අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම

අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම

සමාගම් නිතිපතා විදේශයන්හි සිට නෙදර්ලන්තයට සේවකයින් ගෙන එයි. ඔබේ සමාගමට රැඳී සිටීමේ පහත අරමුණු වලින් එකක් සඳහා පදිංචි බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නම් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම අනිවාර්ය වේ: ඉහළ දක්ෂතා ඇති සංක්‍රමණිකයන්, Directive EU 2016/801 හි අර්ථය තුළ පර්යේෂකයන්, අධ්‍යයනය, au pair, හෝ හුවමාරුව.

ඔබ අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා අයදුම් කරන්නේ කවදාද?

සමාගමක් ලෙස අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා ඔබට IND වෙත අයදුම් කළ හැකිය. අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම භාවිතා කළ හැකි කාණ්ඩ හතර නම් රැකියා, පර්යේෂණ, අධ්‍යයනය හෝ හුවමාරුවයි.

රැකියාවක් සම්බන්ධයෙන්, දැනුමක් සහිත සංක්‍රමණිකයෙකු වීම, සේවකයෙකු ලෙස රැකියාවක් කිරීම, සෘතුමය රැකියාවක්, ආධුනිකත්වය, සමාගමක් හෝ ව්‍යාපාරයක් තුළ ස්ථාන මාරුවක් හෝ හිමිකරුවෙකුගේ පදිංචිය යන අරමුණු ඇතිව රැකියා සඳහා පදිංචි බලපත්‍ර ගැන සිතිය හැකිය. යුරෝපීය නිල් කාඩ්පත. පර්යේෂණ සම්බන්ධයෙන්, කෙනෙකුට Directive EU 2016/801 හි සඳහන් පරිදි පර්යේෂණ සඳහා පදිංචි බලපත්‍රයක් ඉල්ලා සිටිය හැක. අධ්‍යයන කාණ්ඩය අධ්‍යයනයේ අරමුණ සමඟ පදිංචි බලපත්‍ර සම්බන්ධ වේ. අවසාන වශයෙන්, හුවමාරු කාණ්ඩයට සංස්කෘතික හුවමාරුවක් හෝ අරමුණක් ලෙස au pair සමඟ පදිංචි බලපත්‍ර ඇතුළත් වේ.

අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා කොන්දේසි

අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත තක්සේරු කිරීමේදී පහත කොන්දේසි අදාළ වේ:

  1. වෙළඳ ලේඛනයේ ඇතුළත් කිරීම;

ඔබේ සමාගම වෙළඳ ලේඛනයේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

  1. ඔබේ ව්‍යාපාරයේ අඛණ්ඩතාව සහ විසඳුම ප්‍රමාණවත් ලෙස සහතික කර ඇත;

මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ සමාගමට දිගු කාලයක් (අඛණ්ඩව) සඳහා එහි සියලුම මූල්‍ය බැඳීම් සපුරාලිය හැකි අතර සමාගමට මූල්‍ය පසුබෑම (solvency) අවශෝෂණය කරගත හැකි බවයි.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) සමාගමට සමාගමක අඛණ්ඩතාව සහ වගකීම් පිළිබඳ IND වෙත උපදෙස් දිය හැක. RVO ආරම්භය සඳහා ලකුණු 100 ක් දක්වා ලක්ෂ්‍ය පද්ධතියක් භාවිතා කරයි. ආරම්භක ව්‍යවසායකයෙකු යනු වසර එකහමාරකට අඩු කාලයක් පවතින හෝ තවමත් වසර එකහමාරක් ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු නොකළ සමාගමකි. RVO වෙතින් ධනාත්මක මතයක් සඳහා ආරම්භකයට අවම වශයෙන් ලකුණු 50ක් තිබිය යුතුය. ප්‍රමාණවත් ලකුණු සහ ඒ අනුව ධනාත්මක මතයක් සහිතව, සමාගම යොමුකරුවෙකු ලෙස පිළිගැනේ.

ලකුණු පද්ධතිය ලන්දේසි Kamer van Koophandel හි ලියාපදිංචියෙන් සමන්විත වේ (KvK) සහ ව්යාපාර සැලැස්ම. පළමුව, RVO සමාගම සමාගම සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරයි KvK. අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමෙන් පසු, උදාහරණයක් ලෙස, කොටස් හිමියන්ගේ හෝ හවුල්කරුවන්ගේ වෙනස්කම් සිදුවී තිබේද, නමුත් පවරා ගැනීමක්, තහනම් කිරීමක් හෝ බංකොලොත් භාවයක් තිබේද යන්න ද එය බලයි.

එවිට ව්යාපාර සැලැස්ම තක්සේරු කරනු ලැබේ. RVO විසින් වෙළඳපල විභවය, සංවිධානය සහ සමාගම් මූල්‍යකරණය මත පදනම්ව ව්‍යාපාර සැලැස්ම ඇගයීමට ලක් කරයි.

