බංකොලොත්භාවය යන අරුත

සමාගමකට තවදුරටත් ණය ගෙවීමට නොහැකි වන අතර ව්‍යාපාරය අවසන් කිරීමට අධිකරණයෙන් බල කෙරෙන කොන්දේසිය.

Law & More B.V.