වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

පිළිබඳ තොරතුරු Law & More B.V. වෙබ් අඩවිය තනිකරම සාමාන්‍ය තොරතුරු ලෙස සේවය කිරීමට අදහස් කරයි. මෙම තොරතුරු වලින් කිසිදු අයිතිවාසිකමක් ලබා ගත නොහැක. Law & More B.V. වෙබ් අඩවියේ සපයා ඇති අසම්පූර්ණ සහ / හෝ සාවද්‍ය තොරතුරු වල ප්‍රති or ලයක් ලෙස හෝ එහි ප්‍රති damage ලයක් ලෙස සිදුවන හානියකට යටත් විය නොහැක. වෙත තොරතුරු යවා ඇත Law & More B.V. වෙබ් අඩවියෙන් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ සම්බන්ධතා පෝරමය හරහා Law & More B.V. ආරක්ෂිත නොවන අතර එය රහස්‍ය යැයි නොසැලකේ.

බෙදාගන්න