අනවසරයෙන් ශබ්ද සාම්පල ලබා ගැනීමේදී කුමක් කළ යුතුද? රූප

අනවසර ශබ්ද නියැදීමකදී කුමක් කළ යුතුද?

ශබ්ද නියැදීම හෝ සංගීත නියැදීම දැනට බහුලව භාවිතා වන තාක්‍ෂණයක් වන අතර එමඟින් ශබ්ද කොටස් ඉලෙක්ට්‍රොනිකව පිටපත් කරනු ලැබේ, බොහෝ විට නව (සංගීත) කාර්යයකදී, සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයක් ආධාරයෙන්. කෙසේ වෙතත්, ශබ්ද කොටස් විවිධ අයිතිවාසිකම්වලට යටත් විය හැකි අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අනවසර නියැදීම නීති විරෝධී විය හැකිය.

නියැදීම දැනට පවතින ශබ්ද කොටස් භාවිතා කරයි. මෙම ශබ්ද කොටස්වල සංයුතිය, පද රචනය, කාර්ය සාධනය සහ පටිගත කිරීම ප්‍රකාශන හිමිකමට යටත් විය හැකිය. සංයුතිය සහ පද රචනය ප්‍රකාශන හිමිකම මගින් ආරක්ෂා කළ හැක. (පටිගත කිරීම) කාර්ය සාධනය වාදකයාගේ අදාළ අයිතියෙන් ආරක්ෂා කළ හැකි අතර, ෆොනෝග්‍රෑම් නිෂ්පාදකයාගේ අදාළ අයිතියෙන් ෆොනෝග්‍රෑම් (පටිගත කිරීම) ආරක්ෂා කළ හැක. EU ප්‍රකාශන හිමිකම් විධානයේ (2/2001) 29 වන වගන්තිය කර්තෘට, වාදකයාට සහ ෆොනෝග්‍රෑම් නිෂ්පාදකයාට ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සඳහා තනි අයිතියක් ලබා දෙයි, එය ආරක්ෂිත 'වස්තුව' ප්‍රතිනිෂ්පාදනයට අවසර දීමට හෝ තහනම් කිරීමට අයිතිය දක්වා පැමිණේ. කර්තෘ පද රචකයා සහ/හෝ කර්තෘ විය හැක, ගායකයින් සහ/හෝ සංගීතඥයන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසංග කලාකරුවා විය හැකිය (අසල්වැසි අයිතිවාසිකම් පනතේ (NRA) 1 වන වගන්තිය) සහ ෆොනෝග්‍රෑම් නිෂ්පාදකයා පළමු පටිගත කිරීම සිදු කරන පුද්ගලයා වේ. , හෝ එය සාදා ඇති අතර මූල්‍ය අවදානම දරයි (NRA හි d යටතේ 1 වන වගන්තිය). කලාකරුවෙක් තමාගේම කළමනාකාරීත්වය යටතේ තමාගේම ගීත රචනා කරන විට, රඟපාන විට, පටිගත කරන විට සහ නිකුත් කරන විට, මෙම විවිධ පාර්ශවයන් එක් පුද්ගලයෙකු තුළ ඒකාබද්ධ වේ. එවිට ප්‍රකාශන හිමිකම සහ ඒ සමඟ ඇති අයිතිය එක් පුද්ගලයෙකු අතේ.

නෙදර්ලන්තයේ, වෙනත් දේ අතර ප්‍රකාශන හිමිකම් පනත (CA) සහ NRA හි ප්‍රකාශන හිමිකම් විධානය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. CA හි 1 වන වගන්තිය කර්තෘගේ ප්‍රතිනිෂ්පාදන අයිතිය ආරක්ෂා කරයි. ප්‍රකාශන හිමිකම් පනත 'පිටපත් කිරීම' වෙනුවට 'ප්‍රතිනිෂ්පාදනය' යන යෙදුම භාවිතා කරයි, නමුත් ප්‍රායෝගිකව මෙම පද දෙකම සමාන වේ. රංගන ශිල්පියාගේ සහ ෆොනෝග්‍රෑම් නිෂ්පාදකයාගේ ප්‍රතිනිෂ්පාදන අයිතිය NRA හි පිළිවෙලින් 2 සහ 6 වගන්ති මගින් ආරක්ෂා කර ඇත. ප්‍රකාශන හිමිකම් විධානය මෙන්, මෙම ප්‍රතිපාදන (පූර්ණ හෝ අර්ධ) ප්‍රතිනිෂ්පාදනයක් යනු කුමක්ද යන්න නිර්වචනය නොකරයි. නිදර්ශනය අනුව: ප්‍රකාශන හිමිකම් පනතේ 13 වැනි වගන්තිය එය සපයයි "ඕනෑම සම්පූර්ණ හෝ අර්ධ සැකසුම් හෝ වෙනස් කරන ලද ස්වරූපයෙන් අනුකරණය කිරීම” යනු ප්‍රතිනිෂ්පාදනයකි. එබැවින් ප්‍රතිනිෂ්පාදනයකට 1-on-1 පිටපතකට වඩා ඇතුළත් වේ, නමුත් මායිම් නඩු තක්සේරු කිරීමට කුමන නිර්ණායකය භාවිතා කළ යුතුද යන්න පැහැදිලි නැත. මෙම පැහැදිලි භාවය නොමැතිකම දිගු කලක් තිස්සේ ශබ්ද නියැදි භාවිතයට බලපා ඇත. නියැදි කලාකරුවන් තම අයිතීන් කඩවන විට දැන සිටියේ නැත.

