අවලංගු කරන ලදි

විවාහයක් අවලංගු කළ විට, එයින් අදහස් වන්නේ සමිතිය අවලංගු සහ අවලංගු එකක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් වන බවයි. අත්යවශ්යයෙන්ම, විවාහය කිසි විටෙකත් නොතිබූ බව සලකනු ලැබේ. දික්කසාදයෙන් වලංගු සමිතියක අවසානය සනිටුහන් වන දික්කසාදයෙන් මෙය වෙනස් වේ, නමුත් විවාහය තවමත් පවතින බව හඳුනාගෙන තිබේ. දික්කසාදය සහ මරණය මෙන් නොව, විවාහයක් අවලංගු කිරීම විවාහය නීතිය ඉදිරියේ නොපවතින අතර එය දේපල බෙදීම් සහ දරුවන්ගේ භාරකාරත්වයට බලපායි.

Law & More B.V.