කොටස් ප්‍රාග්ධනය

කොටස් ප්‍රාග්ධනය

කොටස් ප්‍රාග්ධනය යනු කුමක්ද?

කොටස් ප්‍රාග්ධනය යනු සමාගමක කොටස් වලට බෙදා ඇති කොටස් ය. එය සමාගම් ගිවිසුමේ හෝ සංගමයේ ලිපිවල දක්වා ඇති ප්‍රාග්ධනයයි. සමාගමක කොටස් ප්‍රාග්ධනය යනු සමාගමක් කොටස් හිමියන්ට කොටස් නිකුත් කර ඇති හෝ නිකුත් කළ හැකි මුදලයි. කොටස් ප්‍රාග්ධනය ද සමාගමක වගකීම්වල කොටසකි. වගකීම් යනු ණය සහ ගාස්තු ය.

සමාගම්

පුද්ගලික සීමිත සමාගම් (BV) සහ පොදු සීමිත සමාගම් (NV) පමණක් කොටස් නිකුත් කරයි. තනි හිමිකාරත්වයන් සහ පොදු හවුල්කාරිත්වයන් (VOF) කළ නොහැක. නොතාරිස් ඔප්පු පුද්ගලික සීමිත සමාගම් සහ පොදු සීමිත සමාගම් ඇතුළත් වේ. මෙම සමාගම්වලට නීතිමය පෞරුෂයන් ඇත, එනම් ඔවුන් අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් දරන්නන් වේ. මෙමගින් සමාගමට තෙවන පාර්ශවයන්ට එරෙහිව තම අයිතීන් බලාත්මක කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර එහි රාජකාරි බලාත්මක කළ හැකිය. සමාගම්වල පාලනය කොටස් වලට බෙදා ඇත. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, කොටස් තබා ගැනීමෙන්, කෙනෙකුට පාලන කොටස් ඇති අතර, කොටස් හිමියාට ලාභාංශ ආකාරයෙන් ලාභ බෙදාහැරීම් ලබා ගත හැකිය. පුද්ගලික සීමිත සමාගමක, කොටස් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර (එම නිසා සීමිත මාරු කළ හැකි), පොදු සීමිත සමාගමක, කොටස් දරන්නා ආකාරයෙන් නිකුත් කළ හැකිය (කොටස් ආකෘතියක්, එහිදී තමා සතු බව පෙන්විය හැකි පුද්ගලයා කොටසෙහි නියම හිමිකරු ලෙස ද සැලකේ) සහ ලියාපදිංචි පෝරමයේ. කොටස් නිදහසේ මාරු කළ හැකි බැවින් මෙය සීමිත සමාගමකට පොදු වීමට ඉඩ සලසයි. සීමිත වගකීම් සමාගමක කොටස් පැවරීම සෑම විටම නොතාරිස්වරයෙකු හරහා ගමන් කරයි.

අවම ප්‍රාග්ධනය

ලියාපදිංචි කර නිකුත් කරන ලද ප්‍රාග්ධනය අවම වශයෙන් පොදු සීමිත සමාගම් සඳහා අවම ප්‍රාග්ධනය විය යුතුය. මෙම අවම ප්‍රාග්ධනය යුරෝ 45,000 කි. බලයලත් ප්රාග්ධනය වැඩි නම්, අවම වශයෙන් පහෙන් එකක් නිකුත් කළ යුතුය (සිවිල් සංග්රහයේ කලාව. 2:67). සංස්ථාගත කිරීමේදී අවම ප්‍රාග්ධනය සමාගමේ බැංකු ගිණුමට ගෙවිය යුතුය. මේ සඳහා බැංකු ප්‍රකාශයක් නිකුත් කෙරේ. පුද්ගලික සීමිත සමාගම දැන් අවම ප්‍රාග්ධනයට යටත් නොවේ.

කොටස් වටිනාකමට එදිරිව ව්‍යවසාය වටිනාකම

ව්යවසාය අගය යනු මූල්‍ය ව්‍යුහය නොසලකා සමාගමේ වටිනාකමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම, එය සමාගමේ මෙහෙයුම් වටිනාකමයි. කොටස්

අගය එහි කොටස් විකිණීම සඳහා විකුණුම්කරුට ලැබෙන මුදල වේ. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, සමාගමේ වටිනාකම ශුද්ධ පොලී සහිත ණය අඩු කරයි. BV හෝ NV හි සෑම කොටසකටම නාමික අගයක් ඇත, නැතහොත් සංගමයේ ලිපි වලට අනුව කොටසෙහි වටිනාකම. BV හෝ NV හි නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රාග්ධනය යනු එම සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද කොටස්වල නාමික වටිනාකමේ මුළු මුදලයි. මේවා සමාගමේ කොටස් සහ සමාගමෙන් පිටත කොටස් හිමියන් වේ.

