ඔබේ සහකරුගේ ජීවිතාන්තය දක්වා ඇති බැඳීම අවසන් කිරීමට ඔබට අවසර දෙන්නේ කවදාද?

ඔබේ සහකරුගේ ජීවිතාන්තය දක්වා ඇති බැඳීම අවසන් කිරීමට ඔබට අවසර දෙන්නේ කවදාද?

දික්කසාදයෙන් පසු ඔබේ හිටපු සහකරුට ජීවිතාන්තය ගෙවීමට ඔබ බැඳී සිටින බව අධිකරණය තීරණය කරන්නේ නම්, මෙය යම් කාල සීමාවකට බැඳී ඇත. මෙම කාල පරිච්ඡේදය තිබියදීත්, ප්‍රායෝගිකව බොහෝ විට සිදුවන්නේ යම් කාලයකට පසු ඔබට ඒකපාර්ශවිකව ජීවිතාන්තය අඩු කිරීමට හෝ අවසන් කිරීමට හැකිය. ඔබේ හිටපු සහකරුට ජීවිතාන්තය ගෙවීමට ඔබ බැඳී සිටින අතර, ඔහු හෝ ඇය නව සහකරුවෙකු සමඟ ජීවත් වන බව ඔබ සොයාගෙන තිබේද? එවැනි අවස්ථාවකදී, ජීවිතාන්තය දක්වා ඇති බැඳීම අවසන් කිරීමට ඔබට හේතුවක් තිබේ. කෙසේ වෙතත්, සහජීවනයක් ඇති බව ඔප්පු කිරීමට ඔබට හැකි විය යුතුය. ඔබට ඔබේ රැකියාව අහිමි වී ඇත්නම් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් අඩු මූල්‍ය ධාරිතාවක් තිබේ නම්, මෙය හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය අඩු කිරීමට ද හේතුවක් වේ. ඔබේ හිටපු සහකරු වෙනසක් කිරීමට එකඟ නොවන්නේ නම් හෝ ජීවිතාන්තය අවසන් කරන්නේ නම්, ඔබට මෙය උසාවියේදී සංවිධානය කළ හැකිය. මෙය කිරීමට ඔබට නීති lawyer යෙකු අවශ්‍ය වේ. නීති lawyer යෙකුට මේ සඳහා අයදුම්පතක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. මෙම අයදුම්පත සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ ආරක්ෂාව මත පදනම්ව අධිකරණය තීරණයක් ගනු ඇත. Law & Moreසහකරුගේ ජීවිතාන්තය සම්බන්ධ ප්‍රශ්න සඳහා දික්කසාද නීති law යින් විශේෂ specialized ය. ඔබේ හිටපු සහකරුට තවදුරටත් හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය ලබා ගැනීමට අවසර නැතැයි ඔබ සිතන්නේ නම් හෝ එම මුදල අඩු කළ යුතු යැයි ඔබ සිතන්නේ නම්, කරුණාකර අපගේ පළපුරුදු නීති yers යින් හා සම්බන්ධ වන්න. එවිට ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස ජීවිතාන්තය නොගෙවනු ඇත.

ඔබේ සහකරුගේ ජීවිතාන්තය දක්වා ඇති බැඳීම අවසන් කිරීමට ඔබට අවසර දෙන්නේ කවදාද?

ඔබේ හිටපු සහකරු නඩත්තු කිරීමේ වගකීම පහත දැක්වෙන ආකාරවලින් අවසන් විය හැකිය:

  • හිටපු හවුල්කරුවන්ගෙන් එක් අයෙක් මිය යයි;
  • ජීවිතාන්තය ලබන්නා නැවත විවාහ වීම, සහජීවනය කිරීම හෝ ලියාපදිංචි හවුල්කාරිත්වයකට පිවිසීම;
  • ජීවිතාන්තය ලබන්නාට ප්‍රමාණවත් ආදායමක් තමාට හෝ තමාට හෝ ජීවිතාන්තය ගෙවීමට බැඳී සිටින පුද්ගලයාට තවදුරටත් ජීවිතාන්තය ගෙවිය නොහැක;
  • අන්‍යෝන්‍ය එකඟ වූ වාරය හෝ නෛතික යෙදුම කල් ඉකුත් වේ.

