සේවා කොන්දේසි පනත යටතේ සේවායෝජකයාගේ බැඳීම් මොනවාද?

සේවා කොන්දේසි පනත යටතේ සේවායෝජකයාගේ බැඳීම් මොනවාද?

සමාගමක සෑම සේවකයෙකුටම ආරක්ෂිතව හා සෞඛ්‍ය සම්පන්නව වැඩ කිරීමට හැකි විය යුතුය.

සේවා කොන්දේසි පනත (තවදුරටත් Arbowet ලෙස කෙටි කර ඇත) ආරක්ෂිත වැඩ පරිසරයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නීති රීති සහ මාර්ගෝපදේශ වලින් සමන්විත වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ සුරක්ෂිතතා පනතේ කොටසකි. සේවා යෝජකයින් සහ සේවකයින්ට අනුකූල විය යුතු වගකීම් සේවා කොන්දේසි පනතේ අඩංගු වේ. මේවා වැඩ කරන සියලුම ස්ථාන සඳහා අදාළ වේ (එසේම සංගම් සහ පදනම් සහ අර්ධ-කාලීන සහ නම්‍යශීලී සේවකයින්, ඇමතුම් සේවකයින් සහ පැය 0-ක කොන්ත්‍රාත්තුවේ සිටින පුද්ගලයින් සඳහාද). සමාගම තුළ වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ පනතට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා සමාගමේ සේවායෝජකයා වගකිව යුතුය.

මට්ටම් තුනක්

සේවා කොන්දේසි පිළිබඳ නීති මට්ටම් තුනකට බෙදා ඇත: වැඩ කොන්දේසි පනත, වැඩ කොන්දේසි ආඥාව සහ වැඩ කොන්දේසි රෙගුලාසි.

 • වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පනත පදනම සාදන අතර රාමු නීතියක් ද වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ නිශ්චිත අවදානම් පිළිබඳ නීති එහි අඩංගු නොවන බවයි. සෑම ආයතනයකටම සහ අංශයකටම තම සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂිත ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද යන්න තීරණය කළ හැකි අතර එය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂිත නාමාවලියක තැබිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, වැඩ කරන කොන්දේසි ආඥාව සහ සේවා කොන්දේසි රෙගුලාසි නිශ්චිත නීති විස්තර කරයි.
 • වැඩ කොන්දේසි ආඥාව වැඩ කොන්දේසි පනතේ විස්තාරනයකි. එහි සේවා යෝජකයින් සහ සේවකයින් වෘත්තීය අවදානම් වලට මුහුණ දීම සඳහා අනුකූල විය යුතු නීති අඩංගු වේ. එහි අංශ කිහිපයක් සහ සේවක කාණ්ඩ සඳහා නිශ්චිත නීති ද ඇත.
 • සෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ නියෝගය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ආඥාපනත තවදුරටත් විස්තාරණය කිරීමකි. එය සවිස්තරාත්මක රෙගුලාසි ඇතුළත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, වැඩ කරන උපකරණ සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා හෝ වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ සේවාවක් එහි ව්‍යවස්ථාපිත රාජකාරි ඉටු කළ යුතු ආකාරය හරියටම. මෙම රෙගුලාසි සේවා යෝජකයින් සහ සේවකයින් සඳහා ද අනිවාර්ය වේ.

සෞඛ්ය හා ආරක්ෂණ නාමාවලිය

සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂිත නාමාවලියක, සේවා යෝජකයින් සහ සේවක සංවිධාන සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ ආරක්‍ෂිත වැඩ කිරීම සඳහා රජයේ ඉලක්ක රෙගුලාසිවලට ඔවුන් (එනම්) අනුකූල වන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ගිවිසුම් විස්තර කරයි. ඉලක්ක නියාමනයක් යනු සමාගම් විසින් අනුකූල විය යුතු නීතියේ ප්‍රමිතියකි-උදාහරණයක් ලෙස, උපරිම ශබ්ද මට්ටම. ආරක්ෂිත සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න වැඩ කිරීම සඳහා තාක්ෂණික ක්‍රම සහ ක්‍රම, හොඳ භාවිතයන්, බාර් සහ ප්‍රායෝගික මාර්ගෝපදේශයන් නාමාවලිය විස්තර කරන අතර ශාඛා හෝ සමාගම් මට්ටමින් සිදු කළ හැක. සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ නාමාවලියක අන්තර්ගතය සහ බෙදා හැරීම සඳහා සේවා යෝජකයින් සහ සේවකයින් වගකිව යුතුය.