පළමු නිර්ණායකය, වෙළඳපල විභවය තක්සේරු කිරීමේදී, RVO භාණ්ඩය හෝ සේවාව දෙස බලයි, වෙළඳපල විශ්ලේෂණයක් සකස් කරනු ලැබේ. භාණ්ඩය හෝ සේවාව එහි ලක්ෂණ, යෙදුම, වෙළඳපල අවශ්‍යතාවය සහ අද්විතීය විකුණුම් ස්ථාන අනුව ඇගයීමට ලක් කෙරේ. වෙළඳපල විශ්ලේෂණය ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක වන අතර එහි විශේෂිත ව්‍යාපාරික පරිසරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. වෙළඳපල විශ්ලේෂණය වෙනත් දේ අතර අනාගත ගනුදෙනුකරුවන්, තරඟකරුවන්, ඇතුල්වීමේ බාධක, මිලකරණ ප්‍රතිපත්තිය සහ අවදානම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

පසුව, RVO දෙවන නිර්ණායකය වන සමාගමේ සංවිධානය තක්සේරු කරයි. RVO ආයතනයේ ආයතනික ව්‍යුහය සහ නිපුණතා බෙදා හැරීම සලකා බලයි.

අවසාන නිර්ණායකය, මූල්‍යකරණය, ද්‍රවශීලතාවය, පිරිවැටුම සහ ද්‍රවශීලතා පුරෝකථනය මත පදනම්ව RVO විසින් තක්සේරු කරනු ලැබේ. අනාගත මූල්‍ය දුෂ්කරතා වසර තුනක් සඳහා සමාගමට උකහා ගත හැකි වීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඊට අමතරව, පිරිවැටුම් පුරෝකථනය පිළිගත හැකි පෙනුමක් තිබිය යුතු අතර වෙළඳපල විභවයන් සමඟ සමපාත විය යුතුය. අවසාන වශයෙන් - වසර තුනක් ඇතුළත - සැබෑ ව්යාපාරික කටයුතු වලින් මුදල් ප්රවාහය ධනාත්මක විය යුතුය (ද්රවශීලතා අනාවැකිය).

  1. ඔබේ සමාගම බංකොලොත් වී නැත හෝ තවමත් තහනම් කාලයක් ලබා දී නැත;
  2. අයදුම්කරුගේ හෝ ස්වාභාවික හෝ නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයින්ගේ හෝ භාරයට සෘජුව හෝ වක්‍රව සම්බන්ධ වූ ආයතනවල විශ්වසනීයත්වය ප්‍රමාණවත් ලෙස තහවුරු කර ඇත;

IND විශ්වාසනීයත්වයක් නොමැති බව සලකන අවස්ථා නිදර්ශනය කිරීමට පහත උදාහරණ සේවය කරයි:

  • අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීමට පෙර ඔබේ සමාගම හෝ ඊට සම්බන්ධ (නීත්‍යානුකූල) පුද්ගලයින් වසරකට තුන් වතාවක් බංකොලොත් වී තිබේ නම්.
  • අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීමට වසර හතරකට පෙර ඔබේ සමාගමට බදු වැරදි දඬුවමක් ලැබී ඇත.
  • අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා අයදුම් කිරීමට පෙර වසර හතරක කාලය තුළ ඔබේ සමාගමට පිටසක්වල ජීවීන්ගේ පනත, විදේශ පුරවැසියන් රැකියා පනත හෝ අවම වැටුප් සහ අවම නිවාඩු දීමනා පනත යටතේ දඩ තුනක් හෝ වැඩි ගණනක් ලැබී ඇත.

ඉහත උදාහරණ වලට අමතරව, විශ්වසනීයත්වය තක්සේරු කිරීමට IND හට යහපත් හැසිරීම් සහතිකයක් (VOG) ඉල්ලා සිටිය හැක.

  1. අයදුම්කරුගේ අනුග්‍රාහකයා ලෙස පිළිගැනීම හෝ එම සමාගම සමඟ සෘජුව හෝ වක්‍රව සම්බන්ධ වූ නීතිමය ආයතන හෝ සමාගම් අයදුම්පතට පෙර වසර පහක් ඇතුළත ඉවත් කර ඇත;
  2. අයදුම්කරු විදේශ ජාතිකයා නෙදර්ලන්තයේ රැඳී සිටින හෝ රැඳී සිටීමට අවශ්‍ය අරමුණට අදාළ අවශ්‍යතා සපුරාලයි, එයට ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් පිළිපැදීම සහ අනුකූල වීම ඇතුළත් විය හැකිය.

සපුරාලිය යුතු ඉහත කොන්දේසි වලට අමතරව, කාණ්ඩ පර්යේෂණ, අධ්‍යයනය සහ හුවමාරුව සඳහා අමතර කොන්දේසි පවතී.

'අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම' ක්‍රියා පටිපාටිය

ඔබේ සමාගම විස්තර කර ඇති කොන්දේසි සපුරාලන්නේ නම්, ඔබට 'අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම' අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් IND සමඟ අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක. ඔබ අවශ්‍ය සියලුම ලියකියවිලි එකතු කර ඒවා අයදුම්පතට අමුණනු ඇත. ඉල්ලා සිටින ලියකියවිලි ඇතුළුව සම්පූර්ණ අයදුම්පත තැපැල් මගින් IND වෙත යැවිය යුතුය.

