හිමිකම් පෑමක් කල් ඉකුත් වන්නේ කවදාද?

හිමිකම් පෑමක් කල් ඉකුත් වන්නේ කවදාද?

ඔබට දිගු කාලයකට පසු නොගෙවූ ණයක් එකතු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ණය කාලය සීමා කිරීමේ අවදානමක් තිබිය හැකිය. අලාභහානි හෝ හිමිකම් සඳහා වන හිමිකම් ද කාල සීමා විය හැක. බෙහෙත් වට්ටෝරුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද, සීමිත කාල සීමාවන් මොනවාද සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගන්නේ කවදාද? 

හිමිකම් පෑමක සීමාවක් යනු කුමක්ද?

දිගු කාලයක් සඳහා හිමිකම් පෑම සහතික කිරීමට ණයහිමියා පියවර නොගන්නේ නම් හිමිකම් පෑම කාල සීමාවක් ඇත. සීමිත කාල සීමාව ඉකුත් වූ පසු, ණයහිමියාට උසාවිය හරහා හිමිකම් පෑම තවදුරටත් බලාත්මක කළ නොහැකහිමිකම් පෑම තවදුරටත් නොපවතින බව මින් අදහස් නොවේ. හිමිකම් පෑම බලාත්මක කළ නොහැකි ස්වභාවික වගකීමක් බවට පරිවර්තනය වේ. ණයගැතියාට තවමත් පහත ආකාරවලින් හිමිකම් පෑම මුදා හැරිය හැක.

  • ස්වේච්ඡා ගෙවීමෙන් හෝ "වැරදීමකින්" ගෙවීමෙන්.
  • ණයගැතියාට ණයක් ගෙවීමෙන්

හිමිකම් පෑමක් ස්වයංක්‍රීයව පහව යන්නේ නැත. සීමිත කාල සීමාව ආරම්භ වන්නේ ණයගැතියා එය ඉල්ලා සිටින විට පමණි. ඔහුට අමතක වුවහොත්, හිමිකම් පෑම තවමත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී එකතු කළ හැකිය. මෙම අවස්ථා වලින් එකක් වන්නේ පිළිගැනීමේ ක්රියාවකි. ණයගැතියා ක්රියාවක් සිදු කරයි පිළිගැනීම ගෙවීමේ විධිවිධානයක් කිරීමෙන් හෝ කල් දැමීමක් ඉල්ලා සිටීමෙන්. ඔහු හිමිකම් වලින් කොටසක් ගෙවුවද, ණයගැතියා පිළිගැනීමේ ක්රියාවක් සිදු කරයි. හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවේදී, සීමාවාසික කාලය වසර ගණනාවකට පෙර කල් ඉකුත් වුව ද, ණයගැතියාට හිමිකම් සීමාවක් ඉල්ලා සිටිය නොහැක.

සීමා කිරීමේ කාල සීමාව ආරම්භ වන්නේ කවදාද?

හිමිකම් පෑමක් ගෙවිය යුතු සහ ගෙවිය යුතු මොහොතේ, සීමා කිරීමේ කාල සීමාව ආරම්භ වේ. හිමිකම් පෑමේ හැකියාවේ මොහොත යනු ණයහිමියාට හිමිකම් පෑමේ කාර්ය සාධනය ඉල්ලා සිටිය හැකි අවස්ථාවයි. උදාහරණයක් ලෙස, ණයක නියමයන් සහ කොන්දේසි € 10,000 ක ණයක් නියම කරයි, – මාසිකව € 2,500 කොටස් වශයෙන් ආපසු ගෙවනු ලැබේ, -. එවැනි අවස්ථාවක, € 2,500, - මාසයකට පසු ගෙවිය යුතුය. වාරික සහ පොලිය පිළිවෙලට ගෙවන්නේ නම් මුළු මුදල ගෙවිය යුතු නොවේ. එසේම, සීමා කිරීමේ කාල සීමාව තවමත් මූලික මුදලට අදාළ නොවේ. වාරික දිනයක් පසු වූ පසු, වාරිකය ගෙවිය යුතු අතර අදාළ වාරිකය සඳහා සීමිත කාල සීමාව ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.

සීමා කිරීමේ කාලය කොපමණ කාලයක්ද?