සේවා යෝජකයන්ගේ වගකීම්

පහත දැක්වෙන්නේ නීති සම්පාදනයට ඇතුළත් කර ඇති සේවා යෝජකයින් සඳහා වන පොදු වගකීම් සහ බැඳීම් ලැයිස්තුවකි. මෙම වගකීම් පිළිබඳ නිශ්චිත ගිවිසුම් එක් ආයතනයකින් සහ කර්මාන්තයකින් තවත් එකකට වෙනස් විය හැක.

 • සෑම සේවා යෝජකයෙකුටම සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ සේවාවක් හෝ සමාගම් වෛද්‍යවරයකු සමඟ ගිවිසුමක් තිබිය යුතුය: මූලික කොන්ත්‍රාත්තුව. සියලුම සේවකයින්ට සමාගම් වෛද්‍යවරයෙකු වෙත ප්‍රවේශය තිබිය යුතු අතර සෑම සමාගමක්ම සමාගම් වෛද්‍යවරයෙකු සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතුය. ඊට අමතරව, සියලුම සේවකයින්ට සමාගම් වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් දෙවන මතයක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. සේවා යෝජකයා සහ වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක සේවාව හෝ සමාගම් වෛද්‍යවරයා අතර ඇති මූලික කොන්ත්‍රාත්තුවේ දෙවන මතයක් ලබා ගැනීම සඳහා වෙනත් වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂක සේවා(ය) හෝ සමාගම් වෛද්‍ය(ය)ගෙන් උපදෙස් ලබා ගත හැකි බව නියම කරයි.
 • සේවා ස්ථාන සැලසුම් කිරීම, වැඩ කරන ක්‍රම, භාවිතා කරන වැඩ උපකරණ සහ වැඩ අන්තර්ගතය සේවකයින්ගේ පුද්ගලික ලක්ෂණ වලට හැකිතාක් අනුගත කරන්න. නිදසුනක් වශයෙන්, අසනීප හේතුවෙන් ව්‍යුහාත්මක සහ ක්‍රියාකාරී සීමාවන් ඇති සේවකයින්ට ද මෙය අදාළ වේ.
 • සේවායෝජකයා හැකිතාක් ඒකාකාරී සහ වේගයට සම්බන්ධ වැඩ සීමා කළ යුතුය ('සාධාරණ ලෙස අවශ්‍ය විය හැක).
 • සේවා යෝජකයා හැකිතාක් දුරට අනතුරුදායක ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ප්‍රධාන අනතුරු වැළැක්විය යුතු අතර අවම කළ යුතුය.
 • කම්කරුවන්ට තොරතුරු සහ උපදෙස් ලැබිය යුතුය. තොරතුරු සහ අධ්‍යාපනය වැඩ උපකරණ හෝ පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතය ගැන සැලකිලිමත් විය හැක, නමුත් සමාගමක් තුළ ආක්‍රමණශීලීත්වය සහ ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ ලිංගික හිරිහැර සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය ගැනද සැලකිලිමත් විය හැක.
 • සේවා යෝජකයා වෘත්තීය අනතුරු සහ රෝග පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ ලියාපදිංචි කිරීම සහතික කළ යුතුය.
 • සේවක වැඩ සම්බන්ධයෙන් තෙවන පාර්ශ්වයන්ට අනතුරු වැළැක්වීම සඳහා සේවායෝජකයා වගකිව යුතුය. සේවා යෝජකයන්ට ද මේ සඳහා රක්ෂණයක් ලබා ගත හැකිය.
 • සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂිත ප්‍රතිපත්තියක් සංවර්ධනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සේවායෝජකයා විසින් සහතික කළ යුතුය. සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය යනු සමාගම්වලට අවදානම් සාධක ඉවත් කළ හැකි ආකාරය විස්තර කරන සවිස්තරාත්මක ක්‍රියාකාරී සැලැස්මකි. සෞඛ්‍ය සහ ආරක්‍ෂිත ප්‍රතිපත්තියක් සමඟින්, සමාගම තුළ ආරක්‍ෂිත සහ වගකීම් සහගත ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ඔබට නිරතුරුව පෙන්නුම් කළ හැකිය. සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියකට අවදානම් තොග සහ ඇගයීම් (RI&E), අසනීප නිවාඩු ප්‍රතිපත්තිය, අභ්‍යන්තර හදිසි ප්‍රතිචාර සේවාව (BH)V, නිවාරණ නිලධාරියා සහ PAGO ඇතුළත් වේ.
