ඔබගේ ජංගම දුරකථනය විදේශයන්හි භාවිතා කිරීම සඳහා වන පිරිවැය වේගයෙන් අඩු වේ

වර්තමානයේදී, යුරෝපය තුළ වාර්ෂිකව ලැබිය යුතු සුදුසු සංචාරයෙන් පසුව යුරෝ සිය ගණනක (නොදැනුවත්ව) ඉහළ දුරකථන බිල්පතක් වෙත පැමිණීම දැනටමත් බොහෝ අඩුය. පසුගිය වසර 90 සිට 5 දක්වා සාපේක්ෂව විදේශයක ජංගම දුරකථනයක් භාවිතා කිරීමේ පිරිවැය 10% කට වඩා අඩු වී තිබේ. යුරෝපීය කොමිසමේ උත්සාහයේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස, රෝමිං පිරිවැය (කෙටියෙන් කිවහොත්: සැපයුම්කරුට විදේශීය සැපයුම්කරුවෙකුගේ ජාලය භාවිතා කිරීමට හැකිවන පරිදි කරන ලද පිරිවැය) 15 ජුනි 2017 වන දිනට පවා සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරනු ඇත. එතැන් සිට, යුරෝපය තුළ විදේශීය දුරකථන භාවිතය සඳහා වන පිරිවැය සාමාන්‍ය ගාස්තුවකට සාපේක්ෂව සුපුරුදු පිරිවැය මෙන් ඔබේ මිටියෙන් අඩු කරනු ලැබේ.

Law & More