වැටුප් හිමිකම් පිළිබඳ නියැදි ලිපිය

වැටුප් හිමිකම් පිළිබඳ නියැදි ලිපිය

ඔබ සේවකයෙකු ලෙස ශ්රමය ඉටු කළ විට, ඔබට වැටුප් සඳහා හිමිකම් ඇත. වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධ පිරිවිතරයන් රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ නියාමනය කර ඇත. සේවායෝජකයා වැටුප් නොගෙවන්නේ නම් (කාලයට), එය පෙරනිමිය වන අතර ඔබට වැටුප් ඉල්ලීමක් ගොනු කළ හැකිය.

වැටුප් හිමිකම් ගොනු කළ යුත්තේ කවදාද?

සේවා යෝජකයෙකු වැටුප් ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු කිහිපයක් තිබේ. පළමුව, ගෙවීමට සේවායෝජකයාගේ නොහැකියාව විය හැකිය. මෙම නඩුවේදී, සේවා යෝජකයාට වැටුප් ගෙවීමට මුදල් නැත. මෙම නඩුවේ වැටුප් ඉල්ලීමක් විසඳුමක් නොවනු ඇත. මෙම තත්ත්වය තුළ සේවායෝජකයාගේ බංකොලොත්භාවය සඳහා ගොනු කිරීම වඩා හොඳය.

තවද, රැකියා කොන්ත්රාත්තුවේ වැටුප් බැහැර කිරීමේ වගන්තියක් ද ඇතුළත් විය හැකිය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ වැඩ නොකළ පැය ගණන සඳහා ඔබට ගෙවීමක් සිදු නොවන බවයි. එවිට ඔබට මෙම පැය සඳහා වැටුප් ඉල්ලා සිටිය නොහැක.

වැටුප් ඉල්ලීමක් ගෙන ආ හැකිද යන්න තීරණය කිරීමේ ප්‍රධාන රීතිය නම්, ඔබ විසින් කරන ලද වැඩ සඳහා විනිමය වැටුප් සඳහා හිමිකම් ඇති බවයි. වැටුප් ගෙවා නොමැති නම්, වැටුප් ඉල්ලීමක් සාර්ථක වීමට ඉඩ ඇත.

රෝගය

අසනීප වූ විට පවා, සේවායෝජකයා (පොරොත්තු දින හැර) වැටුප් ගෙවීම දිගටම කරගෙන යාමට බැඳී සිටී. මෙම වගකීම 2 සිට වසර 1 දක්වා අදාළ වේe අසනීප වාර්තා කරන දිනය. එසේ කිරීමෙන් සේවායෝජකයාට වැටුප් ගෙවීම නතර කිරීමට අවසර නැත. මෙය සිදු වන්නේ නම්, ඔබට වැටුප් ඉල්ලීමක් ගොනු කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, පළමු 'අසනීප' දින දෙක සඳහා මෙහි ව්යතිරේකයක් මතු විය හැකිය. රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ හෝ CAO හි 'පොරොත්තු දින' සංකල්පය ඇතුළත් කර ඇත්නම් මෙය සිදු වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ අසනීප වාර්තා කිරීමේ පළමු දින 2 තුළ සේවායෝජකයා වැටුප් ගෙවීමට බැඳී නොසිටින බවයි. එවිට ඔබට මෙම දින 2 තුළ වැටුප් ඉල්ලා සිටිය නොහැක.

ඉවත් කිරීම

එසේම සේවයෙන් පහකිරීමේදී, සේවයෙන් පහ කිරීම බලපැවැත්වෙන දිනට පෙර දින දක්වා වැටුප් ගෙවීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටී. සේවකයෙකු ලෙස ඔබ සේවයෙන් පහ කරන දිනය දක්වා අත්හිටුවා ඇත්නම්, එම නිසා එතෙක් කිසිදු කාර්යයක් සිදු නොකරන්නේ නම් මෙම වගකීම ද අදාළ වේ. ඔබේ සේවායෝජකයා සේවයෙන් පහකිරීමේ දිනය දක්වා කාලය සඳහා වැටුප් ගෙවීම ප්රතික්ෂේප කරන්නේ නම්, ඔබට වැටුප් ඉල්ලීමක් ගොනු කළ හැකිය.

