KYC බැඳීම්

නෙදර්ලන්තයේ පිහිටුවන ලද නෛතික හා බදු නීති ආයතනයක් වන අපි, අපගේ සේවා ප්‍රතිපාදන සහ අපගේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධතාවය.

පහත දැක්වෙන දළ සටහන මඟින් බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී අපට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ මෙම තොරතුරු අපට සැපයිය යුතු ආකෘතිය නිරූපණය කරයි. ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවක වැඩිදුර මග පෙන්වීමක් අවශ්‍ය නම්, මෙම මූලික ක්‍රියාවලියට අපි සතුටින් සහාය වන්නෙමු.

ඔබේ අනන්‍යතාවය

 ඔබගේ නම සහ ඔබේ ලිපිනය සනාථ කරන ලේඛනයක මුල් සහතික කළ සත්‍ය පිටපතක් අපට සැමවිටම අවශ්‍ය වේ. පරිලෝකනය කළ පිටපත් පිළිගැනීමට අපට නොහැකිය. ඔබ අපගේ කාර්යාලයේ භෞතිකව පෙනී සිටියහොත් අපට ඔබව හඳුනාගෙන අපගේ ලිපිගොනු සඳහා ලේඛනවල පිටපතක් සාදා ගත හැකිය.

 • වලංගු අත්සන් කළ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (නොතාරිස් කර අපෝස්තලයක් ලබා දී ඇත);
 • යුරෝපීය හැඳුනුම්පත;

ඔබේ ලිපිනය

පහත සඳහන් මුල් පිටපත් වලින් එකක් හෝ සහතික කළ සත්‍ය පිටපත් (මාස 3 කට වඩා පැරණි නොවේ):

 • පදිංචිය පිළිබඳ නිල සහතිකයක්;
 • ගෑස්, විදුලිය, නිවසේ දුරකථන හෝ වෙනත් උපයෝගීතා සඳහා මෑත කාලීන බිල්පතක්;
 • වත්මන් දේශීය බදු ප්‍රකාශයක්;
 • බැංකුවකින් හෝ මූල්‍ය ආයතනයකින් ප්‍රකාශයක්.

යොමු ලිපිය

බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී, අවම වශයෙන් වසරක්වත් (උදා: නොතාරිස්, නීති lawyer වරලත් ගණකාධිකාරී හෝ බැංකුවක්) පුද්ගලයා දන්නා හෝ දන්නා වෘත්තීය සේවා සැපයුම්කරුවෙකු විසින් නිකුත් කරන ලද යොමු ලිපියක් අපට අවශ්‍ය වනු ඇත. නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්, සංවිධානාත්මක අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හෝ ත්‍රස්තවාදයට සම්බන්ධ යැයි අපේක්ෂා නොකරන පිළිගත් පුද්ගලයෙක්.

ව්‍යාපාර පසුබිම

බොහෝ අවස්ථාවන්හීදී පැනවූ අනුකූලතා අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල වීම සඳහා ඔබේ වර්තමාන ව්‍යාපාරික පසුබිම ස්ථාපිත කිරීමට අපට සිදුවනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස ලේඛන, දත්ත සහ විශ්වාසදායක තොරතුරු ප්‍රභවයන් සාක්ෂි මගින් මෙම තොරතුරු සඳහා සහාය විය යුතුය:

 • සාරාංශ දළ සටහන;
 • වාණිජ රෙජිස්ට්රි වෙතින් මෑත උපුටා ගැනීම;
 • වාණිජ අත් පත්‍රිකා සහ වෙබ් අඩවිය;
 • වාර්ෂික වාර්තා;
 • පුවත් ලිපි;
 • මණ්ඩල පත්වීම.

ඔබගේ මුල් ධනය හා අරමුදල් ප්‍රභවය තහවුරු කිරීම

අප සපුරාලිය යුතු වැදගත්ම අනුකූලතා අවශ්‍යතාවයන්ගෙන් එකක් නම් සමාගමක් / ආයතනයක් / පදනමක් සඳහා අරමුදල් යෙදවීම සඳහා ඔබ භාවිතා කරන මුදලේ මුල් ප්‍රභවය තහවුරු කිරීමයි.

අමතර ලියකියවිලි (සමාගමක් / ආයතනයක් / පදනමක් සම්බන්ධ නම්)

ඔබට අවශ්‍ය සේවා වර්ගය, ඔබට උපදෙස් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ව්‍යුහය සහ අප විසින් සැකසීමට අවශ්‍ය ව්‍යුහය මත පදනම්ව ඔබට අමතර ලියකියවිලි සැපයීමට සිදුවේ.

සේවාදායකයින් අප ගැන පවසන දේ

ටොම් මීවිස් රූපය

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

Law & More