අපි ජාත්‍යන්තර චරිතයක් සහිත ගතික නීති ආයතනයකි. අපි ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ජර්මානු, තුර්කි, රුසියානු සහ යුක්‍රේනියානු භාෂා කතා කරමු. අපගේ සමාගම සමාගම්, රජයන්, ආයතන සහ පුද්ගලයින් සඳහා නීති ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක සේවාවන් සපයයි. අපගේ සේවාදායකයින් නෙදර්ලන්තයෙන් සහ විදේශයන්ගෙන් පැමිණේ. අපගේ කැපවූ, ප්‍රවේශ විය හැකි, මෙහෙයවන, විකාර රහිත ප්‍රවේශයක් සඳහා අපි ප්‍රසිද්ධය.

අමතන්න LAW & MORE

අපගේ නීතිවේදීන් ඔබේ සේවයේ යෙදී සිටිති

අමතන්න LAW & MORE

අපගේ නීතිවේදීන් ඔබේ සේවයේ යෙදී සිටිති

අප අමතන්න

සම්බන්ධතා තොරතුරු අයින්ඩ්හොවන්

ලිපිනය: De Zaale 11
සිප් කේතය: 5612 ඒ.ජේ අයින්ඩ්හොවන්
රට: නෙදර්ලන්තය

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
දුරකථන: + 31 40 369 06 80
වාණිජ මණ්ඩලය: 27313406

විවෘත වේලාවන්  ක්ලැන්ටෙන්වර්ටෙලන්

සම්බන්ධතා තොරතුරු ඇම්ස්ටර්ඩෑම්

ලිපිනය: Amstelveenseweg 500
ZIP කේතය: 1081 KL ඇම්ස්ටර්ඩෑම්
රට: නෙදර්ලන්තය

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
දුරකථන: + 31 20 369 71 21
වාණිජ මණ්ඩලය: 27313406

අප අමතන්න

සම්බන්ධතා තොරතුරු අයින්ඩ්හොවන්

ලිපිනය: De Zaale 11
සිප් කේතය: 5612 ඒ.ජේ අයින්ඩ්හොවන්
රට: නෙදර්ලන්තය

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
දුරකථන: + 31 40 369 06 80
වාණිජ මණ්ඩලය: 27313406

විවෘත වේලාවන්  ක්ලැන්ටෙන්වර්ටෙලන්

සම්බන්ධතා තොරතුරු ඇම්ස්ටර්ඩෑම්

ලිපිනය: Amstelveenseweg 500
ZIP කේතය: 1081 KL ඇම්ස්ටර්ඩෑම්
රට: නෙදර්ලන්තය

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]
දුරකථන: + 31 20 369 71 21
වාණිජ මණ්ඩලය: 27313406

අපි ජාත්‍යන්තර චරිතයක් සහිත ගතික නීති ආයතනයකි. අපි ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ජර්මානු, තුර්කි, රුසියානු සහ යුක්‍රේනියානු භාෂා කතා කරමු. අපගේ සමාගම සමාගම්, රජයන්, ආයතන සහ පුද්ගලයින් සඳහා නීති ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක සේවාවන් සපයයි. අපගේ සේවාදායකයින් නෙදර්ලන්තයෙන් සහ විදේශයන්ගෙන් පැමිණේ. අපගේ කැපවූ, ප්‍රවේශ විය හැකි, මෙහෙයවන, විකාර රහිත ප්‍රවේශයක් සඳහා අපි ප්‍රසිද්ධය.

අපි ඔබ වෙනුවෙන් ආවරණය කිරීමට කැමති මාතෘකා සඳහා උදාහරණ:

Interests ඔබගේ අභිලාෂයන් සැමවිටම අප සමඟ පැමිණේ.
Directly අපට කෙලින්ම ප්‍රවේශ විය හැකිය;
සාධාරණ මිල ගණන් අය කර විනිවිදභාවයෙන් යුතුව කටයුතු කරන්නෙමු.
Ind අපට අයින්ඩ්හෝවන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම්හි කාර්යාල තිබේ.

අපි ජාත්‍යන්තර චරිතයක් සහිත ගතික නීති ආයතනයකි. අපි ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, ජර්මානු, තුර්කි, රුසියානු සහ යුක්‍රේනියානු භාෂා කතා කරමු. අපගේ සමාගම සමාගම්, රජයන්, ආයතන සහ පුද්ගලයින් සඳහා නීති ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක සේවාවන් සපයයි. අපගේ සේවාදායකයින් නෙදර්ලන්තයෙන් සහ විදේශයන්ගෙන් පැමිණේ. අපගේ කැපවූ, ප්‍රවේශ විය හැකි, මෙහෙයවන, විකාර රහිත ප්‍රවේශයක් සඳහා අපි ප්‍රසිද්ධය.

අපි ඔබ වෙනුවෙන් ආවරණය කිරීමට කැමති මාතෘකා සඳහා උදාහරණ:

Interests ඔබගේ අභිලාෂයන් සැමවිටම අප සමඟ පැමිණේ.
Directly අපට කෙලින්ම ප්‍රවේශ විය හැකිය;
සාධාරණ මිල ගණන් අය කර විනිවිදභාවයෙන් යුතුව කටයුතු කරන්නෙමු.
Ind අපට අයින්ඩ්හෝවන් සහ ඇම්ස්ටර්ඩෑම්හි කාර්යාල තිබේ.

ටොම් මීවිස්

ටොම් මීවිස්

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

මැක්සිම් හොඩැක්

මැක්සිම් හොඩැක්

සහකරු / නීති oc

යාරා-නූප්ස්-ඡායාරූපය -500-567

යාරා නොප්ස්

නීති උපදේශක

උපදේශක අයින්ඩ්හොවන්
Law & More B.V.