උපායමාර්ගික කළමනාකරණය යනු කුමක්ද?

උපායමාර්ගික කළමනාකරණය යනු සංවිධානයේ අරමුණු හා අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමයි. උපායමාර්ගික කළමනාකරණය යනු අරමුණු සැකසීම, තරඟකාරී පරිසරය විශ්ලේෂණය කිරීම, අභ්‍යන්තර සංවිධානය විශ්ලේෂණය කිරීම, උපාය මාර්ග ඇගයීම සහ කළමනාකරණය ආයතනය හරහා උපාය මාර්ග සකස් කරන බව සහතික කිරීමයි.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.