බෙදාගැනීමේ ගැටලුව

කොටස් නිකුතුවක් යනු කොටස් නිකුතුවකි. සමාගම් යම් හේතුවක් නිසා කොටස් නිකුත් කරයි. ඔවුන් එසේ කරන්නේ කොටස් ප්‍රාග්ධනය ඉහළ නැංවීම සඳහා ය. අරමුණ ආයෝජනය කිරීම හෝ සමාගම වර්ධනය කිරීමයි. ඔබ සමාගමක් ආරම්භ කරන විට, ඔබට කොපමණ කොටස් නිකුත් කළ යුතුද සහ ඒවායේ වටිනාකම කුමක්ද යන්න තීරණය කළ හැකිය. බොහෝ විට ව්යවසායකයින් විශාල සංඛ්යාවක් තෝරා ගනී, එබැවින් ඔබට අවශ්ය නම් අනාගතයේදී ඒවා විකිණීමට හැකිය. කලින් කොටසක වටිනාකමට අවම මුදලක් තිබුණත් දැන් ඒ නීතිය අහෝසි වෙලා. කෙසේ වෙතත්, වෙනත් සමාගම් ඔබේ ණය සුදුසුකම් දැකීමට කැමති බැවින්, ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් බරක් තැබීම නුවණට හුරුය. කොටස් යනු ඔබේ ව්‍යාපාරයට මුදල් යෙදවීමට භාවිතා කළ හැකි මෙවලමකි. මේ ආකාරයෙන්, ඔබ ඔබේ මෙහෙයුම් සහ තවදුරටත් සමාගමේ වර්ධනය සඳහා අවශ්ය මුදල් ආකර්ෂණය කර ගනී. කොටස් නිකුත් කිරීමෙන් ඔබ රැස් කරන මුදල් ඔබට දින නියමයක් නොමැතිව ලබා ගත හැකි අතර එය කොටස් ලෙස හැඳින්වේ. ඔබට සමාගමක කොටසක් තිබේ නම්, එය එම සමාගමේ කොටසක අයිතිය පිළිබඳ සහතිකයක් ද වේ. කොටස් හිමියෙකු ලෙස, එය ඔබට ලාභයේ සමානුපාතික කොටසකට හිමිකම් කියයි. සමාගමක් සඳහා, අඛණ්ඩ ව්‍යාපාර සහ ආයෝජන සඳහා භාවිතා කිරීමට සමාගම තුළ මෙම කොටස් ප්‍රාග්ධනය තිබීම ප්‍රයෝජනවත් වේ. ලාභ ලබන විට පමණක් කොටස් හිමියන්ට ලාභාංශ බෙදා හැරීමක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. සමාගමක් ලාභයක් ලබන්නේ නම්, කොටස් හිමියෙකු වශයෙන් ඔබට ලාභාංශ ගෙවීමක් ලැබෙනු ඇත්ද යන්න සැමවිටම විශ්වාස නැත. වාර්ෂික කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමේදී, කොටස් හිමියන් ලාභයෙන් කුමක් සිදුවේද යන්න තීරණය කරයි: සම්පූර්ණ, අර්ධ හෝ බෙදා හැරීමක් නැත.

කොටස් ප්රාග්ධනයේ සංරචක

කොටස් ප්‍රාග්ධනය කොටස් කිහිපයකින් සමන්විත වේ. පැහැදිලි කිරීම සඳහා, මෙම සංරචක පිළිබඳ කෙටි අර්ථ දැක්වීමක් පළමුව පහත දැක්වේ:

  • නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්රාග්ධනය

මේවා සමාගමක් විසින් එහි කොටස් හිමියන්ට නිකුත් කරන ලද කොටස් වේ. නව කොටස් හෝ කොටස් ලාභාංශ නිකුත් කරන විට නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රාග්ධනය වැඩි වේ. කොටස් ලාභාංශ යනු සමාගමට ඔවුන්ගේ දායකත්වය සඳහා ත්‍යාගයක් ලෙස කොටස් හිමියන්ට නව කොටස් ලබා දීමයි. කොටස් තුන් ආකාරයකින් තැබිය හැකිය, එනම් සම (කොටසෙහි දක්වා ඇති අගය අනුව), ඉහත සම (එවිට එම මුදල කොටසෙහි වටිනාකමට වඩා වැඩිය), සහ පහළින් (කොටසේ වටිනාකමට වඩා අඩුය).

