NV- නීතිය සංශෝධනය කිරීම සහ පිරිමි / ගැහැණු අනුපාතය රූපය

NV- නීතිය සංශෝධනය කිරීම සහ පිරිමි / ගැහැණු අනුපාතය

2012 දී බීවී (පුද්ගලික සමාගම්) නීතිය සරල කරන ලද අතර වඩාත් නම්‍යශීලී විය. බීවී නීතියේ සරල කිරීම සහ නම්‍යශීලීභාවය පිළිබඳ නීතිය බලාත්මක වීමත් සමඟ කොටස් හිමියන්ට ඔවුන්ගේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතා නියාමනය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දුන් අතර එමඟින් සමාගමේ ව්‍යුහය සමාගමේ ස්වභාවය හා සමුපකාර සම්බන්ධතාවයට අනුවර්තනය වීමට වැඩි ඉඩක් නිර්මාණය විය. කොටස් හිමියන්ගේ. බීවී නීතියේ මෙම සරල කිරීම හා නම්‍යශීලීකරණයට අනුකූලව, එන්වී (පොදු සීමිත සමාගම්) නීතිය නවීකරණය කිරීම දැන් සිදුවෙමින් පවතී. මෙම සන්දර්භය තුළ, ව්‍යවස්ථාදායක යෝජනාව NV නීතිය නවීකරණය කිරීම සහ වඩාත් සමබර පිරිමි / ගැහැණු අනුපාතයක් පළමුවෙන්ම අරමුණු කරන්නේ NV නීතිය සරල හා වඩා නම්‍යශීලී කිරීම සඳහා වන අතර එමඟින් ලැයිස්තුගත කර තිබුණත් නැතත් බොහෝ විශාල මහජන සීමිත (NV) සමාගම්වල වර්තමාන අවශ්‍යතා. , හමුවිය හැකිය. ඊට අමතරව, ව්‍යවස්ථාදායක යෝජනාවේ අරමුණ වන්නේ විශාල සමාගම්වල ඉහළින් සිටින පිරිමින් සහ කාන්තාවන් අතර අනුපාතය වඩාත් සමතුලිත කිරීමයි. දැන් සඳහන් කර ඇති තේමාවන් දෙක සම්බන්ධයෙන් නුදුරු අනාගතයේ දී ව්‍යවසායකයින්ට අපේක්ෂා කළ හැකි වෙනස්කම් පහත සාකච්ඡා කෙරේ.

NV- නීතිය සංශෝධනය කිරීම සහ පිරිමි / ගැහැණු අනුපාතය රූපය

NV නීතිය සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ විෂයයන්

NV නීතිය සංශෝධනය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් අදාළ වන්නේ ව්‍යවසායකයින් ප්‍රායෝගිකව අත්විඳින නීතිරීතිවලට ය. එවැනි බාධකවලින් එකක් නම්, උදාහරණයක් ලෙස සුළුතර කොටස් හිමියන්ගේ තත්වය. වර්තමානයේ පවතින සංවිධානාත්මක නිදහස හේතුවෙන්, ඔවුන් බහුතරයට අවාසි සහගත වීමේ අවදානමක් ඇත, මන්ද ඔවුන්ට බහුතරයට අනුකූල විය යුතු බැවින්, විශේෂයෙන් මහා සභා රැස්වීමකදී තීරණ ගැනීමේදී. (සුළුතර) කොටස් හිමියන්ගේ වැදගත් අයිතිවාසිකම් අවදානමට ලක්වීම හෝ බහුතර කොටස් හිමියන්ගේ අවශ්‍යතා අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම සඳහා, නවීකරණ NV නීති යෝජනාව මගින් සුළුතර කොටස් හිමියා ආරක්ෂා කරයි, උදාහරණයක් ලෙස, ඔහුගේ කැමැත්ත අවශ්‍ය වේ.

තවත් බාධකයක් අනිවාර්ය කොටස් ප්‍රාග්ධනය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, යෝජනාව ලිහිල් කිරීමක් සපයයි, එනම්, සංගමයේ ලිපිවල දක්වා ඇති කොටස් ප්‍රාග්ධනය, මුළු කොටස් සංඛ්‍යාවේ නාමික අගයන්ගේ එකතුව වන බැවින්, තවදුරටත් අනිවාර්ය නොවේ. බීවී සමඟ. මෙහි ඇති අදහස නම්, මෙම වගකීම අහෝසි කිරීමත් සමඟම, ප්‍ර සීමිත සංශෝධනයකින් තොරව, පොදු සීමිත සමාගමක (එන්වී) නෛතික ස්වරූපය භාවිතා කරන ව්‍යවසායකයින්ට ප්‍රාග්ධනය රැස් කිරීමට වැඩි ඉඩක් ඇති බවයි. සංගමයේ ලිපිවල කොටස් ප්‍රාග්ධනයක් සඳහන් වන්නේ නම්, මෙයින් පහෙන් එකක් නව රෙගුලාසිය යටතේ නිකුත් කර තිබිය යුතුය. නිකුත් කරන ලද සහ ගෙවන ලද ප්‍රාග්ධනය සඳහා නිරපේක්ෂ අවශ්‍යතා අන්තර්ගතය අනුව නොවෙනස්ව පවතින අතර ඒ දෙකම ඩොලර් 45,000 ක් විය යුතුය.

