සංචාරක සැපයුම්කරුගෙන් බංකොලොත්භාවයෙන් ආරක්ෂා වීමට සංචාරකයා වඩා හොඳය

බොහෝ දෙනෙකුට එය බියකරු සිහිනයක් වනු ඇත: සංචාරක සැපයුම්කරුගේ බංකොලොත්භාවය හේතුවෙන් ඔබ මුළු අවුරුද්ද පුරාම මහන්සි වී වැඩ කළ නිවාඩු කාලය අවලංගු වේ. වාසනාවකට මෙන්, නව නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඔබට මෙය සිදුවීමේ අවස්ථාව අඩු වී ඇත. 1 ජුලි 2018 වන දින නව නීති ක්‍රියාත්මක වූ අතර එහි ප්‍රති travel ලයක් ලෙස සංචාරකයින් තම සංචාරක සැපයුම්කරු බංකොලොත් වුවහොත් බොහෝ විට ආරක්ෂා වේ. මෙම නව නීති බලාත්මක වන තුරු සංචාරක පැකේජයක් වෙන්කර ගත් පාරිභෝගිකයින්ට පමණක් සංචාරක සැපයුම්කරුගේ බංකොලොත්භාවයෙන් ආරක්ෂා විය. කෙසේ වෙතත්, අද සමාජයේ සංචාරකයින් බොහෝ විට තම ගමන සම්පාදනය කරමින් විවිධ සංචාරක සැපයුම්කරුවන්ගේ අංග එක් ගමනකට ඒකාබද්ධ කරයි. නව නීති මගින් මෙම සංවර්ධනය අපේක්ෂා කරන්නේ සංචාරක සැපයුම්කරුවන්ගේ (බ) බංකොලොත්භාවයට එරෙහිව තම ගමන රචනා කරන සංචාරකයින් ආරක්ෂා කිරීමෙනි. සමහර අවස්ථාවලදී ව්‍යාපාරික සංචාරකයින් පවා මෙම ආරක්ෂාවේ විෂය පථයට අයත් වේ. නව නීති 1 ජූලි 2018 වන දින හෝ ඊට පසුව වෙන්කරවා ඇති සියලුම ගමන් සඳහා අදාළ වේ. කරුණාකර සටහන් කරන්න: මෙම ආරක්ෂාව සංචාරක සැපයුම්කරුගේ බංකොලොත් භාවයට පමණක් අදාළ වන අතර ප්‍රමාදයක් හෝ වැඩ වර්ජන සම්බන්ධයෙන් අදාළ නොවේ.

තව දුරටත් කියවන්න: https://www.acm.nl/nl/publicaties/reiziger-beter-beschermd-tegen-faillissement-reisaanbieder

බෙදාගන්න
Law & More B.V.