දික්කසාදය සඳහා හේතු

අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයෙන් දික්කසාදය විකල්පයක් නොවේ නම්, විවාහය ආපසු හැරවිය නොහැකි ලෙස කඩාකප්පල් කිරීමේ පදනම මත ඒකපාර්ශ්විකව දික්කසාද නඩු පැවරීම සලකා බැලිය හැකිය. කලත්‍රයා අතර සහජීවනය අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යාම සහ එය නැවත ආරම්භ කිරීම සාධාරණ ලෙස කළ නොහැකි වූ විට විවාහය ආපසු හැරවිය නොහැකි ලෙස කඩාකප්පල් වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, කාමමිථ්‍යාචාරය හෝ විවාහ නිවසක එකට ජීවත්වීම වැනි විවාහය ආපසු හැරවිය නොහැකි ලෙස කඩාකප්පල් වන බව පෙන්වන සංයුක්ත කරුණු.

Law & More B.V.