවෙන් ඇති වන ග්‍රොනින්ගන් භූමිකම්පා පිළිබඳ ඇදගෙන යාමේ ගැටළු පිළිබඳව තවමත් නොදන්නා ලන්දේසි ජාතිකයින් ඉතා ස්වල්ප දෙනෙක් සිටිති. ග්‍රොනින්ගන්වෙල්ඩ් හි වැසියන්ගෙන් කොටසකට ද්‍රව්‍යමය නොවන හානිවලට වන්දි ගෙවිය යුතු බව 'නෙඩර්ලන්ඩ්ස් ආර්ඩෝලි මාට්ස්චැපිජ්' (ලන්දේසි ඛනිජ තෙල් සමාගම) අධිකරණය තීන්දු කර තිබේ. ප්‍රමාණවත් අධීක්ෂණයක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් රජය වගකිව යුතු නමුත් අධිකරණය තීන්දු කළේ, අධීක්ෂණය ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රමාණවත් නොවූවත්, එයින් සිදුවූ හානිය යැයි කිව නොහැකි බවයි.

බෙදාගන්න
Law & More B.V.