ගැලවුම්කරුවා සේවකයෙකු නොවේ

ඇම්ස්ටර්ඩෑම්හි අධිකරණයේ තීන්දුව වූයේ 'ඩෙලිවේරූ බයිසිකල් කුරියර් සයිට්ස් ෆර්වාන්ඩා (20) ස්වාධීන ව්‍යවසායකයෙකි. බෙදාහරින්නා සහ ඩෙලිවේරූ අතර ඇති කර ගත් කොන්ත්රාත්තුව රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් ලෙස ගණන් නොගනී - මේ අනුව බෙදාහරින්නා බෙදාහැරීමේ සමාගමේ සේවකයෙකු නොවේ. විනිසුරුවරයාට අනුව මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව ස්වයං රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලෙස අදහස් කළ බව පැහැදිලිය. එසේම වැඩ කිරීමේ ක්‍රමවේදය මත පදනම්ව මෙම නඩුවේ වැටුප් සහිත රැකියාවක් නොමැති බව පැහැදිලිය.

බෙදාගන්න
Law & More B.V.