ජීවිතාන්තය පිළිබඳ ව්‍යවස්ථාපිත සුචිගත කිරීම 2023 රූපය

2023 ජීවිතාන්තය පිළිබඳ ව්‍යවස්ථාපිත සුචිගත කිරීම

සෑම වසරකම රජය යම් ප්‍රතිශතයකින් ජීවිතාන්තය වැඩි කරයි. මෙය අලිමනි සුචිගත කිරීම ලෙස හැඳින්වේ. වැඩිවීම නෙදර්ලන්තයේ සාමාන්ය වැටුප් වැඩිවීම මත රඳා පවතී. ළමා සහ සහකරුගේ ජීවිතාන්තය සුචිගත කිරීම වැටුප් වැඩිවීම සහ ජීවන වියදම නිවැරදි කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ. අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රතිශතයක් නියම කරයි. අමාත්‍යවරයා ඉදිරි වසර සඳහා Trema ප්‍රමිතීන්ට අනුව ව්‍යවස්ථාපිත සුචිගත කිරීමේ ප්‍රතිශතය, ජීවිතාන්තය සුචිගත කිරීම තීරණය කරයි.

2023 සඳහා සුචිගත කිරීමේ අනුපාතය සකසා ඇත 3.4%. මෙයින් අදහස් කරන්නේ 1 ජනවාරි 2023 වන දින සිට අදාළ වන ජීවිතාන්තය ප්‍රමාණය 3.4% කින් වැඩි වන බවයි. නඩත්තු ගෙවන්නා විසින්ම මෙම වැඩිවීම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

සෑම ජීවිතාන්තය ගෙවන්නෙකුම මෙම වැඩිවීම අදාළ කිරීමට නීත්‍යානුකූලව බැඳී සිටී. ඔබේ වැටුප් වැඩි වී නොමැති නම් හෝ ඔබේ වියදම් වැඩි වී ඇත්නම්, ඔබ ජීවිතාන්තය සුචිගත කිරීම භාවිතා කිරීමට බැඳී සිටී. ඔබ වැඩි කිරීම නොගෙවන්නේ නම්, ඔබේ හිටපු සහකරුට එම මුදල ඉල්ලා සිටීමට හැකි වනු ඇත. ජීවිතාන්තය සුචිගත කිරීමේ වගකීම ළමා සහ සහකරු යන දෙකටම අදාළ වේ. ඔබ දෙමාපිය සැලැස්මේ සහ/හෝ දික්කසාද ගිවිසුමේ සහ/හෝ උසාවි නියෝගයේ සුචිගත කිරීම සඳහන් කර නොමැති වුවද, සුචිගත කිරීම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් අදාළ වේ. ළමා සහ කලත්‍රයාගේ සහය පිළිබඳ නීතිමය සුචිගත කිරීම ගිවිසුමෙන් හෝ උසාවි නියෝගයෙන් පැහැදිලිවම බැහැර කර ඇති අවස්ථා වලදී පමණක් එය ගෙවිය යුතු නොවේ.

ජීවිතාන්තය සුචිගත කිරීම 2023 ස්වයං-ගණනය කිරීම

ඔබ හවුල්කරුගේ සහ ළමා ජීවිතාන්තයේ සුචිගත කිරීම පහත පරිදි ගණනය කරයි: වත්මන් ජීවිතාන්තය/100 x සුචිගත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 2023 + වත්මන් ජීවිතාන්තය. උදාහරණය: වත්මන් හවුල්කරුගේ ජීවිතාන්තය යුරෝ 300 ක් වන අතර, සුචිගත කිරීමෙන් පසු නව ජීවිතාන්තය (300/100) x 3.4 + 300 = € 310.20 වේ යැයි සිතමු.

පෙර වසරවල සූචිගත කිරීමක් සිදු නොකළේද?

ඔබ ජීවිතාන්තය ගෙවන්නාද? එසේ නම්, ඔබ සැමවිටම ජීවිතාන්තය සුචිගත කිරීම පිළිබඳව ඔබම අවධානයෙන් සිටින්නේ නම් එය වඩාත් සුදුසුය. ඔබට මේ පිළිබඳ දැනුම්දීමක් නොලැබෙන අතර මුදල ස්වයංක්‍රීයව ගැලපීමක් සිදු නොවේ. ඔබ එය වාර්ෂිකව සුචිගත නොකරන්නේ නම්, ඔබේ හිටපු සහකරුට වසර පහක් දක්වා සුචිගත කිරීම නැවත ලබා ගත හැක. එවිට සම්බන්ධ වන ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු විය හැක. නව ජීවිතාන්තය ගණනය කර 1 ජනවාරි 2023 වන විට ඔබ ඔබේ හිටපු සහකරුට හෝ දරුවන්ට නව ජීවිතාන්තය ගෙවීමට වග බලා ගන්නා ලෙස අපි ඔබට උපදෙස් දෙමු.

ජීවිතාන්තය සඳහා නීත්‍යානුකූල සුචිගත කිරීම හෝ හිඟ මුදල් එකතු කිරීම පිළිබඳව ඔබට ප්‍රශ්න තිබේද? එසේත් නැතිනම් ඔබ ජීවිතාන්තය ප්‍රමාණය තීරණය කිරීමට හෝ වෙනස් කිරීමට කැමතිද? කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න පවුල් නීති law යින්.

Law & More