සෑම ව්‍යවසායකයෙකු හෝ පෞද්ගලික පුද්ගලයෙක්ම අවම වශයෙන් එක් වරක්වත් කොන්ත්‍රාත් නීතියට යටත් වී ඇත. කොන්ත්රාත්තුවක් අර්ථ නිරූපණය කිරීම හා සම්බන්ධ ආරවුල්, කොන්ත්රාත්තුවක දක්වා ඇති සියලු බැඳීම් නිසි පරිදි ඉටු කර ඇත්ද යන්න සහ නුසුදුසු ලෙස ඉටු කිරීමේ ප්රතිවිපාක දවසේ අනුපිළිවෙල වේ.

කොන්ත්‍රාත්තුවක් කෙටුම්පත් කිරීමට ඔබට උදව් අවශ්‍යද?
අමතන්න LAW & MORE

කොන්ත්‍රාත් නීති yer

සෑම ව්‍යවසායකයෙකු හෝ පෞද්ගලික පුද්ගලයෙක්ම අවම වශයෙන් එක් වරක්වත් කොන්ත්‍රාත් නීතියට යටත් වී ඇත. කොන්ත්රාත්තුවක් අර්ථ නිරූපණය කිරීම හා සම්බන්ධ ආරවුල්, කොන්ත්රාත්තුවක දක්වා ඇති සියලු බැඳීම් නිසි පරිදි ඉටු කර ඇත්ද යන්න සහ නුසුදුසු ලෙස ඉටු කිරීමේ ප්රතිවිපාක දවසේ අනුපිළිවෙල වේ.

කොන්ත්රාත්තුවක් කෙටුම්පත් කිරීමට ඔබට උදව් අවශ්යද? ඇති කරගත් ගිවිසුම් නිරීක්ෂණය නොකෙරෙන අතර කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීමට ඔබට අවශ්‍යද? නැතහොත් කොන්ත්‍රාත්තුවක් අවසානයේ පැන නැගී ඇති ආරවුලක් ඔබට තිබේද? අපි සතුටින් සේවය කරන්නෙමු.

අපි ඔබට උදව් කිරීමට කැමති මාතෘකා සඳහා උදාහරණ:

Contract ගිවිසුම් කෙටුම්පත් කිරීම සහ තක්සේරු කිරීම;
Contract ගිවිසුම් අවසන් කිරීම;
Contract කොන්ත්‍රාත්තුවක් ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම් පැහැර හැරීම පිළිබඳ ලිඛිත දැන්වීමක් කෙටුම්පත් කිරීම;
Contract කොන්ත්රාත්තුවක් අවසානයේ පැන නැගී ඇති ආරවුල් විසඳීම;
Contract කොන්ත්‍රාත්තු වල අන්තර්ගතය ගැන සාකච්ඡා කිරීම.

රූබි වෑන් කර්ස්බර්ගන්

රූබි වෑන් කර්ස්බර්ගන්

නීති orney

 +31 40 369 06 80 අමතන්න

"Law & More නීතිඥයෝ
සම්බන්ධ සහ
සමඟ සංවේදනය කළ හැකිය
සේවාදායකයාගේ ගැටලුව ”

විකාර මානසිකත්වයක්

අපි නිර්මාණාත්මක චින්තනයට කැමති අතර තත්වයක නෛතික අංශවලින් ඔබ්බට බලමු. එය සියල්ලම ගැටලුවේ හරය වෙත ළඟා වී එය අධිෂ් matter ාන සහගත කාරණයකට මුහුණ දීමයි. අපගේ විකාර මානසිකත්වය සහ වසර ගණනාවක අත්දැකීම් නිසා අපගේ සේවාදායකයින්ට පුද්ගලික සහ කාර්යක්ෂම නීතිමය සහාය ලබා ගත හැකිය.

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More අයින්ඩ්හොවන් හි නීති ආයතනයක් ලෙස ඔබට කළ හැකිද?
+31 40 369 06 80 දුරකථනයෙන් අප අමතන්න හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න:

මහතා. ටොම් මීවිස් Law & More - [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
මහතා. මැක්සිම් හොඩැක්, සහ තවත් - [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

Law & More B.V.