අනිවාර්ය විසඳුම: එකඟ වීමට හෝ එකඟ නොවීමට?

අනිවාර්ය විසඳුම: එකඟ වීමට හෝ එකඟ නොවීමට?

හිඟ ණය ගෙවීමට තවදුරටත් නොහැකි ණය ගැතියෙකුට විකල්ප කිහිපයක් තිබේ. ඔහුට තනිවම ගොනු කළ හැකිය බංකොලොත්භාවය හෝ ව්‍යවස්ථාපිත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ විධිවිධානයට ඇතුළත් වීමට ඉල්ලුම් කරන්න. ණය ගැතියාට තම ණය ගැතියාගේ බංකොලොත්භාවය සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. ණය ගැතියෙකු WSNP (ස්වාභාවික පුද්ගල ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ පනත) වෙත ඇතුළත් කිරීමට පෙර ඔහුට සුහද ක්‍රියා පටිපාටියක් අනුගමනය කළ යුතුය. මෙම ක්‍රියාවලියේදී, සියලු ණය හිමියන් සමඟ සුහද විසඳුමකට එළඹීමට උත්සාහ කරනු ලැබේ. ණය හිමියන්ගෙන් එක් අයෙකු හෝ වැඩි ගණනක් එකඟ නොවන්නේ නම්, ප්‍රතික්ෂේප කළ ණය හිමියන්ට නිරවුල් කිරීමට එකඟ වන ලෙස ණයගැතියාට අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

අනිවාර්ය බේරුම්කරණය

අනිවාර්ය බේරුම්කරණය 287a බංකොලොත් පනත මගින් නියාමනය කරනු ලැබේ. WSNP සඳහා ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලුම් පත්‍රය සමඟම ණයහිමියා අනිවාර්ය විසඳුමක් සඳහා වන ඉල්ලීම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. පසුව, ප්‍රතික්ෂේප කරන සියලුම ණය හිමියන් නඩු විභාගයට කැඳවනු ලැබේ. එවිට ඔබට ලිඛිත විත්තියක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය, නැතහොත් නඩු විභාගය අතරතුරදී ඔබේ විත්තිය ඉදිරිපත් කළ හැකිය. මිත්‍රශීලී බේරුම්කරණය ඔබට සාධාරණ ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිදැයි අධිකරණය තක්සේරු කරනු ඇත. ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා ඔබ දක්වන උනන්දුව සහ ණයගැතියාගේ හෝ එම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් බලපෑමට ලක්වූ වෙනත් ණය හිමියන්ගේ අවශ්‍යතා අතර ඇති විෂමතාවය සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ. ණය පියවීමේ විධිවිධානයට එකඟ වීම ඔබට සාධාරණ ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි යැයි අධිකරණයේ මතය නම්, අනිවාර්ය විසඳුමක් පැනවීම සඳහා ඉල්ලීම ලබා දෙනු ලැබේ. එවිට ඔබට පිරිනැමෙන බේරුම්කරණයට එකඟ වීමට සිදු වන අතර පසුව ඔබේ හිමිකම් පෑමෙන් අර්ධ ගෙවීමක් භාර ගැනීමට සිදුවේ. ඊට අමතරව, ප්‍රතික්ෂේප කළ ණයහිමියා ලෙස, නඩු කටයුතුවල පිරිවැය ගෙවීමට ඔබට නියම කරනු ලැබේ. අනිවාර්ය බේරුම්කරණය පනවා නොමැති නම්, ණයගැතියා ඉල්ලීම පවත්වා ගෙන යන තාක් කල්, ඔබේ ණය ගැතියා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට ඇතුළත් කළ හැකිද යන්න තක්සේරු කෙරේ.

අනිවාර්ය විසඳුම: එකඟ වීමට හෝ එකඟ නොවීමට?

ඔබ ණය හිමියෙකු ලෙස එකඟ විය යුතුද?

ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය නම් ඔබේ හිමිකම් පෑම සම්පූර්ණයෙන් ගෙවීමට ඔබට අයිතිය ඇති බවයි. එබැවින්, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, ඔබ අර්ධ ගෙවීමක් හෝ (මිත්‍රශීලී) ගෙවීම් විධිවිධානයකට එකඟ විය යුතු නැත.

