නීති ලෝකයේ පොදු පැමිණිල්ලක් නම් නීති yers යින් සාමාන්‍යයෙන් තේරුම්ගත නොහැකි ලෙස හැසිරවීමට පෙළඹෙන බවයි…

නෛතික ලෝකයේ පොදු පැමිණිල්ලක් නම්, නීති yers යින් සාමාන්‍යයෙන් තේරුම්ගත නොහැකි නීති සම්පාදනය කිරීමට පෙළඹෙන බවයි. පෙනෙන විදිහට, මෙය සැමවිටම ගැටළුවක් නොවේ. වඩාත් තේරුම්ගත හැකි අධිකරණ තීන්දුවක් ලිවීම සඳහා විනිසුරු හන්ස්ජේ ලෝමන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම් අධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර් හාන්ස් බ්‍රාම්ට මෑතකදී ‘ක්ලෙයාර් තල්බොකාල් 2016’ (පැහැදිලි භාෂා කුසලානය 2016) ලැබුණි. මෙම තීරණයට හේතුව මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා රියදුරු බලපත්‍රයක් අත්හිටුවීමයි.

බෙදාගන්න
Law & More B.V.