පාලකය සහ සකසනය අතර වෙනස

සාමාන්‍ය දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි (GDPR) දැනටමත් මාස කිහිපයක් තිස්සේ බලාත්මකයි. කෙසේ වෙතත්, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ඇතැම් යෙදුම්වල අර්ථය පිළිබඳ තවමත් අවිනිශ්චිතතාවයක් පවතී. උදාහරණයක් ලෙස, පාලකය සහ සකසනය අතර වෙනස කුමක්ද යන්න සෑම කෙනෙකුටම පැහැදිලි නැත, මේවා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ මූලික සංකල්ප වේ. දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට අනුව, පාලකය යනු පුද්ගලික දත්ත සැකසීමේ අරමුණ සහ මාධ්‍යයන් තීරණය කරන (නෛතික) ආයතනය හෝ සංවිධානයයි. එබැවින් පුද්ගලික දත්ත සැකසීමට හේතුව පාලකය විසින් තීරණය කරයි. ඊට අමතරව, දත්ත සැකසීම සිදුවන්නේ කුමන අර්ථයෙන්ද යන්න පාලකය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීරණය කරයි. ප්රායෝගිකව, දත්ත සැකසීම සැබවින්ම පාලනය කරන පාර්ශවය පාලකය වේ.

සාමාන්ය දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි (දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය)

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට අනුව, සකසනය යනු පාලකයා වෙනුවෙන් සහ වගකීම යටතේ පුද්ගලික දත්ත සැකසෙන වෙනම (නීතිමය) පුද්ගලයෙක් හෝ සංවිධානයකි. ප්‍රොසෙසරයක් සඳහා, පුද්ගලික දත්ත සැකසීම සිදු කරනු ලබන්නේ තමාගේම ප්‍රයෝජනය සඳහාද නැතහොත් පාලකයකුගේ ප්‍රයෝජනය සඳහාද යන්න තීරණය කිරීම වැදගත්ය. පාලකය කවුද සහ සකසනය කවුරුන්ද යන්න තීරණය කිරීම සමහර විට ප්‍රහේලිකාවක් විය හැකිය. අවසානයේදී, ඊළඟ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම වඩාත් සුදුසුය: දත්ත සැකසීමේ අරමුණ සහ මාධ්‍යයන් පිළිබඳ අවසාන පාලනය ඇත්තේ කාටද?

Law & More