විරෝධතා ක්රියා පටිපාටිය

විරෝධතා ක්රියා පටිපාටිය

ඔබව කැඳවූ විට, සිතාසි වල ඇති හිමිකම් වලින් ආරක්ෂා වීමට ඔබට අවස්ථාව තිබේ. කැඳවීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඔබ නිල වශයෙන් උසාවියේ පෙනී සිටිය යුතු බවයි. ඔබ ඊට අනුකූල නොවන්නේ නම් සහ ප්‍රකාශිත දිනයේ උසාවියේ පෙනී නොසිටින්නේ නම්, අධිකරණය ඔබට විරුද්ධව නොපැමිණේ. යුක්තියේ පිරිවැය සඳහා වන දායකත්වය වන අධිකරණ ගාස්තුව (නියමිත වේලාවට) ඔබ නොගෙවුවද, විනිසුරුවරයා නොපැමිණෙන ලෙස තීන්දුවක් ප්‍රකාශ කළ හැකිය. 'නොපැමිණීම' යන යෙදුමෙන් අදහස් වන්නේ ඔබ නොපැමිණ උසාවියේ නඩුවක් විභාග වන අවස්ථාවයි. ඔබ විත්තිකරුවෙකු ලෙස වලංගු ලෙස කැඳවනු ලැබුවද, පෙනී නොසිටින්නේ නම්, බොහෝ විට අනෙක් පාර්ශවයේ හිමිකම් පෙරනිමියෙන් ලබා දෙනු ඇත.

ඔබව කැඳවීමෙන් පසු ඔබ උසාවියේ පෙනී නොසිටින්නේ නම්, මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට තවදුරටත් ඔබව ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවස්ථාවක් නොමැති බවයි. අනෙක් පාර්ශවයේ ප්‍රකාශයන්ට එරෙහිව තවමත් ඔබව ආරක්ෂා කිරීමට හැකියාවන් දෙකක් තිබේ:

  • නොපැමිණීම: ඔබ, විත්තිකරුවෙකු ලෙස, නඩු විභාගයට පෙනී නොසිටින්නේ නම්, අධිකරණය ඔබට නොපැමිණේ. කෙසේ වෙතත්, පෙනී නොසිටීම සහ නොපැමිණීම පිළිබඳ විනිශ්චය අතර යම් කාලයක් පවතිනු ඇත. මේ අතර, ඔබට නොපැමිණීම ඉවත් කළ හැකිය. පැහැර හැරීම පිරිසිදු කිරීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඔබ තවමත් නඩු කටයුතුවල පෙනී සිටින බව හෝ ඔබ තවමත් අධිකරණ ගාස්තු ගෙවන බවයි.
  • විරෝධය: නොපැමිණීම පිළිබඳ තීන්දුවක් ලබා දී ඇත්නම්, නොපැමිණීම තුළ තීන්දුව පිරිසිදු කිරීමට තවදුරටත් නොහැකි ය. එවැනි අවස්ථාවකදී, විනිශ්චයේ දී අනෙක් පාර්ශවයේ ප්‍රකාශයන්ට එරෙහිව ඔබව ආරක්ෂා කිරීමට ඇති එකම ක්‍රමය විරෝධයයි.

විරෝධතා ක්රියා පටිපාටිය

ඔබ විරෝධයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේද?

විරෝධතා සකසා ඇත්තේ ප්‍රතිරෝධක කැඳවීමක් ලබා දීමෙනි. මෙය නැවත නඩු කටයුතු විවෘත කරයි. මෙම කැඳවීම් වල හිමිකම් පෑමට එරෙහි ආරක්ෂක අඩංගු විය යුතුය. විරෝධතාවයේ දී විත්තිකරු ලෙස ඔබ කැඳවන අතර, එම නිසා අධිකරණය පැමිණිලිකරුගේ ඉල්ලීම වැරදි ලෙස ලබා දී ඇතැයි ඔබ විශ්වාස කරන්නේ මන්දැයි තර්ක කරන්න. විරෝධතා කැඳවීම් නීතිමය අවශ්‍යතා ගණනාවක් සපුරාලිය යුතුය. නිත්‍ය කැඳවීමක් හා සමාන අවශ්‍යතා මේවාට ඇතුළත් ය. එබැවින් නීති orney වරයකු හමුවීම නුවණට හුරුය Law & More විරෝධතා කැඳවීමක් කිරීමට.

ඔබ විරෝධතා ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කුමන කාල සීමාව තුළද?

විරෝධතා ලිපියක් නිකුත් කිරීමේ කාලය සති හතරකි. විදේශයන්හි ජීවත්වන විත්තිකරුවන් සඳහා, විරෝධතාවයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ කාල සීමාව සති අටකි. සති හතරක් හෝ අටක්, තත්පර තුනකින් ආරම්භ විය හැකිය:

  • ඇපකරු විසින් තීන්දුව පෙරනිමියෙන් විත්තිකරුට භාර දීමෙන් පසු කාලය ආරම්භ විය හැකිය;
  • විත්තිකරුවෙකු ලෙස ඔබ යම් ක්‍රියාවක් කළහොත් එහි තීන්දුව හෝ එහි සේවය පිළිබඳව ඔබ හුරුපුරුදු වේ. ප්රායෝගිකව, මෙය හුරුපුරුදු ක්රමයක් ලෙස ද හැඳින්වේ;
  • තීරණය බලාත්මක කිරීමේ දිනයේ සිට කාල සීමාව ආරම්භ කළ හැකිය.