2019 දී, යුරෝපා සංගමයේ අධිකරණ අධිකරණය (CJEU) මෙය අර්ධ වශයෙන් පැහැදිලි කළේය. පැල්හැම් විනිශ්චය, ජර්මානු Bundesgerichtshof (BGH) විසින් මතු කරන ලද මූලික ප්‍රශ්න පහතින් (CJEU 29 ජූලි 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624). නියැදියේ දිග නොතකා, නියැදියක් ෆොනෝග්‍රෑම් එකක ප්‍රතිනිෂ්පාදනයක් විය හැකි බව CJEU සොයා ගත්තේය (ඡේදය 29). එබැවින්, තත්පරයක නියැදියක් ද උල්ලංඝනය කිරීමක් විය හැකිය. ඊට අමතරව, එය තීරණය විය ”එහිදී, ඔහුගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, පරිශීලකයෙකු නව කෘතියක භාවිතා කිරීම සඳහා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයකින් ශබ්ද ඛණ්ඩයක්, කනට හඳුනාගත නොහැකි වෙනස් කළ ආකාරයෙන් පිටපත් කරයි, එවැනි භාවිතය 'ප්‍රතිනිෂ්පාදනයක්' නොවන බව සැලකිය යුතුය. විධාන 2/2001′ හි 29(ඇ) වගන්තියේ අර්ථය තුළ (31 ඡේදය, 1 යටතේ ක්රියාකාරී කොටස). එබැවින්, මුලින් ලබා ගත් ශබ්ද ඛණ්ඩනය තවදුරටත් කනට නොපෙනෙන ලෙස නියැදියක් සංස්කරණය කර ඇත්නම්, ෆොනෝග්‍රෑම් ප්‍රතිනිෂ්පාදනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නොමැත. එම අවස්ථාවේ දී, අදාළ හිමිකම් හිමියන්ගෙන් ශබ්ද නියැදීම සඳහා අවසරය අවශ්ය නොවේ. CJEU වෙතින් ආපසු යොමු කිරීමකින් පසුව, BGH විසින් 30 අප්‍රේල් 2020 දින පාලනය කරන ලදී. Metall auf Metall IV, එහි නියැදිය හඳුනාගත නොහැකි කන සඳහන් කර ඇත: සාමාන්‍ය සංගීත ශ්‍රාවකයාගේ කන (BGH 30 අප්‍රේල් 2020, I ZR 115/16 (Metall auf Metall IV), ඡේදය. 29) ECJ සහ BGH හි විනිශ්චයන් ෆොනෝග්‍රෑම් නිෂ්පාදකයාගේ අදාළ අයිතිය ගැන සැලකිලිමත් වන නමුත්, මෙම විනිශ්චයන්හි සම්පාදනය කර ඇති නිර්ණායක රංගන ශිල්පියාගේ ප්‍රකාශන හිමිකම සහ අදාළ අයිතිය පිළිබඳ ශබ්ද නියැදීමෙන් උල්ලංඝනය කිරීමකට ද අදාළ වන බව පිළිගත හැකිය. ප්‍රකාශන හිමිකම සහ රංගන ශිල්පියාගේ අදාළ අයිතිවාසිකම්වලට ඉහළ ආරක්‍ෂක සීමාවක් ඇති අතර එමඟින් ශබ්ද නියැදීමෙන් චෝදනා කරන ලද උල්ලංඝනයක දී ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ෆොනෝග්‍රෑම් නිෂ්පාදකයාගේ අදාළ අයිතියට අභියාචනයක් වඩාත් සාර්ථක වනු ඇත. ප්‍රකාශන හිමිකම් ආරක්ෂාව සඳහා, උදාහරණයක් ලෙස, ශබ්ද ඛණ්ඩයක් 'තමන්ගේම බුද්ධිමය නිර්මාණයක්' ලෙස සුදුසුකම් ලැබිය යුතුය. ෆොනෝග්‍රෑම් නිෂ්පාදකයාගේ අසල්වැසි අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එවැනි ආරක්ෂණ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, එය යමෙකු නම් ප්‍රජනන අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමකි සාම්පල a ශබ්දය සාමාන්‍ය සංගීත ශ්‍රාවකයෙකුට හඳුනාගත හැකි ආකාරයෙන්. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රකාශන හිමිකම් විධානයේ 5 වැනි වගන්තිය, උපුටා දැක්වීම් ව්‍යතිරේකයක් සහ උපහාසය සඳහා ව්‍යතිරේකයක් ඇතුළුව, ප්‍රකාශන හිමිකම් විධානයේ 2 වැනි වගන්තියේ ප්‍රතිනිෂ්පාදන අයිතිය සඳහා සීමාවන් සහ ව්‍යතිරේක කිහිපයක් අඩංගු වේ. දැඩි නීතිමය අවශ්‍යතා අනුව සාමාන්‍ය වාණිජ සන්දර්භයක ශබ්ද නියැදීම සාමාන්‍යයෙන් මෙයින් ආවරණය නොවනු ඇත.

