ඔබේ ජීවිතාන්තය දක්වා ඇති බැඳීම් ඉටු කිරීමට ඔබට නොහැකි නම් ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද? රූප

ඔබේ ජීවිතාන්තය දක්වා ඇති බැඳීම් ඉටු කිරීමට ඔබට නොහැකි නම් ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?

ජීවිතාන්තය යනු නඩත්තු කටයුතු සඳහා දායකත්වයක් ලෙස හිටපු කලත්‍රයෙකුට සහ දරුවන්ට ලබා දෙන දීමනාවකි. ජීවිතාන්තය ගෙවිය යුතු පුද්ගලයා නඩත්තු ණය ගැතියා ලෙසද හැඳින්වේ. ජීවිතාන්තය ලබන්නා බොහෝ විට නඩත්තු කිරීමට සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයා ලෙස හැඳින්වේ. ජීවිතාන්තය යනු ඔබ නිතිපතා ගෙවිය යුතු මුදලකි. ප්රායෝගිකව, ජීවිතාන්තය මාසිකව ගෙවනු ලැබේ. ඔබට හිටපු හවුල්කරුවෙකු හෝ ඔබේ දරුවා සම්බන්ධයෙන් නඩත්තු බැඳීමක් තිබේ නම් ඔබ ජීවිතාන්තය ගෙවිය යුතුය. ඔබේ හිටපු සහකරුට තමාට හෝ තමාට සැපයීමට නොහැකි නම් නඩත්තු බැඳීමක් පැන නගී. තත්වයන් ඔබේ හිටපු සහකරුට ජීවිතාන්තය ගෙවීම වලක්වනු ඇත. නිදසුනක් ලෙස කොරෝනා අර්බුදය හේතුවෙන් ඔබේ ආදායම වෙනස් වන්නට ඇත. ඔබට හමුවිය නොහැකි ජීවිතාන්තය ගෙවීමට ඔබට බැඳීමක් තිබේ නම් ක්‍රියා කිරීමට හොඳම ක්‍රමය කුමක්ද?

ජීවිතාන්තය බැඳීම් 1X1_Image

නඩත්තු වගකීම

පළමුවෙන්ම, ඔබේ හිටපු සහකරු වන නඩත්තු ණයහිමියා සම්බන්ධ කර ගැනීම නුවණට හුරුය. ඔබේ ආදායම වෙනස් වී ඇති බවත් නඩත්තු වගකීම ඉටු කිරීමට ඔබට නොහැකි බවත් ඔබට ඔවුන්ට දැනුම් දිය හැකිය. එකඟතාවකට පැමිණීමට ඔබට උත්සාහ කළ හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබ පසුව වගකීම ඉටු කරන බවට හෝ ජීවිතාන්තය අඩු කරන බවට ඔබට එකඟ විය හැකිය. මෙම ගිවිසුම් ලිඛිතව සටහන් කර ගැනීම වඩාත් සුදුසුය. ඔබට මේ සඳහා උදව් අවශ්‍ය නම්, ඔබට එකට එකඟතාවයකට පැමිණීමට නොහැකි විය හැකි නිසා, හොඳ ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීමට ඔබට මැදිහත්කරුවෙකු අමතන්න.

එකට ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීමට නොහැකි නම්, නඩත්තු කිරීමේ වගකීම අධිකරණය විසින් සනාථ කර තිබේද යන්න තහවුරු කර ගත යුතුය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ නඩත්තු කිරීමේ වගකීම අධිකරණය විසින් නිල වශයෙන් නියම කර ඇති බවයි. වගකීම සනාථ කර නොමැති නම්, නඩත්තු ණයහිමියාට එතරම් පහසුවෙන් ගෙවීම බලාත්මක කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. එවැනි අවස්ථාවකදී අධිකරණය විසින් නීත්‍යානුකූලව බලාත්මක කළ හැකි තීන්දුවක් නොමැත. LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhouddsbijdragen) වැනි එකතු කිරීමේ ආයතනයකට මුදල් එකතු කළ නොහැක. වගකීම නීත්‍යානුකූලව බලාත්මක කළ හැකි නම්, නඩත්තු ණයහිමියා හැකි ඉක්මනින් ක්‍රියා කළ යුතුය. නඩත්තු කිරීමට හිමිකම් ඇති පුද්ගලයාට පසුව ඔබේ ආදායම හෝ ඔබේ මෝටර් රථය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා එකතුවක් ආරම්භ කළ හැකිය. ඔබට මෙය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හැකි ඉක්මනින් නීති lawyer යෙකුගෙන් නීති උපදෙස් ලබා ගැනීම නුවණට හුරුය.

