ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඇතුළත සහ පිටත

ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඇතුළත සහ පිටත

බොහෝ සේවා යෝජකයන් සඳහා, ස්ථාවර වැඩ කරන පැය ගණනකින් තොරව සේවකයින්ට කොන්ත්රාත්තුවක් ලබා දීම ආකර්ශනීය වේ. මෙම තත්ත්වය තුළ, ඇමතුම් ගිවිසුම් ආකාර තුනක් අතර තේරීමක් ඇත: මූලික ගිවිසුමක් සහිත ඇමතුම් කොන්ත්රාත්තුවක්, අවම-උපරිම කොන්ත්රාත්තුවක් සහ ශුන්ය-පැය කොන්ත්රාත්තුවක්. මෙම බ්ලොගය අවසාන ප්‍රභේදය ගැන සාකච්ඡා කරනු ඇත. එනම්, සේවායෝජකයා සහ සේවකයා යන දෙපාර්ශවයටම ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුවක් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද සහ එයින් ගලා එන අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් මොනවාද?

ශුන්‍ය-පැය ගිවිසුමක් යනු කුමක්ද?

ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුවක් සමඟ, සේවකයා සේවා යෝජකයා විසින් රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවක් හරහා සේවයේ යොදවා ඇති නමුත් ස්ථාවර වැඩ කරන පැය ගණනක් නොමැත. අවශ්‍ය විටෙක සේවකයා ඇමතීමට සේවායෝජකයාට නිදහස තිබේ. ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුවේ නම්‍යශීලී ස්වභාවය හේතුවෙන්, අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් සාමාන්‍ය රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් ((අ)ස්ථාවර කාල සීමාව සඳහා) වෙනස් වේ.

අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම්

සේවායෝජකයා විසින් ඇමතූ විට සේවකයා සේවයට පැමිණීමට බැඳී සිටී. අනෙක් අතට, සේවකයාට අවම වශයෙන් දින 4 ක දැනුම්දීමක් ලිඛිතව ලබා දීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටී. සේවායෝජකයා කෙටි කාලයක් තුළ සේවකයා අමතන්නේද? එවිට ඔහු එයට ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු නැත.

සේවායෝජකයා සේවකයා ඇමතූ විට සමාන කාල සීමාවක් අදාළ වේ, නමුත් මෙය තවදුරටත් අවශ්ය නොවේ. එම තත්ත්වය තුළ, සේවායෝජකයා දින 4 කට පෙර සේවකයා අවලංගු කළ යුතුය. ඔහු මෙම කාල සීමාවට අනුකූල නොවන්නේ නම් (සහ ඔහු සේවකයා දින 3 කට පෙර අවලංගු කරයි, උදාහරණයක් ලෙස), සේවකයාට නියමිත පැය සඳහා වැටුප් ගෙවීමට ඔහු බැඳී සිටී.

ඇමතුමේ කාලසීමාව ද වැදගත් වේ. සේවකයා එකවර පැය 3 කට අඩු කාලයක් කැඳවනු ලැබුවහොත්, ඔහුට අවම වශයෙන් පැය 3 ක වැටුපක් හිමි වේ. මෙම හේතුව නිසා, කිසිවිටෙක ඔබේ ඇමතුම් සේවකයා පැය 3කට වඩා අඩු කාලයක් අමතන්න.

පුරෝකථනය කළ හැකි වැඩ රටාව

1 අගෝස්තු 2022 සිට, ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුවේ සිටින කම්කරුවන්ට වැඩි අයිතිවාසිකම් ඇත. සේවකයා ශුන්‍ය පැය කොන්ත්‍රාත්තුවක් යටතේ සති 26ක් (මාස 6ක්) සේවයේ යෙදී සිටින විට, ඔහුට පුරෝකථනය කළ හැකි පැය සඳහා සේවායෝජකයා වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ හැක. <10 සේවකයින් සිටින සමාගමක, ඔහු මෙම ඉල්ලීමට මාස 3ක් ඇතුළත ලිඛිතව ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය. > සේවකයින් 10ක් සිටින සමාගමක, ඔහු මාස ​​1ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය. ප්රතිචාරයක් නොමැති නම්, ඉල්ලීම ස්වයංක්රීයව පිළිගනු ලැබේ.

ස්ථාවර පැය

ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුවක් මත සේවකයෙකු අවම වශයෙන් මාස 12 ක් සේවයේ යොදවා ඇති විට, සේවකයාට ස්ථාවර පැය ගණනක් පිරිනැමීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටී. මෙම පිරිනැමීම (අවම වශයෙන්) එම වසරේ වැඩ කළ සාමාන්‍ය පැය ගණනට සමාන විය යුතුය.

සේවකයා මෙම පිරිනැමීම පිළිගැනීමට බැඳී නොසිටින අතර, ඔහුගේ ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුව තබා ගැනීමට ද තෝරා ගත හැකිය. සේවකයා එසේ කරන්නේ නම්, පසුව ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුවක් මත තවත් වසරක් සේවයේ යෙදී සිටී නම්, ඔබ නැවත ඉල්ලීමක් කිරීමට බැඳී සිටී.