ඔහුගේ ශබ්ද කොටස් සාම්පල ලබා ගන්නා තත්වයක සිටින අයෙකු පහත සඳහන් ප්‍රශ්නය තමාගෙන්ම අසාගත යුතුය:

 • සාම්පල ලබා ගන්නා පුද්ගලයාට අදාළ හිමිකම් දරන්නාගෙන් එසේ කිරීමට අවසර තිබේද?
 • සාමාන්‍ය සංගීත ශ්‍රාවකයෙකුට එය හඳුනාගත නොහැකි ලෙස නියැදිය සංස්කරණය කර තිබේද?
 • නියැදිය කිසියම් ව්‍යතිරේකයක් හෝ සීමාවක් යටතට වැටෙන්නේද?

චෝදනා කරන ලද උල්ලංඝනයක් සිදු වූ විට, පහත දැක්වෙන ආකාරවලින් පියවර ගත හැකිය:

 • උල්ලංඝනය නතර කිරීමට සිතාසි ලිපියක් යවන්න.
  • ඔබට කඩකිරීම හැකි ඉක්මනින් නතර කිරීමට අවශ්‍ය නම් තාර්කික පළමු පියවරකි. විශේෂයෙන් ඔබ හානි සොයන්නේ නැති නමුත් උල්ලංඝනය නතර කිරීමට අවශ්ය නම්.
 • චෝදනා කරන ලද උල්ලංඝනය කරන්නා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න පැහැදිලිව නියැදිය.
  • එය චේතනාන්විතව හෝ අවම වශයෙන් දෙවරක් නොසිතා යමෙකුගේ අයිතිවාසිකම් කඩ කළේ යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයා විසින් සිදු නොකළ බව විය හැකිය. එම නඩුවේදී, චෝදනා කරන ලද උල්ලංඝනය කරන්නාට නඩු පැවරිය හැකි අතර උල්ලංඝනයක් සිදුවී ඇති බව පැහැදිලි කළ හැකිය. එතැන් සිට, නියැදිය සඳහා හිමිකම් දරන්නා විසින් අවසර ලබා දීම සඳහා කොන්දේසි සාකච්ඡා කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, හිමිකම් දරන්නා විසින් ආරෝපණය, සුදුසු වේතනය හෝ කර්තෘභාග ඉල්ලා සිටිය හැක. නියැදිය සඳහා අවසර ලබා දීම සහ ලබා ගැනීම මෙම ක්‍රියාවලිය ද හැඳින්වේ නිෂ්කාශනය. සාමාන්‍ය සිදුවීම් වලදී, කිසියම් උල්ලංඝනයක් සිදුවීමට පෙර මෙම ක්රියාවලිය සිදු වේ.
 • චෝදනා එල්ල වූ උල්ලංඝණය කරන්නාට එරෙහිව අධිකරණයේ සිවිල් ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කිරීම.
  • හිමිකම් උල්ලංඝණය කිරීම හෝ අදාළ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම මත හිමිකම් පෑමක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, අනෙක් පාර්ශවය උල්ලංඝනය කිරීම මගින් නීති විරෝධී ලෙස කටයුතු කර ඇති බවට ප්‍රකාශ කළ හැකිය (ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ 3:302 වගන්තිය), හානි සඳහා හිමිකම් පෑමට හැකිය (CA හි 27 වැනි වගන්තිය, NRA හි 16 ඡේදය 1) සහ ලාභයක් භාර දිය හැකිය (CA හි 27a වගන්තිය, NRA හි 16 ඡේදය 2).

Law & More ඉල්ලීම් ලිපියක් කෙටුම්පත් කිරීම, චෝදනා කරන උල්ලංඝනය කරන්නා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සහ/හෝ නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔබට සහාය වීමට සතුටු වනු ඇත.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.