ලන්දේසි පිටසක්වල ප්‍රතිපත්තිය තුළ ඇති දැනුම සංක්‍රමණික යෝජනා ක්‍රමය මඟින් සමාගම්වලට දැනුම සංක්‍රමණිකයින් සාපේක්ෂව ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් ආකර්ෂණය කර ගත හැකිය. යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත රටවලින් ඉහළ සුදුසුකම් ලත් සේවකයින්ට නෙදර්ලන්තයේ සේවය කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ජ්‍යෙෂ් management කළමනාකරණ තනතුරක් හෝ යෝජනා ක්‍රමයේ වාසිදායක කොන්දේසි යටතේ විශේෂ ist යෙකු ලෙස සේවය කළ හැකිය.

ඉහළ දක්ෂතා ඇති සංක්‍රමණිකයෙකු සඳහා බැනර් ඉල්ලුම් කරන්න?
සමඟ සම්බන්ධ වන්න LAW & MORE

ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙක් - ආගමන නීති yer

ලන්දේසි පිටසක්වල ප්‍රතිපත්තිය තුළ ඇති දැනුම සංක්‍රමණික යෝජනා ක්‍රමය මඟින් සමාගම්වලට දැනුම සංක්‍රමණිකයින් සාපේක්ෂව ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් ආකර්ෂණය කර ගත හැකිය. යුරෝපා සංගමයෙන් පිටත රටවලින් ඉහළ සුදුසුකම් ලත් සේවකයින්ට නෙදර්ලන්තයේ සේවය කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ජ්‍යෙෂ් management කළමනාකරණ තනතුරක් හෝ යෝජනා ක්‍රමයේ වාසිදායක කොන්දේසි යටතේ විශේෂ ist යෙකු ලෙස සේවය කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, දැනුම සංක්‍රමණිකයා සහ සේවායෝජකයා යන දෙදෙනාම කොන්දේසි ගණනාවක් සපුරාලිය යුතුය.

ඉක්මන් මෙනුව

ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණික තත්වයන්

ඔබ දැනුම සංක්‍රමණිකයෙක් වන අතර ලන්දේසි දැනුම ආර්ථිකයට දායක වීමට ඔබට අවශ්‍යද? එසේ නම්, ඔබට පළමුව පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් ලබා දීමට පෙර, ඔබට නෙදර්ලන්තයේ සේවා යෝජකයෙකු හෝ පර්යේෂණ ආයතනයක් සමඟ රැකියා ගිවිසුමක් තිබිය යුතු අතර එය පිළිගත් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස IND විසින් නම් කර ඇති අතර පිළිගත් අනුග්‍රාහකයන්ගේ පොදු ලේඛනයට ඇතුළත් කර ඇත. ඔබ ද ප්‍රමාණවත් ආදායමක් උපයා ගත යුතු අතර ඔබේ සේවායෝජකයා සමඟ වෙළඳපොළට අනුකූලව වැටුපකට එකඟ වී තිබිය යුතුය.

ඊට අමතරව, ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකු ලෙස ඔබට (අතිරේක) කොන්දේසි ගණනාවක් අදාළ වේ. ඔබගේ පෞද්ගලික තත්වය මත කුමන කොන්දේසි හරියටම රඳා පවතී. හිදී Law & More, ආගමන නීති law යින්ට වේගවත් හා පෞද්ගලික ප්‍රවේශයක් ඇත. ඔබගේ යෙදුම සමඟ ඔබට උදව් කිරීමට ඔවුන් සතුටු වනු ඇත. යෙදුම සමඟ ඉදිරියට යාමට පෙර, අපගේ විශේෂ ists යින් ඔබට අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු ලබා දෙනු ඇත, එවිට ඔබට කිසිදු විස්මයකට මුහුණ නොදෙනු ඇත.

ඔබ පමණක් නොව, ඔබ සේවය කිරීමට යන සමාගමටද යම් යම් කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය. ඔබ ඉතා දක්ෂ සංක්‍රමණිකයෙකු බඳවා ගැනීමට කැමති සමාගමක්ද? එවැනි අවස්ථාවකදී, ඔබ පළමුව IND විසින් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගත යුතුය. ඔබේ සමාගමේ විශ්වසනීයත්වය සහ අඛණ්ඩතාව වැදගත් ය. ඔබේ සමාගම අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගෙන තිබේද? එවැනි අවස්ථාවකදී, ඔබේ සමාගම පහත සඳහන් බැඳීම් වලට අනුකූල විය යුතුය: පරිපාලනයේ යුතුකම, තොරතුරු සැපයීමේ යුතුකම සහ රැකවරණය. ඔබේ සමාගම එසේ කිරීමට අපොහොසත් වේද? එසේ නම්, මෙය අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම ඉවත් කර ගැනීමට හේතු විය හැකිය.