වැටුප් හිමිකම් පිළිබඳ නියැදි ලිපිය

ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදි, ඔබට වැටුප් හිමිකම් පෑමක් සඳහා හිමිකම් තිබේද? එසේ නම්, පළමුව ඔබේ සේවායෝජකයා (දුරකථනයෙන්) අමතා ඔවුන් තවමත් වැටුප් මාරු කරන්නේ දැයි විමසන්න. කල් ඉකුත් වූ මුදල තවමත් නොගෙවා තිබේද? එවිට ඔබට ඔබේ සේවායෝජකයාට වැටුප් හිමිකම් ලිපියක් යැවිය හැක. මෙම ලිපියේ, ඔබ ඔබේ සේවායෝජකයාට (සාමාන්‍යයෙන්) තවමත් වැටුප් ගෙවීමට දින 7ක් ලබා දෙයි.

නැවත වැටුප් ඉල්ලා සිටීම සඳහා ඔබ වසර 5ක් ඇතුළත හිමිකම් පෑමක් නොකළහොත්, හිමිකම් පෑම කාලය-බාහිර වනු ඇති බව සලකන්න! එබැවින් නියමිත වේලාවට වැටුප් ඉල්ලීමක් ගොනු කිරීම නුවණට හුරුය.

මෙම කාර්යය සඳහා ඔබට අපගේ නියැදි ලිපිය භාවිතා කළ හැකිය:

ඔබගේ නම

ලිපිනය

තැපැල් කේතය සහ නගරය

දක්වා

සේවායෝජකයාගේ නම

ලිපිනය

තැපැල් කේතය සහ නගරය

විෂය: ලිපියේ වැටුප් හිමිකම්

හිතවත් Mr/Ms [සේවායෝජකයාගේ නම],

[රැකියා කළ දිනයේ] සිට, මා සේවයේ යෙදී ඇත්තේ [සමාගමේ නම] රැකියා ගිවිසුමක් යටතේ. මම වැඩ කරන්නේ [පැය ගණන] යන ස්ථානයේ සතියකට [තත්ත්වය].

මෙම ලිපිය හරහා මම ඔබට දන්වා සිටින්නේ, අද දක්වා මට මගේ වැටුප [[]] සඳහා ලැබී නොමැති බවයි.දිනය] දක්වා [දිනය]. මේ හේතුව නිසා, මම ඔබට වැටුප් හිමිකම් ඉල්ලීම එවමි.

දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් පසුව, ඔබ ගෙවීම සිදු නොකළේය. රැකියා කොන්ත්රාත්තුවට අනුව වැටුප ගෙවා තිබිය යුතුය [දිනය], නමුත් මෙය සිදුවී නැත. ඔබ මෙසේ [දින / මාස] ගෙවීම පැහැර හැරීම සහ හිඟ වැටුප් වැඩි වී ඇත [ප්රමාණය].

මම ඉල්ලා සිටින අතර අවශ්‍ය නම් කල් ඉකුත් වූ වැටුප වහාම හෝ මෙම ලිපිය ලැබුණු දින සිට දින 7ක් ඇතුළත [ගිණුම් අංකය] සහ මට වැටුප් පත්‍රිකා එවීමට [මාස)].

එම කාල සීමාව තුළ නොගෙවන්නේ නම්, මම ව්‍යවස්ථාපිත වැඩිවීම (සිවිල් සංග්‍රහයේ 7:625 වගන්තිය) සහ ව්‍යවස්ථාපිත පොළිය ඉල්ලා සිටිමි.

ඔබගේ ප්‍රතිචාරය බලාපොරොත්තුවෙන්,

[ඔයාගේ නම]

[අත්සන]

මෙම බ්ලොගය කියවීමෙන් පසු, ඔබට තවමත් වැටුප් හිමිකම් පෑමක් ගොනු කිරීම හෝ වැටුප් හිමිකම් ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තිබේද? එසේ නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න. අපගේ රැකියා නීති yers යින් ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත!

Law & More