වගකීමෙන් යුතුව ඔබ එවන

පිළිබඳ තොරතුරු Law & More BV වෙබ් අඩවිය තනිකරම අදහස් කරන්නේ සාමාන්‍ය තොරතුරු ලෙස සේවය කිරීමයි. මෙම තොරතුරු වලින් කිසිදු අයිතිවාසිකමක් ලබා ගත නොහැක. Law & More බීවී රඳවා තබා ගත නොහැකි අතර වෙබ් අඩවියේ සපයා ඇති අසම්පූර්ණ හා / හෝ සාවද්‍ය තොරතුරු වල ප්‍රති or ලයක් ලෙස සිදුවන හානියකට වගකිව යුතු නොවේ. වෙත තොරතුරු යවා ඇත Law & More BV විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ වෙබ් අඩවියේ ඇති සම්බන්ධතා පෝරමය හරහා Law & More BV ආරක්ෂිත නොවන අතර එය රහස්‍ය යැයි නොසැලකේ.