2020 දී නෙදර්ලන්තයේ UBO ලේඛනය

යුරෝපීය නියමයන්ට අනුව සාමාජික රටවලට UBO- ලේඛනයක් සැකසිය යුතුය. UBO යනු අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු යන්නයි. UBO ලේඛනය 2020 දී නෙදර්ලන්තයේ ස්ථාපනය කෙරේ. මෙයින් අදහස් වන්නේ 2020 සිට සමාගම් සහ නීතිමය ආයතන ඔවුන්ගේ (in ජු) හිමිකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට බැඳී සිටින බවයි. නම සහ ආර්ථික උනන්දුව වැනි UBO හි පුද්ගලික දත්ත වලින් කොටසක් ලේඛනය මගින් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, UBOs හි පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇපකර ස්ථාපනය කර ඇත.

2020 දී නෙදර්ලන්තයේ UBO ලේඛනය

UBO ලේඛනය පිහිටුවීම පදනම් වී ඇත්තේ යුරෝපා සංගමයේ සිව්වන මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී නියෝගය මත වන අතර එය මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය වැනි මූල්‍ය හා ආර්ථික අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කරයි. සමාගමක හෝ නෛතික ආයතනයක අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු වන පුද්ගලයා පිළිබඳ විනිවිදභාවයක් ලබා දීමෙන් UBO ලේඛනය මේ සඳහා දායක වේ. UBO සැමවිටම තිරය පිටුපස සිටියත් නැතත් සමාගමක් තුළ සිදුවීම් වල ගමන් මග තීරණය කරන ස්වභාවික පුද්ගලයෙකි.

UBO ලේඛනය වෙළඳ ලේඛනයේ කොටසක් බවට පත්වන අතර එම නිසා එය වාණිජ මණ්ඩලයේ කළමනාකරණයට යටත් වේ.

තව දුරටත් කියවන්න: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Law & More