වසර 20 කට පසු සීමාවන් පිළිබඳ ප්රඥප්තිය

සම්මත සීමා කිරීමේ කාලසීමාව හිමිකම් පෑම ඇති වූ හෝ ගෙවිය යුතු බවට පත් වූ පසු වසර 20 කි. සමහර හිමිකම් වලට කෙටි සීමා කාල සීමාවක් ඇත, නමුත් එම හිමිකම් පවා උසාවි නියෝගයක් වැනි උසාවි තීන්දුවක් තුළ ස්ථාපිත කර ඇත්නම් වසර 20 ක කාල සීමාවකට යටත් වේ.

වසර පහකට පසු සීමාවන් පිළිබඳ ප්රඥප්තිය

පහත හිමිකම් පෑම් වසර 5ක සීමා කාල සීමාවකට යටත් වේ (විනිශ්චයක් නොමැති නම්):

  • දීමට හෝ කිරීමට ගිවිසුමක් ඉටු කිරීම සඳහා හිමිකම් පෑමක් (උදා, මුදල් ණයක්).
  • ආවර්තිතා ගෙවීමක් සඳහා හිමිකම් පෑමක්. ඔබට පොලී ගෙවීම, කුලිය ගෙවීම සහ වැටුප් හෝ ජීවිතාන්තය ගැන සිතිය හැක. එක් එක් ගෙවීම් කාල සීමාව සඳහා වෙනම සීමා කාල සීමාවක් ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.
  • අනවශ්‍ය ගෙවීමකින් හිමිකම් පෑමක්. ඔබ අහම්බෙන් ආගන්තුකයෙකුට ගිරෝ ගෙවීමක් කළා යැයි සිතමු, කාල සීමාව ආරම්භ වන්නේ ඔබ එය දැනගත් මොහොතේ සිට වන අතර ඔබ ලබන්නාගේ පුද්ගලයා ද හඳුනයි.
  • හානි හෝ එකඟ වූ දඩයක් ගෙවීම සඳහා හිමිකම් පෑමක්. වසර පහක කාලපරිච්ඡේදය හානිය සිදු වූ දිනට පසු දින සිට ක්රියාත්මක වන අතර වරදකරු හඳුනා ගනී.

වසර දෙකකට පසු සීමාවන් පිළිබඳ ප්රඥප්තිය

පාරිභෝගික මිලදී ගැනීම් සඳහා වෙනම රෙගුලාසියක් අදාළ වේ. පාරිභෝගික මිලදී ගැනීමක් යනු වෘත්තීය විකුණුම්කරුවෙකු සහ පාරිභෝගිකයෙකු (වෘත්තියක හෝ ව්‍යාපාරයක ක්‍රියා නොකරන ගැණුම්කරුවෙකු) අතර චංචල දෙයකි (ඔබට දැකිය හැකි සහ දැනෙන දෙයක්, නමුත් සුවිශේෂී ලෙස විදුලිය ද ඇතුළත් වේ). එබැවින්, භාණ්ඩයක් ද සපයා නොමැති නම්, උද්යාන නඩත්තුව සඳහා පාඨමාලාවක් හෝ ඇණවුමක් වැනි සේවා සැපයීම ඇතුළත් නොවේ.

සිවිල් සංග්‍රහයේ (BW) 7:23 වගන්තියේ සඳහන් වන්නේ, ලබා දුන් භාණ්ඩය ට අනුකූල නොවන බව සොයා ගැනීමෙන් (හෝ සොයා ගැනීමට හැකිව තිබූ) සාධාරණ කාලයක් ඇතුළත ඔහු ඒ ගැන පැමිණිලි නොකළහොත් අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ වන්දි ගෙවීමට ගැනුම්කරුගේ අයිතිය අහිමි වන බවයි. ගිවිසුම. "සාධාරණ කාලයක්" යනු තත්වයන් මත රඳා පවතී, නමුත් පාරිභෝගික මිලදී ගැනීමක මාස 2 ක කාලයක් සාධාරණ වේ. පසුව, පැමිණිල්ල ලැබීමෙන් වසර දෙකකට පසුව ගැනුම්කරුගේ හිමිකම් කාලය තහනම් වේ.