මීට අමතරව, BV නීතියේ ප්රසිද්ධ සංකල්පයක්: නිශ්චිත තනතුරක කොටස් නව NV නීතියට ද ඇතුළත් වේ. නව කොටස් කාණ්ඩයක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයකින් තොරව එක් (හෝ වැඩි) කොටස් කාණ්ඩයක් තුළ කොටස් සඳහා නිශ්චිත අයිතිවාසිකම් ඇමිණීමට නිශ්චිත තනතුරක් භාවිතා කළ හැකිය. සම්බන්ධිත අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සංගමයේ ලිපිවල තවදුරටත් සඳහන් කළ යුතුය. අනාගතයේ දී, නිදසුනක් වශයෙන්, විශේෂ තනතුරක් සහිත සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට සංගමයේ ලිපිවල විස්තර කර ඇති පරිදි විශේෂ පාලන අයිතියක් ලබා දිය හැකිය.

NV- නීතියේ තවත් වැදගත් කරුණක්, යෝජනාවට ඇතුළත් කර ඇති සංශෝධනය, සැලකිලිමත් වේ ප්‍රති led ා සහ පරිශීලකවරුන්ගේ ඡන්ද අයිතිය. මෙම වෙනස සිදුවන්නේ පසුකාලීනව ප්‍රති ledge ා දුන් තැනැත්තෙකුට හෝ පරිශීලක ව්‍යුහයකට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ලබා දීමට හැකිවීම හේතුවෙනි. මෙම සංශෝධනය වර්තමාන බීවී නීතියට අනුකූල වන අතර, යෝජනාවේ පැහැදිලි කිරීමේ සටහන් වලට අනුව, යම් කාලයක් තිස්සේ ප්‍රායෝගිකව පවතින අවශ්‍යතාව සපුරාලයි. මීට අමතරව, කොටස් මත ප්‍රති ledge ා දීමේ අයිතියකදී ඡන්ද අයිතිය ලබා දීම ද ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු අත්හිටවූ කොන්දේසියක් යටතේ සිදුවිය හැකි බව මෙම සන්දර්භය තුළ තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීම යෝජනාවේ අරමුණයි.

ඊට අමතරව, NV නීති යෝජනාව නවීකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වෙනස්කම් ගණනාවක් අඩංගු වේ තීරණ ගැනීම. වැදගත් වෙනස්කම් වලින් එකක්, උදාහරණයක් ලෙස, රැස්වීමෙන් පිටත තීරණ ගැනීම, කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ NV සඳහා විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. වර්තමාන නීතිය යටතේ, යෝජනාවන් රැස්වීමකින් පිටත ගත හැක්කේ සංගමයේ ලිපි මේ සඳහා ඉඩ දෙන්නේ නම් පමණි, සමාගමට දරන්නාගේ කොටස් තිබේ නම් හෝ සහතික නිකුත් කර තිබේ නම් එය කිසිසේත් කළ නොහැකි අතර යෝජනාවක් ඒකමතිකව ගත යුතුය. අනාගතයේ දී, යෝජනාව බලාත්මක වීමත් සමඟ, රැස්වීමේ අයිතිවාසිකම් ඇති සියලුම පුද්ගලයින් මේ සඳහා එකඟ වී ඇත්නම්, රැස්වීමෙන් පිටත තීරණ ගැනීම ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස කළ හැකිය. එපමණක් නොව, නව යෝජනාවෙන් නෙදර්ලන්තයෙන් පිටත රැස්වීමේ අපේක්ෂාව ද ඇති අතර එය ජාත්‍යන්තරව ක්‍රියාත්මක වන NV සහිත ව්‍යවසායකයින්ට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

අවසාන, සංස්ථාගත කිරීමට අදාළ පිරිවැය යෝජනාවේ සාකච්ඡා කෙරේ. මේ සම්බන්ධයෙන්, NV නීතිය නවීකරණය කිරීම පිළිබඳ නව යෝජනාව මඟින් සංස්ථාගත කිරීමේ ඔප්පුවේදී මෙම පිරිවැය ගෙවීමට සමාගම බැඳී සිටීමට ඇති හැකියාව විවෘත වේ. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, මණ්ඩලය විසින් සංස්ථාගත කිරීමේ අදාළ ක්‍රියාවන් වෙන වෙනම අනුමත කිරීම මග හරිනු ලැබේ. මෙම වෙනස සමඟ, වාණිජ ලේඛනයට ගොඩනැගීමේ පිරිවැය ප්‍රකාශ කිරීමේ වගකීම බීවී සමඟ සිදු වූවාක් මෙන් එන්වී සඳහා ද මකා දැමිය හැකිය.

