නෙදර්ලන්තය යුරෝපයේ නවෝත්පාදන නායකයෙකි

යුරෝපීය කොමිසමේ යුරෝපීය නවෝත්පාදන ලකුණු පුවරුවට අනුව නෙදර්ලන්තයට නව්‍යකරණ විභවයන් සඳහා දර්ශක 27 ක් ලැබේ. නෙදර්ලන්තය දැන් 4 වන ස්ථානයේ (2016 - 5 වන ස්ථානය) සිටින අතර ඩෙන්මාර්කය, ෆින්ලන්තය සහ එක්සත් රාජධානිය සමඟ එක්ව 2017 දී නවෝත්පාදන නායකයා ලෙස නම් කර ඇත.

ලන්දේසි ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යවරයාට අනුව, අපි මෙම ප්‍රති result ලයට පැමිණියේ ප්‍රාන්ත, විශ්ව විද්‍යාල සහ සමාගම් සමීපව කටයුතු කරන බැවිනි. රාජ්‍ය තක්සේරුව සඳහා යුරෝපීය නවෝත්පාදන ලකුණු පුවරුවේ එක් නිර්ණායකයක් වූයේ 'රාජ්‍ය-පෞද්ගලික සහයෝගීතාව' ය. නෙදර්ලන්තයේ නවෝත්පාදන සඳහා ආයෝජනය යුරෝපයේ ඉහළම අගය බව ද සඳහන් කිරීම වටී.

යුරෝපීය නවෝත්පාදන ලකුණු පුවරුව 2017 ගැන ඔබ කැමතිද? යුරෝපීය කොමිසමේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සියල්ල කියවිය හැකිය.

Law & More