අයිලින් සෙලමෙට්

අයිලින් සෙලමෙට්

නීති orney

 +31 (0) 40 369 06 80 අමතන්න

අපගේ ආගමන නීති yers යින් ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම්

පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම

පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම

ඔබ නෙදර්ලන්තයේ ජීවත් වීමට කැමතිද?
අපට ඔබට සහාය විය හැකිය

පවුල් නැවත එක්වීම

පවුල් නැවත එක්වීම

ඔබ ඔබේ පවුල සමඟ නොවේද? නැතහොත් ඔබේ පවුල ඔබ සමඟ නොවේද? අපට ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකි දේ සොයා ගන්න

ලේබට් සංක්‍රමණය

ලේබට් සංක්‍රමණය

ඔබට නෙදර්ලන්තයේ වැඩ කිරීමට හා ජීවත් වීමට අවශ්‍යද? අපට සම්පූර්ණ අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියම සකස් කළ හැකිය

ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙක්

ආගමන නීති

ඔබට නෙදර්ලන්තයට සංක්‍රමණය වීමට අවශ්‍යද? නීති ආධාර ඉල්ලා සිටින්න

“හඳුන්වාදීමේ කාලය තුළ

රැස්වීම, පැහැදිලි සැලැස්මක්

ක්‍රියාව විය

වහාම ගෙනහැර දක්වා ඇත"

දැනුම සංක්‍රමණිකයා ඉල්ලන්න

ඔබට පදිංචිය සඳහා අවසර පත්‍රයක් ලබා දී තිබේද? එසේ නම්, ඔබේ පදිංචිය සඳහා වන බලපත්‍රයේ වලංගු කාලය ඔබේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ කාල සීමාවට සමාන වන අතර එය උපරිම වශයෙන් අවුරුදු 5 කි. බලපත්‍රය දින නියමයක් නොමැතිව දීර් can කළ හැකිය.

ඔබගේ පදිංචිය සඳහා වන බලපත්‍රයේ වලංගු කාලය තුළ, ඔබට සේවායෝජකයා ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකු ලෙස වෙනස් කළ හැකි අතර අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස IND විසින් පිළිගත් වෙනත් සමාගමකට බැඳිය හැකිය. පැරණි සහ නව සේවායෝජකයා යන දෙදෙනාම ඔබගේ රැකියා වෙනස සති හතරක් ඇතුළත IND වෙත වාර්තා කළ යුතුය.

ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකු ලෙස ඔබ රැකියා විරහිතද? එවැනි අවස්ථාවකදී, ඔබේ රැකියාව අවසන් වූ දින සිට මාස තුනක සෙවුම් කාලයක් සඳහා ඔබට හිමිකම් ඇත. සෙවුම් කාල සීමාව තුළ ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකු ලෙස ඔබට වෙනත් සේවා යෝජකයෙකු (අනුග්‍රාහකයෙකු) හා සම්බන්ධ වීමට නොහැකි නම්, IND විසින් ඔබේ බලපත්‍රය අවලංගු කරනු ඇත.

යුරෝපීය නිල් කාඩ්පත

2011 ජුනි මස වන විට ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකුට අවශ්‍ය පදිංචිය සඳහා වන බලපත්‍රයට අමතරව යුරෝපා සංගම් නිල් කාඩ්පතට (EU නිල් කාඩ්පත) ඉල්ලුම් කළ හැකිය. යුරෝපා සංගම් බ්ලූ කාඩ් යනු යුරෝපීය සංගමයේ සාමාජික රටවලින් එකක ජාතිකත්වය නොමැති ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයින් සඳහා ඒකාබද්ධ වාසස්ථානයක් සහ වැඩ බලපත්රයකි.

ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙක්යුරෝපීය නිල් කාඩ්පත ඉතා දක්ෂ සංක්‍රමණිකයාට වාසි ගණනාවක් ලබා දෙයි. පළමුවෙන්ම, ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකුගේ සේවායෝජකයා IND විසින් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීමට අවශ්‍ය නැත. ඊට අමතරව, යුරෝපීය නිල් කාඩ්පතක් ද ඇති ඉහළ නිපුණ සංක්‍රමණිකයෙකු ලෙස, ඔබට එම සාමාජික රාජ්‍යයේ කොන්දේසි සපුරාලීමට සලස්වා මාස 18 ක් නෙදර්ලන්තයේ සේවය කිරීමෙන් පසු ඔබට වෙනත් සාමාජික රටක සේවය කළ හැකිය.

යුරෝපීය නිල් කාඩ්පත සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට නම්, ඔබ ඉතා දක්ෂ සංක්‍රමණිකයෙකු ලෙස පදිංචිය සඳහා වන බලපත්‍රයකට වඩා දැඩි කොන්දේසි සපුරාලිය යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට මාස 12 ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් සඳහා රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් තිබිය යුතුය, උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක උපාධි පා program මාලාවක්වත් සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.

අපගේ ආගමන නීති law යින්ගේ කණ්ඩායම ඔබට මග පෙන්වනු ඇති අතර ඔබ වෙනුවෙන් අයදුම්පතක් IND වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇත. ඔබ මේකට කැමතිද? නැතිනම් ඔබට වෙනත් ප්‍රශ්න තිබේද? ඔබ උපදෙස් ලබා ගැනීමට කැමතිද? කරුණාකර සම්බන්ධ කරන්න Law & More. ඔබට උදව් කිරීමට අපි සතුටු වන්නෙමු.

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More අයින්ඩ්හොවන් හි නීති ආයතනයක් ලෙස ඔබට කළ හැකිද?
ඉන්පසු දුරකථනයෙන් අප අමතන්න +31 40 369 06 80 stuur een විද්‍යුත් තැපෑල:

මහතා. ටොම් මීවිස් Law & More - [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
මහතා. මැක්සිම් හොඩැක්, සහ තවත් - [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

Law & More B.V.