මිෂෙල් මාර්ජනොවික්

මිෂෙල් මාර්ජනොවික්

මිෂෙල් ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා උපරිම ප්රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා නීතිය සඳහා ඇයගේ විශේෂඥතාව සහ ආශාව භාවිතා කරයි. ඇයගේ ප්‍රවේශයේ ලක්ෂණයක් වන්නේ මිෂෙල් සේවාදායකයා සමඟ සුහදව කටයුතු කිරීම සහ නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීමයි. එසේ කිරීමෙන්, සේවාදායකයාට අවබෝධයක් දැනෙන බව ඇය අගය කරයි, ඇයගේ ප්‍රවේශය අධිකරණමය පමණක් නොව පුද්ගලිකද කරයි. තවද, නීතිමය ගැටළු වලට අභියෝග කිරීමෙන් මිෂෙල් අධෛර්යමත් නොවේ. එසේම, මෙම ආකාරයේ තත්වයන් තුළ, ඇයගේ පෞද්ගලික ප්රවේශය සහ නොපසුබට උත්සාහය ඉස්මතු වනු ඇත.

තුළ Law & More, Michelle ප්‍රධාන වශයෙන් ආගමන නීති සහ රැකියා නීති ක්ෂේත්‍රයේ කටයුතු කරයි.

ඇගේ විවේක කාලය තුළ, මිෂෙල් ඇගේ පවුලේ අය සහ මිතුරන් සමඟ රාත්‍රී ආහාරය සඳහා පිටතට යාමට ප්‍රිය කරයි. ඇය නව සංස්කෘතීන් සොයා ගැනීම සඳහා සංචාරය කිරීමටද කැමැත්තක් දක්වයි.

සේවාදායකයින් අප ගැන පවසන දේ

ටොම් මීවිස් රූපය

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

Law & More