 • සේවා යෝජකයා සමාගම් සේවකයින්ගේ අවදානම් අවදානම් තොගයක් සහ ඇගයීමක් (RI&E) තුළ වාර්තා කළ යුතුය. මෙම අවදානම් වලින් සේවකයින් ආරක්ෂා වන ආකාරය ද මෙහි සඳහන් වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, අස්ථායී පලංචියක්, පිපිරුම් අන්තරායක්, ඝෝෂාකාරී පරිසරයක් හෝ මොනිටරයක වැඩි වේලාවක් වැඩ කිරීමෙන් සෞඛ්‍යය සහ ආරක්ෂාව අනතුරේ ද යන්න එවැනි ඉන්වෙන්ටරියකින් කියයි. RI&E වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ සේවාවකට හෝ සමාලෝචනය සඳහා සහතික කළ විශේෂඥයෙකුට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • RI&E හි කොටසක් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මකි. මෙම ඉහළ අවදානම් තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් සමාගම කරන්නේ කුමක්ද යන්න මෙයින් දැක්වේ. පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ සැපයීම, හානිකර යන්ත්‍රෝපකරණ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සහ හොඳ තොරතුරු සැපයීම මෙයට ඇතුළත් විය හැකිය.
 • මිනිසුන් වැඩ කරන තැන, අසනීප නිසා නොපැමිණීම ද සිදුවිය හැකිය. ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතා රාමුව තුළ, අසනීප නිසා නොපැමිණීම අසනීප නිවාඩු ප්‍රතිපත්තියක් තුළ කටයුතු කරන්නේ කෙසේදැයි සේවායෝජකයා පැහැදිලි කළ යුතුය. අසනීප නිවාඩු ප්‍රතිපත්තියක් පැවැත්වීම සේවායෝජකයා සඳහා ව්‍යංගයෙන් නිර්වචනය කරන ලද නෛතික රාජකාරියක් වන අතර එය වැඩ කොන්දේසි ආඥාපනතෙහි (කලාව. 2.9) පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත. මෙම ලිපියට අනුව, arbodienst ව්‍යුහගත, ක්‍රමානුකූල සහ ප්‍රමාණවත් සේවා කොන්දේසි සහ අසනීප නිවාඩු ප්‍රතිපත්තියක් පැවැත්වීම සඳහා උපදෙස් දෙයි. arbodienst එය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා දායක විය යුතු අතර, සුවිශේෂී සේවකයින්ගේ කණ්ඩායම් සැලකිල්ලට ගනිමින්.
 • නිදසුනක් වශයෙන්, හදිසි අනතුරකදී හෝ ගින්නකදී ප්‍රථමාධාර සපයනු ලබන්නේ ගෘහස්ථ හදිසි සේවකයින් (FAFS නිලධාරීන්). ප්‍රමාණවත් තරම් FAFS නිලධාරීන් සිටින බව සේවායෝජකයා සහතික කළ යුතුය. ඔවුන්ට තම රාජකාරිය නිසි ලෙස ඉටු කළ හැකි බවට ද ඔහු සහතික විය යුතුය. විශේෂ පුහුණු අවශ්යතා නොමැත. සේවායෝජකයාට ගෘහස්ථ හදිසි ප්‍රතිචාරයේ කාර්යයන් තමා විසින්ම භාර ගත හැකිය. ඔහු නොමැති විට ඔහු වෙනුවට අවම වශයෙන් එක් සේවකයෙකු පත් කළ යුතුය.
 • සේවා යෝජකයින් තම සේවකයෙකු වැළැක්වීමේ නිලධාරියෙකු ලෙස නම් කිරීමට බැඳී සිටී. වැලැක්වීමේ නිලධාරියෙකු සමාගමක් තුළ - සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ 'සාමාන්‍ය' රැකියාවට අමතරව - අනතුරු සහ නොපැමිණීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. නිවාරණ නිලධාරියෙකුගේ ව්‍යවස්ථාපිත රාජකාරිවලට ඇතුළත් වන්නේ: (සම-) RI&E ඇඳීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම, හොඳ සේවා කොන්දේසි ප්‍රතිපත්තියක් පිළිබඳව වැඩ කරන සභාව/කාර්ය මණ්ඩල නියෝජිතයින්ට උපදෙස් දීම සහ සමීපව සහයෝගය දැක්වීම සහ සමාගමේ වෛද්‍යවරයා සහ අනෙකුත් වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සඳහා උපදෙස් දීම සහ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම සහ ආරක්ෂක සේවා සපයන්නන්. සමාගමට සේවකයන් 25ක් හෝ ඊට අඩු සංඛ්‍යාවක් සිටී නම් සේවා යෝජකයාට වැලැක්වීමේ නිලධාරියෙකු ලෙස ක්‍රියා කළ හැක.
 • සේවායෝජකයා විසින් සේවකයාට කාලාන්තර වෘත්තීය සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණයකට (PAGO) මුහුණ දීමට අවසර දිය යුතුය. අහඹු ලෙස, සේවකයා මේ සඳහා සහභාගී වීමට බැඳී නැත.