ගෙවූ කොටස් ප්‍රාග්ධනය (සම්පූර්ණයෙන්ම) ගෙවන ලද කොටස් ප්‍රාග්ධනය යනු සමාගමට අරමුදල් හෝ සමහර අවස්ථාවල භාණ්ඩ ලැබී ඇති නිකුත් කරන ලද ප්‍රාග්ධනයේ කොටසයි. ප්‍රාග්ධනය තවමත් 100% ගෙවා නොමැති නම්, ඉතිරි කොටස කොටස් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමට සමාගමට අයිතියක් ඇත. අදාළ සංකල්පයක් වන්නේ 'ප්‍රාග්ධනයේ කැඳවන ලද කොටසයි.' මෙය ගෙවා නොමැති ප්‍රමාණයට නිකුත් කරන ලද ප්‍රාග්ධනයයි, නමුත් එය ගෙවිය යුතු බව සමාගම තීරණය කර ඇත. මෙම නඩුවේදී, සමාගමට කොටස් හිමියන්ට එරෙහිව සෘජු හිමිකම් පෑමක් ඇත.

  • නාමික කොටස් ප්රාග්ධනය

නාමික කොටස් ප්‍රාග්ධනය නීත්‍යානුකූලව කොටස් වලට අනුයුක්ත කර ඇති අතර නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රාග්ධනයට සමාන වේ. කොටස් හුවමාරුවේ බොහෝ කොටස් ඒවායේ නාමික අගයට වඩා බෙහෙවින් වැඩි මිලක් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, කොටසක වෙළඳපල වටිනාකම නාමික වශයෙන් යුරෝ කිහිපයක් විය හැක. සමාගමක් නාමික අගයට වඩා නව කොටස් නිකුත් කරන්නේ නම්, වෙනස සඳහා ඊනියා කොටස් වාරික සංචිතයක් නිර්මාණය වේ. කොටස් වාරික සංචිතය ආයෝජන ලෝකයෙන් එන යෙදුමකි. එය සමාන වටිනාකමට වඩා වැඩි කොටස් නිකුත් කිරීම මගින් නිර්මාණය කරන ලද පොදු සීමා සහිත සමාගමක හෝ පුද්ගලික සමාගමක මූල්‍ය සංචිතය විස්තර කරයි.

  • බලයලත් කොටස් ප්‍රාග්ධනය

බලයලත් ප්‍රාග්ධනය යනු කොටස් නිකුත් කළ හැකි සංගමයේ ලිපිවල දක්වා ඇති උපරිම මුදලයි. BV එකක් සඳහා, බලයලත් ප්‍රාග්ධනය විකල්පමය වේ. නෙදර්ලන්තයේ NV සඳහා, බලයලත් ප්‍රාග්ධනයේ අවම ප්‍රාග්ධනය හෝ අවම ප්‍රාග්ධනයට වඩා වැඩි නම් අවම වශයෙන් පහෙන් එකක්වත් නිකුත් කළ යුතුය. කොටස් තැබීමෙන් සමාගමකට ලබාගත හැකි මුළු ප්‍රාග්ධනය මෙයයි. බලයලත් කොටස් ප්‍රාග්ධනය කළඹක කොටස්වලට බෙදා ඇති අතර නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රාග්ධනයකි. මේ දෙක අතර, සමාගමට මාරු වී වෙනස්කම් කළ හැකිය. Portfolio කොටස් යනු ඔබට තවමත් සමාගමක් ලෙස නිකුත් කළ හැකි කොටස් වේ. ඔබට ඔබේ සමාගමට තවදුරටත් මුදල් යෙදවීමට හෝ ආයෝජන කිරීමට අවශ්‍ය යැයි සිතන්න, ඔබට කොටස් නිකුත් කිරීමට තීරණය කළ හැකිය. එසේ කිරීමෙන් කොටස් හිමියන්ට ඒවා මිලදී ගැනීමට හැකි වන අතර, කළඹෙහි ඇති කොටස් ගණන අඩු වේ; අනෙක් අතට, සමාගමක් කොටස් හිමියන්ගෙන් කොටස් ආපසු මිලදී ගන්නේ නම්, එහි කළඹෙහි කොටස් වැඩි වේ.

හුවමාරු වටිනාකම

සමාගම් සාමාන්‍ය ජනතාවට කොටස් විකිණීමට ද තීරණය කළ හැකිය. කොටස් හුවමාරුවේ ප්‍රසිද්ධියට යාමෙන් ඔවුන්ට මෙය කළ හැකිය. කොටස් හුවමාරුවක, සැපයුම සහ ඉල්ලුම එක් එක් කොටසෙහි වටිනාකම තීරණය කරයි. එවිට සමාගමකට නිශ්චිත කොටස් වෙළෙඳපොළ වටිනාකමක් ලැබේ. අහඹු ලෙස, පුද්ගලික සීමිත සමාගමක කොටස් ලියාපදිංචි කර ඇති නිසා මෙය කළ හැක්කේ NV වලට පමණි.

