ජනවාරි 1 වන දින ප්‍රංශ නීතියක් බලාත්මක විය.

ජනවාරි 1 වන දින ප්‍රංශ නීතියක් බලාත්මක වූ අතර සේවකයින්ට වැඩ කරන වේලාවෙන් පිටතදී ස්මාර්ට්ෆෝන් ක්‍රියා විරහිත කළ හැකි අතර එමඟින් ඔවුන්ගේ සේවා විද්‍යුත් තැපෑලට ප්‍රවේශ වීම කපා හැරිය හැකිය. මෙම මිනුම සෑම විටම ලබා ගත හැකි හා සම්බන්ධ වීමට ඇති පීඩනය වැඩිවීමේ ප්‍රති ence ලයක් වන අතර එමඟින් විශාල වශයෙන් නොගෙවූ අතිකාල හා සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වී තිබේ. සේවකයින් 50 ක් හෝ වැඩි ගණනක් සිටින විශාල සමාගම් තම සේවකයින්ට අදාළ වන නිශ්චිත නීති පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම අවශ්‍ය වේ. ලන්දේසීන් අනුගමනය කරයිද?

බෙදාගන්න
Law & More B.V.