සංස්ථාවක් යනු කුමක්ද?

සංස්ථාවක් යනු සමාගමේ ක්‍රියාකාරකම් සහ මූල්‍ය තත්වය සඳහා අයිතිකරුවන් වගකීමෙන් ආරක්ෂා වන නෛතික ව්‍යාපාරික ආයතනයකි. අයිතිකරුවන්ගෙන් හෝ කොටස් හිමියන්ගෙන් වෙන්ව, සංස්ථාවකට තනි ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙකු සතුව ඇති බොහෝ අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් ඉටු කළ හැකිය, එයින් අදහස් කරන්නේ සංස්ථාවක් ගිවිසුම්වලට එළඹීම, මුදල් ණයට ගැනීම, නඩු පැවරීම සහ නඩු පැවරීම, තමන්ගේම වත්කම්, බදු ගෙවීම සහ කුලියට ගැනීම ය. සේවකයන්.

Law & More B.V.