අවහිර කිරීමේ සැකැස්ම

අවහිර කිරීමේ විධිවිධානය යනු සමාගමක කොටස් අයිතිය පැවරීමේ හැකියාව සීමා කරන විධිවිධානයකි.

මෙම යෝජනා ක්‍රමය කොටස් හිමියන්ට තම කොටස් වෙනත් අයෙකුට පැවරීමේ නිදහස සීමා කරයි. මෙය සම-කොටස් හිමියන්ට අමුතු කොටස් හිමියෙකු සමඟ මුහුණ දීම වැළැක්වීම සඳහා ය. අවහිර කිරීමේ සැකසුම් වර්ග දෙකක් තිබේ:

  • පිරිනැමීමේ යෝජනා ක්රමය 

කොටස් හිමියා පළමුව තම කොටස් සම කොටස් හිමියන්ට පිරිනැමිය යුතුය. සම-කොටස් හිමියන්ට කොටස් ගැනීමට අවශ්‍ය නැති බව පෙනී ගියහොත් පමණක් කොටස් හිමියාට කොටස් හිමිකාරීත්වය කොටස් හිමි නොවන අයෙකුට පැවරිය හැකිය.

  • අනුමත යෝජනා ක්රමය

සම-කොටස් හිමියන් පළමුව යෝජිත කොටස් හුවමාරුව අනුමත කළ යුතුය. කොටස් හිමියාට තම කොටස් මාරු කළ හැක්කේ ඉන් පසුව පමණි.

මීට පෙර, පුද්ගලික සීමිත සමාගමේ කොටස් තෙවන පාර්ශවයකට (අවහිර කිරීමේ වැඩපිලිවෙලට) මාරු කළ නොහැකි වූ අතර, නීතිය - පසු Flex BV පනත හඳුන්වාදීම - පිරිනැමීමේ විධිවිධානයක් සඳහා සපයයි, එය සංගමයේ ලිපි වලින් බැහැර කළ හැකිය (ලන්දේසි සිවිල් සංග්‍රහයේ කලාව. 2:195). ව්‍යවස්ථාපිත යෝජනා ක්‍රමය අදාළ වන්නේ සංගමයේ ලිපිවල අපගමනය වන පිරිනැමීමක් හෝ අනුමත කිරීමේ යෝජනා ක්‍රමයක් සඳහා ප්‍රතිපාදන නොමැති නම් ය.

පොදු සීමිත සමාගමක ලියාපදිංචි කොටස් සඳහා අවහිර කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් නොමැත. බොහෝ කොටස් පොදු සීමිත සමාගමක දරන්නාගේ කොටස් වලින් සමන්විත වනු ඇත, ඒවා නිදහසේ වෙළඳාම් කළ හැකි වේ.

කොටස්

එබැවින් කොටස් ප්‍රාග්ධනය කොටස් යටතට වැටේ. මෙම ගිණුම්කරණ පදය සමාගමේ සියලුම වත්කම්වල ණය ප්‍රාග්ධනය අඩු කිරීම නියෝජනය කරයි. Equity යනු ඔබ සමාගමක් ලෙස කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි, නමුත් එය ඔබේ සමාගමේ වෙළඳපල වටිනාකමට වඩා වෙනස් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, කොටස් නියෝජනය කරන්නේ සමාගම් ඈවර කිරීමේදී කොටස් හිමියන්ට ලැබෙන මූල්‍ය වටිනාකමයි. සමානාත්මතාවය වැදගත් වන්නේ එය බොහෝ විට මූල්ය පසුබෑම් අවශෝෂණය කර ගැනීම සඳහා බෆරයක් ලෙස සලකනු ලබන බැවිනි.

මෙම බ්ලොගය කියවීමෙන් පසු, ඔබට තවමත් ප්‍රශ්න තිබේද, නැතහොත් ඔබ සමාගමක් පිහිටුවීමට උපදෙස් සහ මග පෙන්වීම අවශ්‍ය ව්‍යවසායකයෙක්ද? එවිට කටයුතු කිරීම නුවණට හුරුය ආයතනික නීතිය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක්. ඉන්පසු අමතන්න Law & More. අපගේ ආයතනික නීතිඥයින් ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත.

 

Law & More