රෝගය

එසේම අසනීප කාලය තුළ, ශුන්ය-පැය කොන්ත්රාත්තුවේ සේවකයාට යම් අයිතිවාසිකම් තිබේ. සේවකයා ඔහු ඇමතූ කාල සීමාව තුළ අසනීප වුවහොත්, එකඟ වූ ඇමතුම් කාලය සඳහා අවම වශයෙන් වැටුපෙන් 70% ක් ලැබෙනු ඇත (මෙය අවම වැටුපට වඩා අඩු නම්, ඔහුට නීත්යානුකූල අවම වැටුප ලැබෙනු ඇත).

ඇමතුම් කාලය අවසන් වූ විට ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුවේ සේවකයා රෝගාතුරව සිටීද? එවිට ඔහුට තවදුරටත් වැටුප් හිමි නොවේ. ඔහු අවම වශයෙන් මාස 3ක් සේවය කර ඇතත් සේවායෝජකයා ඔහුට තවදුරටත් කතා නොකරන්නේ ද? එවිට ඔහු සමහර විට තවමත් වැටුප් සඳහා අයිතිය රඳවා තබා ගනී. නිදසුනක් වශයෙන්, ස්ථාවර වැඩ රටාවක් ස්ථාපිත කර ඇති බවට උපකල්පනය කිරීමෙන් අනුගමනය කරන ඇමතුම් වගකීමක් පැවතීම නිසා මෙය සිදුවිය හැකිය.

ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීම

සේවායෝජකයාට තවදුරටත් සේවකයා නොඇඳීමෙන් පමණක් ශුන්‍ය-පැය කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ නොහැක. මක්නිසාද යත් කොන්ත්රාත්තුව සරලව මේ ආකාරයෙන් පවතින බැවිනි. සේවා යෝජකයෙකු ලෙස, ඔබට කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කළ හැක්කේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් (ස්ථාවර කාලීන රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව කල් ඉකුත් වී ඇති නිසා) හෝ නිසි දැනුම්දීමකින් හෝ විසුරුවා හැරීමෙන් පමණි. උදාහරණයක් ලෙස බේරුම්කරණ ගිවිසුමක් හරහා අන්‍යෝන්‍ය කැමැත්තෙන් සේවයෙන් පහ කිරීම මගින් මෙය සිදු කළ හැක.

අනුප්රාප්තික ගිවිසුම්

සේවායෝජකයා සෑම අවස්ථාවකදීම ස්ථාවර කාල සීමාවක් සඳහා එකම සේවකයා සමඟ පැය ශුන්‍ය ගිවිසුමකට එළඹෙන විට සහ මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීමෙන් පසු නව ස්ථාවර කාලීන ගිවිසුමකට එළඹෙන විට, එය ගිවිසුම් දාම නීති පැනවීමේ අවදානමක් දරයි. සෙල්ලම් කිරීමට.

අඛණ්ඩ කොන්ත්‍රාත්තු 3කදී, එක් එක් කාල පරතරයන් (සේවක කොන්ත්‍රාත්තුවක් නොමැති කාලසීමාව) මාස 6කට වඩා අඩු නම්, අවසාන කොන්ත්‍රාත්තුව (තෙවන) ස්වයංක්‍රීයව විවෘත ගිවිසුමක් බවට පරිවර්තනය වේ (අවසන් දිනයක් නොමැතිව).

මාස 1 ක් දක්වා කාල පරතරයකින් සේවකයා සමඟ ගිවිසුම් 6 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අත්සන් කර ඇති විට දාම රීතිය ද අදාළ වන අතර, මෙම කොන්ත්‍රාත්තු වල කාලසීමාව මාස 24 (වසර 2) ඉක්මවන විට ද අදාළ වේ. අවසාන කොන්ත්‍රාත්තුව ද ස්වයංක්‍රීයව විවෘත ගිවිසුමක් බවට පරිවර්තනය වේ.

ඔබට පෙනෙන පරිදි, එක් අතකින්, ශුන්‍ය පැය කොන්ත්‍රාත්තුවක් සේවකයින්ට නම්‍යශීලීව වැඩ කිරීමට සේවා යෝජකයන්ට පහසු සහ හොඳ ක්‍රමයක් වන නමුත් අනෙක් අතට, එයට බොහෝ නීති රීති ඇත. ඊට අමතරව, සේවකයා සඳහා, ශුන්ය-පැය කොන්ත්රාත්තුවේ වාසි කිහිපයක් ඇත.

මෙම බ්ලොගය කියවීමෙන් පසුව, ඔබට තවමත් ශුන්‍ය-පැය ගිවිසුම් හෝ වෙනත් ආකාරයේ ඇමතුම් ගිවිසුම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබේද? එසේ නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න. අපගේ රැකියා නීති yers යින් ඔබට තවදුරටත් උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත.

Law & More