ව්‍යවසාය යනු කුමක්ද?

ව්‍යවසාය යනු ලාභ නොලබන ව්‍යාපාරයක් හෝ සමාගමක් සඳහා වන තවත් වචනයකි, නමුත් එය බොහෝ විට ව්‍යවසායක ව්‍යාපාර සමඟ සම්බන්ධ වේ. ව්‍යවසායකත්ව සාර්ථකත්වයක් ඇති පුද්ගලයින් බොහෝ විට හැඳින්වෙන්නේ “ව්‍යවසායකයින්” ලෙසිනි. එන්ටර්ප්‍රයිස් යන පදය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වන්නේ එක්සත් ජනපදයේ ය.

Law & More B.V.