ඉල්ලීම සලකා බැලීමේදී අධිකරණය විවිධ කරුණු සහ තත්වයන් සැලකිල්ලට ගනී. විනිසුරුවරයා බොහෝ විට පහත සඳහන් කරුණු තක්සේරු කරනු ඇත:

 • යෝජනාව හොඳින් හා විශ්වාසදායක ලෙස ලේඛනගත කර ඇත;
 • ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ යෝජනාව ස්වාධීන හා විශේෂ expert පාර්ශවයක් විසින් තක්සේරු කරන ලදී (උදා: නාගරික ණය බැංකුවක්);
 • ණය ගැතියා මූල්‍යමය වශයෙන් කළ හැකි යැයි සැලකිය යුතු අන්තය මෙම දීමනාව බව ප්‍රමාණවත් ලෙස පැහැදිලි කර ඇත;
 • බංකොලොත්භාවය හෝ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ විකල්පය ණය ගැතියාට යම් අපේක්ෂාවක් සපයයි;
 • බංකොලොත්භාවය හෝ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ විකල්පය ණයහිමියාට යම් අපේක්ෂාවක් ලබා දෙයි: ප්‍රතික්ෂේප කළ ණයහිමියාට එම මුදල හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ කෙසේද?
 • ණය පියවීමේ විධිවිධානයක බලහත්කාරයෙන් සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම ණයහිමියාගේ තරඟය විකෘති කිරීමට ඉඩ ඇත;
 • සමාන අවස්ථා සඳහා පූර්වාදර්ශයක් තිබේ;
 • පූර්ණ අනුකූලතාවය සඳහා ණයහිමියාගේ මූල්‍ය උනන්දුවේ බරපතලකම කුමක්ද;
 • ප්‍රතික්ෂේප කළ ණයහිමියා විසින් ගණනය කරනු ලබන මුළු ණය ප්‍රමාණය කොපමණද;
 • ණය පියවීමට එකඟ වන අනෙක් ණය හිමියන් සමඟ ප්‍රතික්ෂේප කරන ණයහිමියා තනිවම සිටිය යුතුය;
 • මීට පෙර නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවූ සාමකාමී හෝ බලහත්කාරයෙන් ණය පියවීමක් සිදුවී ඇත. [1]

විනිසුරුවරයා එවැනි නඩු විභාග කරන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කිරීම සඳහා උදාහරණයක් මෙහි දක්වා ඇත. ඩෙන් බොෂ්හි අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියේ ඇති නඩුවේදී, [2], ණයගැතියා විසින් තම ණය හිමියන්ට සුහද විසඳුමක් යටතේ කළ ඉල්ලීම, ඔහු මූල්‍යමය වශයෙන් හැකියාවක් ඇතැයි සාධාරණ ලෙස අපේක්ෂා කළ හැකි අන්තය ලෙස සැලකිය නොහැකිය. . ණයගැතියා තවමත් සාපේක්ෂව තරුණ (අවුරුදු 25) බවත්, අර්ධ වශයෙන් එම වයස නිසා, ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ඉහළ විභව ඉපැයීමේ ධාරිතාවක් ඇති බවත් සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. කෙටිකාලීනව රැකියා ස්ථානගත කිරීමක් ද එයට හැකි වනු ඇත. එම තත්වය තුළ, ණයගැතියාට වැටුප් සහිත රැකියාවක් සොයා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ යුතුව තිබුණි. ඉදිරිපත් කරන ලද ණය පියවීමේ විධිවිධානයට සැබෑ රැකියා අපේක්ෂාවන් ඇතුළත් නොවීය. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, ප්‍රති come ල අනුව ව්‍යවස්ථාපිත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ මාවත කුමක්ද යන්න නිසියාකාරව නිශ්චය කිරීමට නොහැකි විය. තවද, ප්‍රතික්ෂේප කළ ණයහිමියා වන ඩියූඕගේ ණය මුළු ණය ප්‍රමාණයෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් විය. අභියාචනාධිකරණයේ මතය වූයේ මිත්‍රශීලී විසඳුමකට එකඟ වීම ඩුඕඕට සාධාරණ ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි බවයි.

මෙම උදාහරණය නිදර්ශන අරමුණු සඳහා පමණි. වෙනත් තත්වයන් ද ඊට සම්බන්ධ විය. මිත්‍රශීලී බේරුම්කරණයට ණයහිමියා එකඟ වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිද යන්න එක් එක් සිද්ධියට වෙනස් වේ. එය නිශ්චිත කරුණු සහ තත්වයන් මත රඳා පවතී. ඔබ අනිවාර්ය විසඳුමකට මුහුණ දී සිටිනවාද? කරුණාකර මෙහි සිටින නීති yers යෙකු අමතන්න Law & More. ඔවුන්ට ඔබ වෙනුවෙන් ආරක්ෂාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර නඩු විභාගයකදී ඔබට සහාය විය හැකිය.

[1] අභියාචනාධිකරණයේ හර්ටොජන්බොෂ් 9 ජූලි 2020, ECLI: NL: GHSHE: 2020: 2101.

[2] අභියාචනාධිකරණයේ හර්ටොජන්බොෂ් 12 අප්‍රේල් 2018, ECLI: NL: GHSHE: 2018: 1583.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.