වඩාත් සමබර පිරිමි / ගැහැණු අනුපාතය

මෑත වසරවලදී, ඉහළින්ම කාන්තාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම කේන්ද්‍රීය තේමාවක් වී තිබේ. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රති results ල පිළිබඳ පර්යේෂණ මගින් ඔවුන් තරමක් බලාපොරොත්තු සුන් කර ඇති බව පෙන්නුම් කර ඇති අතර, එන්වී නීතිය නවීකරණය කිරීම සහ පිරිමි / ගැහැණු අනුපාතය සමඟ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ ඉහළින්ම සිටින කාන්තාවන්ගේ ඉලක්කය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ලන්දේසි කැබිනට් මණ්ඩලය මෙම යෝජනාව භාවිතා කිරීමට බල කරයි. . මෙහි ඇති අදහස නම් ඉහළ සමාගම්වල විවිධත්වය වඩා හොඳ තීරණ සහ ව්‍යාපාර ප්‍රති .ල ලබා ගත හැකි බවයි. ව්‍යාපාරික ලෝකයේ සෑම කෙනෙකුටම සමාන අවස්ථා සහ ආරම්භක ස්ථානය ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ යෝජනාවේ පියවර දෙකක් ගනු ලැබේ. පළමුවෙන්ම, කළමනාකරණ මණ්ඩලය, අධීක්ෂණ මණ්ඩලය සහ උප-ඉහළ සඳහා සුදුසු සහ අභිලාෂිත ඉලක්ක සංඛ්‍යා සම්පාදනය කිරීම සඳහා විශාල මහජන සීමිත සමාගම් අවශ්‍ය වේ. ඊට අමතරව, යෝජනාවට අනුව, ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ස්ථිර සැලසුම් ද කළ යුතු අතර ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ විනිවිදභාවයකින් යුක්ත විය යුතුය. ලැයිස්තුගත සමාගම්වල අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ පිරිමි-කාන්තා අනුපාතය පිරිමින්ගේ සංඛ්‍යාවෙන් අවම වශයෙන් තුනෙන් එකක් සහ කාන්තාවන් සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් එකක් දක්වා වර්ධනය විය යුතුය. නිදසුනක් වශයෙන්, පුද්ගලයන් තිදෙනෙකුගෙන් යුත් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයක් සෑදී ඇත්තේ අවම වශයෙන් එක් පිරිමියෙකු හා එක් කාන්තාවක් නම් සමබර ආකාරයකින් ය. මෙම සන්දර්භය තුළ, උදාහරණයක් ලෙස, අවම වශයෙන් 30% m / f නිරූපණයකට දායක නොවන අධීක්ෂණ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු පත් කිරීම, මෙම පත්වීම අහෝසි වේ. කෙසේ වෙතත්, අවලංගු අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු සහභාගී වූ තීරණ ගැනීම අහෝසි වීමට බලපාන බව මින් අදහස් නොවේ.

පොදුවේ ගත් කල, NV නීතිය සංශෝධනය කිරීම හා නවීකරණය කිරීම යනු බොහෝ පොදු සීමිත සමාගම්වල පවත්නා අවශ්‍යතා සපුරාලන සමාගමට ධනාත්මක වර්ධනයකි. කෙසේ වෙතත්, පොදු සීමිත සමාගමක (NV) නෛතික ස්වරූපය භාවිතා කරන සමාගම් සඳහා කරුණු ගණනාවක් වෙනස් වනු ඇති බවට මෙය වෙනස් නොවේ. මෙම ඉදිරියට එන වෙනස්කම් ඔබේ සමාගම සඳහා නිශ්චිත අර්ථයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න දැන ගැනීමට ඔබ කැමතිද? නැතහොත් ඔබේ සමාගම තුළ පිරිමි / ගැහැණු අනුපාතයේ තත්වය කුමක්ද? යෝජනාව පිළිබඳව ඔබට වෙනත් ප්‍රශ්න තිබේද? නැතහොත් NV නීතිය නවීකරණය කිරීම පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට ඔබට අවශ්‍යද? ඉන්පසු සම්බන්ධ වන්න Law & More. අපගේ නීති yers යින් ආයතනික නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන අතර ඔබට උපදෙස් ලබා දීමට සතුටු වෙති. අපි ඔබ වෙනුවෙන් තවත් වර්ධනයන් පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටින්නෙමු!

Law & More