සුදු සපත්තු නීති ආයතනයක් යනු කුමක්ද?

සුදු සපත්තු සමාගමක් යනු ඉතා දිගු කාලයක් තිස්සේ පවතින ප්‍රමුඛ වෘත්තීය සේවා සමාගමකි - එය බොහෝ ප්‍රභූ සමාගම් නියෝජනය කරයි. මෙම පදය අනෙක් රටවලට වඩා එක්සත් ජනපදයේ බහුලව භාවිතා වේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී එය නීතිය, ගිණුම්කරණය, බැංකුකරණය, තැරැව්කාර සේවය හෝ කළමනාකරණ උපදේශන සමාගමකි. මෙම යෙදුම ආරම්භ වූයේ සුදුමැලි විලාසිතාවක් වන සුදු බක් ඔක්ස්ෆර්ඩ් සපත්තු වලින් යැයි විශ්වාස කෙරේ. 1950 ගණන්වල යේල් විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ අනෙකුත් අයිවි ලීග් විද්‍යාලවල සිසුන් අතර මේවා ජනප්‍රිය විය. ප්‍රභූ පාසල්වල නිර්දෝෂී ලෙස ඇඳ පැළඳ සිටින මෙම සිසුන් උපාධිය ලැබීමෙන් පසු කීර්තිමත් සමාගම්වල රැකියා ලබා ගැනීමට වගබලා ගත්හ.

බෙදාගන්න