සටහන! පාරිභෝගිකයෙකු විසින් ස්පර්ශ කළ හැකි දේපලක් මිලදී ගැනීම සඳහා සෘජුවම ලබා ගත් මුදල් ණයක් ද මෙයට ඇතුළත් විය හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, පුද්ගලික භාවිතය සඳහා මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ණය ගිවිසුමක් සලකා බලන්න. වාරිකය ගෙවන තාක් කල් ප්‍රින්සිපල් ගෙවිය යුතු නැත. කිසියම් හේතුවක් නිසා විදුහල්පතිවරයාට හිමිකම් පෑ වහාම, උදා: ණයගැතියා ගෙවීම නැවැත්වූ විට, වසර දෙකක සීමිත කාල සීමාවක් ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.

සීමිත කාල සීමාවේ ආරම්භය

සීමා කාල සීමාව ස්වයංක්‍රීයව ආරම්භ නොවේ. මෙයින් අදහස් වන්නේ හිමිකම් පෑම නොවෙනස්ව පවතින අතර එකතු කළ හැකි බවයි. සීමිත කාල සීමාව පැහැදිලිවම ඉල්ලා සිටිය යුත්තේ ණයගැතියාය. ඔහුට එසේ කිරීමට අමතක වී තවමත් පිළිගැනීමේ ක්‍රියාවක් කිරීමට යයි සිතමු, නිදසුනක් වශයෙන්, තවමත් ණයෙන් කොටසක් ගෙවීමෙන්, කල් දැමීමක් ඉල්ලා සිටීමෙන් හෝ ගෙවීම් කාලසටහනකට එකඟ වීමෙන්. එම අවස්ථාවෙහිදී, ඔහුට පසුව සීමා කාල සීමාව ඉල්ලා සිටීමට නොහැකි වනු ඇත.

ණයගැතියා බෙහෙත් වට්ටෝරුවට නිසි අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම්, හිමිකම් පෑමක් තවදුරටත් උසාවි තීන්දුවකට මඟ පෑදිය නොහැක. උසාවි තීන්දුවක් තිබේ නම්, (වසර 20 කට පසු) එය තවදුරටත් ඇපකරුවෙකු විසින් ක්රියාත්මක කිරීමට හේතු විය නොහැක. එවිට විනිශ්චය අවලංගු වේ.

කථාව 

සාමාන්‍යයෙන් බෙහෙත් වට්ටෝරුවකට බාධා කරන්නේ ණයහිමියා ණයගැතියාට ගෙවීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ගිවිසුමට අනුකූල වන ලෙස දැනුම් දීමෙනි. බාධා කිරීම් සිදු කරනු ලබන්නේ හිමිකම් පෑම තවමත් පවතින බව සීමිත කාල සීමාව අවසන් වීමට පෙර ණයහිමියාට දැනුම් දීමෙනි, උදාහරණයක් ලෙස, ලියාපදිංචි ගෙවීම් මතක් කිරීමක් හෝ කැඳවීමක් හරහා. කෙසේ වෙතත්, සිහිකැඳවීම හෝ දැනුම්දීම සීමිත කාල සීමාවකට බාධා කිරීම සඳහා කොන්දේසි කිහිපයක් සපුරාලිය යුතුය. නිදසුනක් වශයෙන්, එය සැමවිටම ලිඛිතව තිබිය යුතු අතර ණයහිමියා ඔහුගේ කාර්ය සාධනය සඳහා ඔහුගේ අයිතිය අවිවාදයෙන්ම වෙන් කරවා ගත යුතුය. ණයගැතියාගේ ලිපිනය නොදන්නා නම්, ප්‍රාදේශීය හෝ ජාතික පුවත්පතක පොදු දැන්වීමක් හරහා බාධා කිරීම් සිදු කළ හැකිය. සමහර විට හිමිකම් පෑමකට බාධා කළ හැක්කේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගොනු කිරීමෙන් පමණි, නැතහොත් ලිඛිත බාධාවකින් ටික කලකට පසු නඩු කටයුතු ආරම්භ කළ යුතුය. මෙම සංකීර්ණ කාරණය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී කොන්ත්රාත් නීතිය පිළිබඳ නීතිඥවරයෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම සැමවිටම යෝග්ය වේ.

අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම, ණයගැතියා බෙහෙත් වට්ටෝරුව ආරක්ෂා කිරීම ඉල්ලා සිටියහොත් කාලසීමාව බාධා කර ඇති බව ඔප්පු කිරීමට ණයහිමියාට හැකි විය යුතුය. ඔහුට කිසිදු සාක්ෂියක් නොමැති නම්, සහ ණයගැතියා මෙලෙස සීමිත කාල සීමාව රැස් කරන්නේ නම්, හිමිකම් පෑම තවදුරටත් බලාත්මක කළ නොහැක.

ව්යාප්තිය 

බංකොලොත් භාවය හේතුවෙන් ණයහිමියාගේ දේපලෙහි පොදු ඇමුණුමක් ඇති විට ණයහිමියෙකුට සීමිත කාල සීමාවක් දීර්ඝ කළ හැකිය. එම කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ, ණයගැතියාට එරෙහිව කිසිවෙකුට පිහිට විය නොහැකි බැවින්, බංකොලොත් කාලය තුළ සීමාකාරී කාල සීමාව අවසන් කළ නොහැකි බව නීති සම්පාදකයා විසින් නියම කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, විසුරුවා හැරීමෙන් පසුව, සීමාකාරී කාලසීමාව බංකොලොත් භාවයෙන් මාස හයක් තුළ හෝ මාස හයක් ඇතුළත අවසන් වුවහොත්, බංකොලොත් භාවය අවසන් වී මාස හයක් දක්වා නැවත වරක් පවතී. ණයහිමියන් භාරකරුගේ ලිපි කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුය. ඔහු බංකොලොත් භාවයේ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, බංකොලොත් භාවය විසුරුවා හැර ඇති බවට දැනුම් දීමක් ලබා දී එක් එක් ණයහිමියා යවනු ඇත.

අධිකරණ තීන්දුවක්

සීමාවන් පිළිබඳ ව්‍යවස්ථාව නොතකා, විනිශ්චයක ස්ථාපිත හිමිකම් පෑමක් සඳහා, වසර 20 ක කාලයක් අදාළ වේ. නමුත් එම නියමය මූලික මුදල ගෙවීමට නියෝගයට අමතරව ප්‍රකාශ කර ඇති පොලී ණයකට අදාළ නොවේ. යමෙකුට යුරෝ 1,000ක් ගෙවීමට නියෝග කර ඇතැයි සිතමු. ව්‍යවස්ථාපිත පොලිය ගෙවන ලෙසද ඔහුට නියෝග කර ඇත. තීන්දුව වසර 20ක් බලාත්මක කළ හැකියි. කෙසේ වෙතත්, ගෙවිය යුතු පොලිය සඳහා, වසර 5 ක කාල සීමාව අදාළ වේ. එබැවින්, වසර දහයක් ගතවන තුරු තීන්දුව බලාත්මක නොකළහොත් සහ බාධාවක් සිදු නොවන්නේ නම්, පළමු වසර පහ සඳහා පොළිය කාලය සීමා වේ. සටහන! බාධා කිරීම් ද ව්යතිරේකයකට යටත් වේ. සාමාන්‍යයෙන්, බාධාවකින් පසුව, එම කාලසීමාව සහිත නව පදයක් නැවත ආරම්භ වේ. අධිකරණ තීන්දුවක වසර 20කට මෙය අදාළ නොවේ. වසර 20 අවසන් වීමට මොහොතකට පෙර මෙම වාරය බාධා කළහොත්, වසර පහක නව කාල පරිච්ඡේදයක් ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.

නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබේ ණයගැතියාට එරෙහිව ඔබේ හිමිකම් පෑමට කාලය සීමා වී ඇත්දැයි ඔබට විශ්වාස නැද්ද? සීමාවන් පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියක් හේතුවෙන් ඔබේ ණයහිමියා වෙත ඔබේ ණය තවමත් ණයහිමියා විසින් හිමිකර ගත හැකිද යන්න සොයා බැලිය යුතුද? පසුබට නොවන්න සහ අමතන්න අපේ නීතිඥයන්. ඔබට තවදුරටත් උදව් කිරීමට අපි සතුටු වන්නෙමු!

Law & More