ආයතනික නීති orney යෙක් යනු කුමක්ද?

ආයතනික නීති orney යෙකු යනු සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාර නියෝජනය කරන ආයතනික පසුබිමක් තුළ සේවය කරන නීති lawyer යෙකි. ආයතනික නීති orney යින් ගනුදෙනු කරන නීති yers යින් විය හැකිය, එයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන් කොන්ත්‍රාත් ලිවීමට, නඩු පැවරීමෙන් වැළකී සිටීමට සහ තිරය පිටුපස නීතිමය කටයුතු කිරීමට උදව් කිරීමයි. නඩු පවරන්නන් ආයතනික නීති orney යින් විය හැකිය; මෙම නීති orney යින් සංස්ථා නියෝජනය කරන්නේ නඩු වලිනි, එක්කෝ සංස්ථාවට වරදක් කළ අයෙකුට එරෙහිව නඩු පැවරීම හෝ නඩු පවරනු ලැබුවහොත් සංස්ථාව ආරක්ෂා කිරීම.

Law & More B.V.