දික්කසාදයෙන් පසු ළමා භාරකාරත්වය

ළමා භාරකාරත්වයට දෙමව්පියන්ගේ බාල වයස්කාර දරුවා ඇති දැඩි කිරීම හා රැකබලා ගැනීමේ අයිතිය යන දෙකම ඇතුළත් වේ. බාල වයස්කාර දරුවාගේ ශාරීරික යහපැවැත්ම, ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධනය පිළිබඳව මෙය සැලකිලිමත් වේ. දෙමාපිය ඒකාබද්ධ බලතල ක්‍රියාත්මක කරන දෙමව්පියන් දික්කසාදය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට තීරණය කළ විට, දෙමව්පියන් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් දෙමාපියන්ගේ බලය ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත.

ව්යතිරේක කළ හැකි ය: දෙමව්පියන්ගෙන් එක් අයෙකුට පූර්ණ මාපිය බලයක් ඇති බව අධිකරණය විසින් තීරණය කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම තීරණය ගැනීමේදී දරුවාගේ යහපත වඩාත් වැදගත් වේ. දෙමව්පියන් අතර දරුවා කොටු වී හෝ අහිමි වනු ඇතැයි පිළිගත නොහැකි අවදානමක් ඇති අවස්ථාව මෙයයි (සහ එම තත්වය කෙටිකාලීනව ප්‍රමාණවත් ලෙස වැඩිදියුණු වීමට අපහසුය), නැතහොත් භාරකාරත්වය වෙනස් කිරීම වෙනත් ආකාරයකින් යහපතට අවශ්‍ය වේ. දරුවාගේ.

Law & More B.V.