මෙම වෙනස් කාල සීමාවන් අතර ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙලක් නොමැත. පළමුවෙන් ආරම්භ වන කාල පරිච්ඡේදය සඳහා සලකා බලනු ලැබේ.

විරෝධතාවයේ ප්‍රතිවිපාක මොනවාද?

ඔබ විරෝධතාවයක් ආරම්භ කරන්නේ නම්, නඩුව නැවත විවෘත වනු ඇත, එය මෙන් ම, ඔබේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට තවමත් හැකි වනු ඇත. තීන්දුව නිකුත් කළ එම අධිකරණයම විරෝධය පළ කරයි. නීතිය යටතේ, විරෝධය තාවකාලිකව බලාත්මක කළ හැකි යැයි ප්‍රකාශ කර නොමැති නම්, නොපැමිණෙන පරිදි තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවයි. බොහෝ පැහැර හැරීම් තීන්දු අධිකරණය විසින් තාවකාලිකව බලාත්මක කළ හැකි යැයි ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ විරෝධතාවයක් ඉදිරිපත් වුව ද විනිශ්චය බලාත්මක කළ හැකි බවයි. එබැවින් අධිකරණය එය තාවකාලිකව බලාත්මක කළ හැකි යැයි ප්‍රකාශ කර තිබේ නම් තීන්දුව අත්හිටුවනු නොලැබේ. එවිට පැමිණිලිකරුට කෙලින්ම තීන්දුව බලාත්මක කළ හැකිය.

නියමිත කාල සීමාව තුළ ඔබ විරෝධතාවයක් ඉදිරිපත් නොකරන්නේ නම්, පෙරනිමියෙන් විනිශ්චය නැවත අධිකරණ විනිශ්චය බවට පත්වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ වෙනත් නීතිමය පිළියමක් ඔබට පසුව ලබා ගත නොහැකි බවත් පෙරනිමි තීන්දුව අවසාන සහ ආපසු හැරවිය නොහැකි බවත් ය. එවැනි අවස්ථාවකදී, ඔබ විනිශ්චයට බැඳී සිටී. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් විරෝධතාවයක් ඉදිරිපත් කිරීම ඉතා වැදගත් වන්නේ එබැවිනි.

අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියකටද ඔබට විරුද්ධ විය හැකිද?

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, සිතාසි පටිපාටියක විරෝධය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කර ඇත. අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය කැඳවීමේ ක්‍රියා පටිපාටියකට වඩා වෙනස් වේ. විරුද්ධ පාර්ශ්වය ඇමතීම වෙනුවට අයදුම්පතක් අධිකරණයට යොමු කරනු ලැබේ. විනිසුරුවරයා පසුව උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම පාර්ශවයකට පිටපත් යවා අයදුම්පතට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි. සිතාසි පටිපාටියට පටහැනිව, ඔබ පෙනී නොසිටින්නේ නම් අයදුම්පත් පටිපාටියක් නොපැමිණේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ විරෝධතා ක්‍රියා පටිපාටිය ඔබට ලබා ගත නොහැකි බවයි. ඉල්ලුම් පත්‍රය නීතිවිරෝධී හෝ පදනම් විරහිත බවක් පෙනෙන්නට තිබේ නම් මිස අයදුම්පත් පටිපාටියක දී අධිකරණය විසින් ඉල්ලීම ලබා දෙන බව නීතියෙන් නියම කර නොමැති බව සත්‍යයකි, නමුත් ප්‍රායෝගිකව මෙය බොහෝ විට සිදු වේ. උසාවියේ තීන්දුවට ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම් එයට පිළියමක් ඉදිරිපත් කිරීම වැදගත් වන්නේ එබැවිනි. අයදුම්පත් භාර ගැනීමේදී, අභියාචනයට පිළියමක් සහ පසුව කැසේෂන් ලබා ගත හැකිය.

ඔබට නොපැමිණීම නිසා ඔබට ද sentenced ුවම් ලබා දී තිබේද? විපක්ෂයේ සිතාසියක් මගින් ඔබේ ද sentence ුවම නොපැමිණීම හෝ වස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට ඔබට අවශ්‍යද? නැතහොත් අයදුම්පත් පටිපාටියක් තුළ අභියාචනයක් හෝ කැසේෂන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට අවශ්‍යද? නීතී yers වරු Law & More නීතිමය කටයුතු සඳහා ඔබට සහාය වීමට සූදානම් වන අතර ඔබ සමඟ සිතීමට සතුටු වේ.

Law & More