නෙදර්ලන්ත කම්කරු පරීක්ෂක කාර්යාලය

නෙදර්ලන්ත කම්කරු පරීක්ෂක කාර්යාලය (NLA) සේවා යෝජකයින් සහ සේවකයින් සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ නීතිවලට අනුකූලද යන්න නිරන්තරයෙන් පරීක්ෂා කරයි. ඔවුන්ගේ ප්‍රමුඛතාවය බරපතල සෞඛ්‍ය අවදානම් ඇති කරන සේවා තත්වයන් මත ය. උල්ලංඝනය කිරීමකදී, NLA හට අනතුරු ඇඟවීමේ සිට දඩයක් හෝ වැඩ නතර කිරීම දක්වා පියවර කිහිපයක් පැනවිය හැකිය.

සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තියේ වැදගත්කම

පැහැදිලිව විස්තර කර ඇති සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් තිබීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙය අහිතකර සෞඛ්‍ය බලපෑම් වළක්වන අතර සේවකයින්ගේ තිරසාර සේවා නියුක්තිය සහ ඵලදායිතාවයට දායක වේ. සේවකයෙකුට රැකියාවක් හේතුවෙන් හානියක් සිදුවුවහොත්, ඔහුට සමාගම වගකිව යුතු අතර වන්දි ඉල්ලා සිටිය හැක. මෙම හානිය වැලැක්වීම සඳහා - මෙහෙයුම් සහ ආර්ථික වශයෙන් - සාධාරණ ලෙස ප්‍රායෝගිකව කළ හැකි සෑම දෙයක්ම කළ බව ඔප්පු කිරීමට සේවායෝජකයාට හැකි විය යුතුය.

ඔබේ සමාගම තුළ වෘත්තීය සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂණ පනත අදාළ කරගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? අපේ රැකියා නීති yers යින් ඔබගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමට සතුටුයි. අපට ඔබේ සමාගමේ අවදානම් සාධක විශ්ලේෂණය කර ඒවා අඩු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට උපදෙස් දිය හැකිය. 

Law & More