පැස්ටාෆරියන්ස්: තරමක් විකාර විශ්වාසයකට ආධාර කරන්නන්…

පැස්ටාෆරියන්ස්: පියාසර ස්පැගටි රාක්ෂයා පිළිබඳ තරමක් විකාර විශ්වාසයකට ආධාරකරුවන්. එය සැබෑ සංසිද්ධියක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ. පැස්ටාෆරියන්වාදයේ ආධාරකරුවන් ඔවුන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හෝ හැඳුනුම්පත් සඳහා ඡායාරූප ගත කිරීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති අතර ඔවුන්ගේ හිස මත කොලන්ඩරයක් තබා ඇත. ඔවුන් භාවිතා කරන තර්කය නම්, ඔවුන් - යුදෙව්වන් හා මුස්ලිම්වරුන් මෙන් - ආගමික දෘෂ්ටිකෝණයකින් හිස වසා ගැනීමට කැමති බවය. එක් විශේෂයකදී, මෑතදී නැගෙනහිර-බ්‍රබන්ට් අධිකරණය විසින් මෙය නවතා දමා, ECHR හි නිර්ණායකයට අනුකූලව, පැස්ටාෆරියන්වාදය කිසිම ආකාරයකින් ආගමක් හෝ විශ්වාසයක් ලෙස සැලකීමට ප්‍රමාණවත් තරම් බැරෑරුම් බවක් පෙන්නුම් නොකරන බවට තීන්දු කර තිබේ. එපමණක් නොව, උසාවියේ ප්‍රශ්නවලට ප්‍රමාණවත් ලෙස පිළිතුරු දීමට මිනිසාට නොහැකි වූ අතර ආගමක් හෝ විශ්වාසයක් පිළිබඳ බැරෑරුම් අවබෝධයක් පෙන්වීමට ඔහුට නොහැකි විය.

Law & More