පසුව, සාරාංශ කටයුතු වලදී බලාත්මක කිරීමේ ආරවුලක් ආරම්භ කළ හැකිය. මෙම ක්රියා පටිපාටිය හදිසි ක්රියා පටිපාටියක් ලෙස ද හැඳින්වේ. මෙම ක්‍රියාපටිපාටියේදී ඔබ නඩත්තු ණයහිමියාට ගෙවීමක් බලාත්මක කිරීමේ හැකියාව අහිමි කරන ලෙස විනිසුරුවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටී. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, නඩත්තු කිරීමේ බැඳීමට විනිසුරුවරයාට ගරු කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, නඩත්තු තීරණයෙන් පසු පැන නගින මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයක් තිබේ නම්, නීතිය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සිදුවිය හැකිය. එබැවින් නඩත්තු කිරීමේ වගකීම් සඳහා ව්‍යතිරේකයන් විශේෂ අවස්ථා වලදී කළ හැකිය. කොරෝනා අර්බුදය මේ සඳහා හේතුවක් විය හැකිය. මෙය නීති lawyer යෙකු විසින් තක්සේරු කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

ජීවිතාන්තය වෙනස් කිරීමටද ඔබට උත්සාහ කළ හැකිය. මූල්‍ය ගැටලු දිගු කල් පවතිනු ඇතැයි ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ නම් එය යථාර්ථවාදී තේරීමකි. නඩත්තු වගකීම වෙනස් කිරීම සඳහා ඔබට ක්‍රියා පටිපාටියක් ආරම්භ කිරීමට සිදුවනු ඇත. 'තත්වයන් වෙනස් කිරීමක්' තිබේ නම් ජීවමාන ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකිය. නඩත්තු බැඳීමේ තීන්දුවෙන් පසු ඔබේ ආදායම සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වී ඇත්නම් මෙය සිදු වේ.

විරැකියාව හෝ ණය පියවීම සාමාන්‍යයෙන් ස්ථිර තත්වයන් නොවේ. එවැනි අවස්ථා වලදී, විනිසුරුවරයා ඔබේ නඩත්තු වගකීම තාවකාලිකව අඩු කළ හැකිය. ඔබට කිසිවක් ගෙවිය යුතු නැති බව විනිසුරුවරයාට තීරණය කළ හැකිය. ඔබ අඩුවෙන් වැඩ කිරීමට තෝරා ගන්නේද නැතහොත් වැඩ කිරීම නවත්වනවාද? එවිට මෙය ඔබේම තීරණයකි. ජීවිතාන්තය ගෙවීමේ ඔබේ බැඳීම වෙනස් කිරීමට විනිසුරුවරයා එකඟ නොවනු ඇත.

විනිසුරුවරයෙකු කිසි විටෙකත් සම්බන්ධ නොවූ විට ඔබ ළමා ආධාර සහ / හෝ සහකරු හෝ සහකාරිය ගෙවන අවස්ථාව ද විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවකදී, ඔබට සෘජු ප්‍රතිවිපාක නොමැතිව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ඔබට ජීවිතාන්තය ගෙවීම නැවැත්වීමට හෝ අඩු කිරීමට හැකිය. මෙයට හේතුව ඔබේ හිටපු සහකරුට බලාත්මක කළ හැකි මාතෘකාවක් නොමැති බැවින් එකතු කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සහ ඔබේ ආදායම හෝ වත්කම් අත්පත් කර ගැනීමට නොහැකි වීමයි. කෙසේ වෙතත්, ඔබේ හිටපු සහකරුට මෙම නඩුවේදී කළ හැකි දේ නම්, නඩත්තු ගිවිසුම සම්පූර්ණ කිරීම / අවලංගු කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක් කිරීම සඳහා පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීම (හෝ සිතාසි පෙත්සමක් ගොනු කිරීම) ය.

නඩත්තු වගකීමක් අධිකරණය විසින් අනුමත කර තිබේද නැද්ද යන්න නොසලකා අපගේ උපදෙස් ඉතිරිව පවතී: හදිසියේ ගෙවීම නවත්වන්න එපා! පළමුව ඔබේ හිටපු සහකරු සමඟ සාකච්ඡා කරන්න. මෙම උපදේශනය විසඳුමකට මග පාදන්නේ නැත්නම්, ඔබට සෑම විටම අධිකරණය ඉදිරියේ නීතිමය කටයුතු ආරම්භ කළ හැකිය.

ඔබට ජීවිතාන්තය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබේද? නැතිනම් ජීවිතාන්තය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට, වෙනස් කිරීමට හෝ නැවැත්වීමට ඔබට අවශ්‍යද? කරුණාකර සම්බන්ධ වන්න Law & More. හිදී Law & More දික්කසාදය සහ පසු සිදුවීම් ඔබේ ජීවිතයට දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බව අපි තේරුම් ගනිමු. අප පෞද්ගලික ප්‍රවේශයක් ගන්නේ එබැවිනි. ඔබ හා සමහරවිට ඔබේ හිටපු සහකරු සමඟ, ලේඛනයේ පදනම මත රැස්වීමේදී ඔබගේ නෛතික තත්ත්වය තීරණය කළ හැකි අතර, ජීවිතාන්තය ((නැවත) ගණනය කිරීම) සම්බන්ධයෙන් ඔබේ දැක්ම හෝ කැමැත්ත දෙස බැලීමට උත්සාහ කළ හැකිය. ඔවුන්ට. ඊට අමතරව, හැකි ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රියා පටිපාටියකට අපට සහාය විය හැකිය. නීතී yers වරු Law & More පවුල් නීති ක්‍ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන අතර මෙම ක්‍රියාවලිය තුළින් ඔබේ සහකරු සමඟ එක්ව ඔබට මග පෙන්වීමට සතුටු වේ.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.