දුරකථන වැඩි කිරීම හරහා අසාධාරණ වාණිජ භාවිතයන්

පාරිභෝගිකයින් සහ වෙළඳපල සඳහා ලන්දේසි අධිකාරිය

දුරකථන අලෙවිය හරහා අසාධාරණ වාණිජ භාවිතයන් බොහෝ විට වාර්තා වේ. පාරිභෝගිකයින් සහ ව්‍යාපාර සඳහා පෙනී සිටින ස්වාධීන අධීක්ෂක පාරිභෝගික හා වෙළඳපොළ සඳහා වන ලන්දේසි අධිකාරියේ නිගමනය මෙයයි. වට්ටම් ව්‍යාපාර, නිවාඩු සහ තරඟ සඳහා ඊනියා දීමනා සමඟ මිනිසුන් වැඩි වැඩියෙන් දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වේ. බොහෝ විට, මෙම දීමනා අපැහැදිලි ආකාරයෙන් සකස් කර ඇති අතර එමඟින් ගනුදෙනුකරුවන්ට අවසානයේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වනවාට වඩා වැඩි යමක් කිරීමට සිදුවේ. මෙම දුරකථන සම්බන්ධතාවය බොහෝ විට ආක්‍රමණශීලී ගෙවීම් එකතු කිරීමේ පිළිවෙත් අනුගමනය කරයි. එපමණක් නොව, තොරතුරු ලබා ගැනීමට පමණක් එකඟ වූ පුද්ගලයින්ට ද ගෙවීමට බලපෑම් කරනු ලැබේ. පාරිභෝගිකයින් සහ වෙළඳපල සඳහා වන ඕලන්ද අධිකාරිය එවැනි දීමනා සමඟ දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ වන පුද්ගලයින්ට ඇමතුම අවසන් කරන ලෙසත්, එම දීමනාව ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙසත් කිසිදු ගිණුමක් යටතේ බිල්පත නොගෙවන ලෙසත් උපදෙස් දෙයි.

වැඩිදුර කියවන්න:

බෙදාගන්න
Law & More B.V.