රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ අවසන් කිරීමේ කොන්දේසි

රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ අවසන් කිරීමේ කොන්දේසි

රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් අවසන් කිරීමේ එක් ක්රමයක් නම්, ස්ථිර කොන්දේසියකට ඇතුල් වීමයි. නමුත් රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ ස්ථිර කොන්දේසියක් ඇතුළත් කළ හැක්කේ කුමන කොන්දේසි යටතේද, එම කොන්දේසිය ඇති වූ පසු රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් වන්නේ කවදාද?

නිරාකරණ කොන්දේසියක් යනු කුමක්ද? 

රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් කෙටුම්පත් කිරීමේදී, ගිවිසුම් නිදහස පාර්ශවයන්ට අදාළ වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ගිවිසුමට ඇතුළත් කර ඇති දේ පාර්ශ්වයන් විසින්ම තීරණය කළ හැකි බවයි. නිදසුනක් වශයෙන්, රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ ස්ථිර කොන්දේසියක් තිබීමේ හැකියාව ඇත.

තීරණාත්මක කොන්දේසියක් යනු යම් සිදුවීමක් හෝ කොන්දේසියක් අඩංගු කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රතිපාදනයක් ඇතුළත් කර ඇති බවයි. මෙම සිදුවීම සිදු වූ විට, හෝ තත්ත්වය අවුලුවන විට, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම මගින් රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ දැනුම්දීමකින් හෝ විසුරුවා හැරීමකින් තොරව කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වන බවයි.

නිරාකරණ කොන්දේසියක් භාවිතා කරන විට, එය විය යුතුය අවිනිශ්චිතය කොන්දේසිය ක්රියාත්මක වන බව. එබැවින්, කොන්දේසිය ක්රියාත්මක වන බව දැනටමත් නිශ්චිතව සිටීම ප්රමාණවත් නොවේ, නමුත් එය ක්රියාත්මක වන කාලය තවමත් තීරණය වෙමින් පවතී.

ස්ථිර කොන්දේසියක් ඇතුළත් කළ හැක්කේ කුමන රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ ද?

විවෘත රැකියා ගිවිසුමක් සඳහා, තීරණාත්මක කොන්දේසියක් ඇතුළත් විය හැකිය. රැකියා කොන්ත්රාත්තුව දින නියමයක් නොමැතිව (විසුරුවීමේ කොන්දේසිය ක්රියාත්මක නොවී) දිගටම පවතී. රැකියා කොන්ත්රාත්තුව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම මගින් අවසන් වන්නේ නිරවුල් තත්ත්වය ඇති වූ විට පමණි.

ස්ථාවර කාලීන රැකියා කොන්ත්රාත්තුවක් සඳහා එකම යෝජනාව අදාළ වේ. කොන්ත්රාත්තුවේ ස්ථිර කොන්දේසියක් ඇතුළත් කළ හැකිය. රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව කොන්ත්‍රාත්තුවේ කාලසීමාව සඳහා නිත්‍ය කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලෙස පවතී (තීරණ කොන්දේසි ඇතුළත් කිරීමකින් තොරව). රැකියා කොන්ත්රාත්තුව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම මගින් අවසන් වන්නේ නිරවුල් තත්ත්වය ඇති වූ විට පමණි.

නිරාකරණ කොන්දේසි සඳහා උදාහරණ

අධිෂ්ඨානශීලී කොන්දේසියක උදාහරණයක් වන්නේ ඩිප්ලෝමාවක් ලබා ගැනීමයි. නිදසුනක් වශයෙන්, විශේෂිත ඩිප්ලෝමාවක් සහිත සේවකයින් සේවයේ යෙදවීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටිය හැකිය. එම අවස්ථාවෙහිදී, රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ සේවකයාට ඩිප්ලෝමාව තිබිය යුතු බවට නිශ්චිත කොන්දේසියක් අඩංගු විය හැකිය. එම කාල සීමාව තුළ ඔහු ඩිප්ලෝමාව ලබාගෙන නොමැති නම්, නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම මගින් රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වේ.

රියදුරු බලපත්‍රයක් සන්තකයේ තබා ගැනීම තවත් උදාහරණයක්. කුලී රථ රියදුරු බලපත්‍රයක් ඔහුගේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ තීරණාත්මක කොන්දේසියක් ලෙස ඇතුළත් කර ඇත්නම්, එය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අවසන් වේ.

අවසාන උදාහරණයක් වන්නේ VOG ප්‍රකාශයක් සැපයීමේ වගකීමයි. ඇතැම් තනතුරුවල (ගුරුවරුන්, ගුරු සහායකයින් සහ හෙදියන් වැනි), යහපත් හැසිරීම් සහතිකයක් නීතියෙන් අවශ්‍ය වේ.

එවිට යම් කාල සීමාවක් තුළ VOG නිකුත් කිරීමට සේවකයා බැඳී සිටින බව රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ ඇතුළත් කළ හැකිය. සේවකයා එසේ කිරීමට අපොහොසත් වේද? එවිට රැකියා කොන්ත්රාත්තුව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම මගින් අවසන් වේ.

නිරාකරණ කොන්දේසියක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අවශ්‍යතා මොනවාද?

නිශ්චිත කොන්දේසි යටතේ පමණක් රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ නිශ්චිත කොන්දේසියක් ඇතුළත් කළ හැකිය.

  • පළමුව, කොන්දේසිය වෛෂයිකව තීරණය කළ යුතුය. තීරණාත්මක කොන්දේසිය ක්‍රියාත්මක වූයේ කවදාද යන්න සෑම කෙනෙකුටම පැහැදිලි විය යුතුය. සේවායෝජකයාගේ දර්ශනයක් සඳහා ඉඩක් නොතිබිය යුතුය (නිදසුනක් වශයෙන්, සේවකයා ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම මගින් රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වේ).
  • දෙවනුව, කොන්දේසිය සේවයෙන් පහකිරීමේ නීතිය යටතේ සේවයෙන් පහකිරීමේ තහනම් උල්ලංඝනය නොකළ යුතුය (උදා: පූර්ව කොන්දේසිය කියවිය යුතු නැත: ගර්භණීභාවය හෝ අසනීප තත්ත්වයකදී නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම මගින් රැකියා කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වේ).
  • තෙවනුව, තත්වය ඇති වන බව අවිනිශ්චිත විය යුතුය. මේ අනුව, තත්වය ඇතිවේ යැයි උපකල්පනය කිරීමක් සිදු නොවිය යුතු අතර, සිදුවීමේ වේලාව පමණක් අපැහැදිලි වේ.
  • අවසාන වශයෙන්, සේවා යෝජකයා එය සිදු වූ වහාම විසඳුම් කොන්දේසිය ඉල්ලා සිටිය යුතුය. එබැවින්, දැනුම් දීමේ කාල සීමාවක් අදාළ නොවේ.

ඔබට විසඳාගත හැකි තත්වයේ සන්දර්භය තුළ තවත් ප්‍රශ්න තිබේද හෝ a පිළිබඳ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න තිබේද? රැකියා කොන්ත්රාත්තුව සහ උපදෙස් ලබා ගැනීමට කැමතිද? එසේ නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න. අපගේ රැකියා නීතිඥයින් ඔබට උපකාර කිරීමට සතුටු වනු ඇත!

Law & More