සීමිත දික්කසාදය

සීමිත දික්කසාදය නීත්‍යානුකූල වෙන්වීමක් ලෙස ද හැඳින්වේ. කෙසේ වෙතත්, වෙන්වීම යනු කලත්‍රයාට වෙනම ජීවත් වීමට ඉඩ සලසන විශේෂ නීතිමය ක්‍රියා පටිපාටියකි. මේ අර්ථයෙන් ගත් කල, මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය ඔවුන්ගේ ආගමික හෝ දාර්ශනික විශ්වාසයන් නිසා දික්කසාද වීමට අකමැති කලත්‍රයන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලයි.

Law & More B.V.