ජීවිතාන්තය ගෙවීමේ වගකීම අවසන් කිරීම ජීවිතාන්තය ලබන්නාට විශාල ප්‍රතිවිපාක ගෙන දේ. ඔහුට හෝ ඇයට මසකට යම් මුදලක් මග හැරීමට සිදුවනු ඇත. එබැවින් එවැනි තීරණයක් ගැනීමට පෙර විනිසුරුවරයා ප්‍රවේශමෙන් තක්සේරුවක් කරනු ඇත.

නව සම්බන්ධතාවය හිටපු සහකරු

ප්‍රායෝගිකව සාකච්ඡාවට බඳුන් වන කරුණක් වන්නේ ජීවිතාන්තය ලබන්නාගේ සහජීවනයයි. හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය අවසන් කිරීම සඳහා, 'ඔවුන් විවාහක වූවාක් මෙන්' හෝ ඔවුන් ලියාපදිංචි හවුල්කාරිත්වයක මෙන් සහජීවනයක් තිබිය යුතුය. සහජීවනය පවතින්නේ සහජීවනයන්ට පොදු ගෘහයක් ඇති විට, ඔවුන් අතර සබඳතා පවතින විටත්, කල් පවත්නා සහ සහජීවීන් එකිනෙකා රැකබලා ගන්නා විටත් ඔවුන් විවාහ වූවාක් මෙනි. එබැවින් එය දිගුකාලීන සහජීවනයක් විය යුතුය, තාවකාලික සම්බන්ධතාවයකට මෙම අරමුණ නැත. මෙම සියලු අවශ්‍යතා සපුරා ඇත්ද යන්න බොහෝ විට විනිශ්චයකරුවෙකු විසින් තීරණය කරනු ලැබේ. විනිසුරුවරයා නිර්ණායක සීමිත ආකාරයකින් අර්ථ නිරූපණය කරනු ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන් විවාහක අය මෙන් සහජීවනයක් ඇති බව විනිසුරුවරයා පහසුවෙන් තීරණය නොකරන බවයි. හවුල්කාර ජීවිතාන්තය දක්වා ඇති බැඳීම අවසන් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබ සහජීවනය ඔප්පු කළ යුතුය.

නව හවුල්කරුවෙකු සමඟ 'නැවත එකට ජීවත්වීමේ' සිද්ධියක් ඇත්ත වශයෙන්ම තිබේ නම්, හවුල්කාර ජීවිතාන්තය සඳහා හිමිකම් ඇති තැනැත්තාට ජීවිතාන්තය සඳහා වූ අයිතිය නිශ්චිතවම අහිමි වී ඇත. ඔබේ හිටපු සහකරුගේ නව සම්බන්ධතාවය යළිත් බිඳී ගිය අවස්ථාව මෙයයි. එමනිසා, ඔබේ හිටපු සහකරුට නැවත වන්දි ගෙවීමට ඔබ බැඳී සිටිය නොහැක, මන්ද ඔහුගේ හෝ ඇයගේ නව සම්බන්ධතාවය අවසන් වී ඇති බැවිනි.

නව සම්බන්ධතා ජීවිතාන්තය ගෙවන්නා

ජීවිතාන්තය ගෙවන්නෙකු ලෙස, ඔබ විවාහ වන, සහජීවනය හෝ ලියාපදිංචි හවුල්කාරිත්වයකට එළඹෙන නව සහකරුවෙකු ලැබෙනු ඇත. එවැනි අවස්ථාවකදී, ඔබේ හිටපු සහකරුට ජීවිතාන්තය ගෙවීමේ වගකීමට අමතරව, ඔබේ නව සහකරුට නඩත්තු බැඳීමක් ද ඇත. සමහර අවස්ථා වලදී, මෙය ඔබේ හිටපු සහකරුට ගෙවිය යුතු ජීවිතාන්තය අඩු කිරීමට හේතු විය හැකි බැවින් ඔබේ දරණ ධාරිතාව පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අතර බෙදිය යුතුය. ඔබේ ආදායම මත පදනම්ව, මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ හිටපු සහකරුට ඇති ජීවිතාන්තය දක්වා ඇති බැඳීම අවසන් කළ හැකි බවයි, මන්ද ඔබට ගෙවීමට ඇති හැකියාව ප්‍රමාණවත් නොවන බැවිනි.

හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය දක්වා ඇති බැඳීම එකට අවසන් කිරීම

ඔබේ හිටපු සහකරු හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය අවසන් කිරීම සමඟ එකඟ වන්නේ නම්, ඔබට මෙය ලිඛිත ගිවිසුමක තැබිය හැකිය. Law & Moreනීති law යින්ට ඔබ වෙනුවෙන් විධිමත් ගිවිසුමක් ඇති කර ගත හැකිය. මෙම ගිවිසුම ඔබ සහ ඔබේ හිටපු සහකරු විසින් අත්සන් කළ යුතුය.

හවුල්කාර ජීවිතාන්තය සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කිරීම

හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය දක්වා කාල සීමාව සහ ප්‍රමාණය පිළිබඳව එකඟ වීමට ඔබට සහ ඔබේ හිටපු සහකරුට නිදහස තිබේ. ජීවිතාන්තය දක්වා කාලය පිළිබඳව කිසිවක් එකඟ වී නොමැති නම්, නීතිමය පදය ස්වයංක්‍රීයව අදාළ වේ. මෙම කාල පරිච්ඡේදයෙන් පසුව, ජීවිතාන්තය ගෙවීමේ වගකීම අවසන් වේ.

හවුල්කරු ජීවිතාන්තය සඳහා වන නෛතික පදය

ඔබ 1 ජනවාරි 2020 වන දිනට පෙර දික්කසාද වුවහොත්, හවුල්කාර ජීවිතාන්තය දක්වා උපරිම කාලය අවුරුදු 12 කි. විවාහය වසර පහකට වඩා වැඩි කාලයක් නොපවතින අතර ඔබට දරුවන් නොමැති නම්, ජීවිතාන්තය දක්වා කාලය විවාහයේ කාලයට සමාන වේ. ලියාපදිංචි හවුල්කාරිත්වයක් අවසානයේ මෙම නීතිමය නියමයන් ද අදාළ වේ.

1 ජනවාරි 2020 සිට වෙනත් නීති ක්‍රියාත්මක වේ. ඔබ 1 ජනවාරි 2020 න් පසු දික්කසාද වුවහොත්, ජීවිතාන්තය දක්වා කාලය විවාහයේ කාලයෙන් අඩකට සමාන වන අතර උපරිම වශයෙන් අවුරුදු 5 කි. කෙසේ වෙතත්, මෙම රීතියට ව්යතිරේක කිහිපයක් කර ඇත:

  • ඔබ විවාහ වී වසර 15 ක් ගත වී ඇත්නම් සහ අවුරුදු 10 ක් තුළ ඔබේ මහලු විශ්‍රාම වැටුප ඉල්ලා සිටිය හැකි නම්, මහලු විය විශ්‍රාම වැටුප ක්‍රියාත්මක වන තෙක් ඔබට ජීවිතාන්තය ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
  • ඔබ වයස අවුරුදු 50 ඉක්මවා ඇති අතර ඔබ විවාහ වී ඇත්තේ අවම වශයෙන් අවුරුදු 15 ක් ද? එවැනි අවස්ථාවක, ජීවිතාන්තය දක්වා උපරිම කාලය අවුරුදු 10 කි.
  • ඔබට වයස අවුරුදු 12 ට අඩු දරුවන් සිටීද? එවැනි අවස්ථාවකදී, බාලම දරුවා වයස අවුරුදු 12 දක්වා ළඟා වන තුරු හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය දිගටම පවතී.

ඔබ හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය අවසන් කිරීම හෝ අඩු කිරීම සාධාරණීකරණය කරන තත්වයක සිටී නම්, සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන්න Law & More. Law & Moreජීවිතාන්තය අඩු කිරීම හෝ අවසන් කිරීම සඳහා කටයුතු ආරම්භ කිරීම wise ානවන්තද යන්න පිළිබඳව විශේෂ specialized නීති yers යින්ට ඔබට තවදුරටත් උපදෙස් දිය හැකිය.

Law & More