ඔබ අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා අයදුම්පත යැවූ පසු, ඔබට අයදුම්පත් ගාස්තුව සමඟ IND වෙතින් ලිපියක් ලැබෙනු ඇත. ඔබ අයදුම්පත සඳහා ගෙවා ඇත්නම්, ඔබගේ අයදුම්පත තීරණය කිරීමට IND හට දින 90ක් ඇත. ඔබගේ අයදුම්පත සම්පුර්ණ කර නොමැති නම් හෝ අතිරේක පරීක්ෂණයක් අවශ්‍ය නම් මෙම තීරණ කාලය දීර්ඝ කළ හැක.

අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා වන ඔබගේ අයදුම්පත IND විසින් තීරණය කරනු ඇත. ඔබගේ අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප වුවහොත්, ඔබට විරෝධතාවක් ගොනු කළ හැක. සමාගම අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගනු ලැබුවහොත්, ඔබ පිළිගත් අනුග්‍රාහකයන්ගේ පොදු ලේඛනයේ IND වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වනු ඇත. ඔබ පිළිගැනීම අවසන් කරන තුරු හෝ ඔබ තවදුරටත් කොන්දේසි සපුරා නොමැති නම් ඔබේ සමාගම යොමුකරුවෙකු ලෙස පවතිනු ඇත.

බලයලත් අනුග්‍රාහකයෙකුගේ වගකීම්

බලයලත් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස, ඔබට දැනුම් දීමට යුතුකමක් ඇත. මෙම රාජකාරිය යටතේ, බලයලත් අනුග්‍රාහකයා සති හතරක් ඇතුළත තත්ත්වයෙහි කිසියම් වෙනසක් IND වෙත දැනුම් දිය යුතුය. වෙනස්කම් විදේශීය ජාතිකයාගේ තත්ත්වය සහ පිළිගත් අනුග්‍රාහකයා සමඟ සම්බන්ධ විය හැකිය. මෙම වෙනස්කම් දැනුම්දීමේ පෝරමය භාවිතා කිරීමෙන් IND වෙත වාර්තා කළ හැක.

මීට අමතරව, බලයලත් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස, ඔබ ඔබේ වාර්තාවල විදේශීය ජාතිකයා පිළිබඳ තොරතුරු තබා ගත යුතුය. ඔබ විදේශීය ජාතිකයාගේ බලයලත් අනුග්‍රාහකයා වීම නැවැත්වූ දින සිට වසර පහක් සඳහා මෙම තොරතුරු තබා ගත යුතුය. බලයලත් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස, ඔබට පරිපාලනය සහ රඳවා ගැනීමේ වගකීමක් ඇත. විදේශීය ජාතිකයා පිළිබඳ තොරතුරු IND වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට හැකි විය යුතුය.

තවද, බලයලත් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස, ඔබට විදේශීය ජාතිකයා කෙරෙහි සැලකිල්ලක් දැක්වීමේ යුතුකමක් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ ඇතුල්වීමේ සහ පදිංචිය පිළිබඳ කොන්දේසි සහ අනෙකුත් අදාළ රෙගුලාසි පිළිබඳව විදේශීය ජාතිකයාට දැනුම් දිය යුතුය.

එසේම, බලයලත් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස, විදේශීය ජාතිකයාගේ නැවත පැමිණීම සඳහා ඔබ වගකිව යුතුය. විදේශීය ජාතිකයා ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයාට අනුග්‍රහය දක්වන බැවින්, විදේශිකයාගේ පවුලේ සාමාජිකයා ආපසු යැවීමට ඔබ වගකිව යුතු නොවේ.

අවසාන වශයෙන්, බලයලත් අනුග්‍රාහකයා ඔවුන්ගේ වගකීම්වලට අනුකූලද යන්න IND පරීක්ෂා කරයි. මෙම සන්දර්භය තුළ, පරිපාලන දඩයක් පැනවිය හැකිය, නැතහොත් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම IND විසින් අත්හිටුවීමට හෝ ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට හැකිය.

අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීමේ ප්‍රතිලාභ

ඔබේ සමාගම අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගනු ලැබුවහොත්, මෙය යම් වාසි ඇත. පිළිගත් අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස, වසරකට අවම හෝ උපරිම අයදුම්පත් සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට බැඳීමක් නැත. එපමනක් නොව, ඔබගේ අයදුම් පත්‍රයට අමුණා ඇති උපකාරක ලේඛන අඩුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය වන අතර, ඔබට මාර්ගගතව පදිංචි බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක. අවසාන වශයෙන්, සති දෙකක් ඇතුළත පිළිගත් අනුග්‍රාහකයෙකුගේ අයදුම්පතක් තීරණය කිරීම අරමුණයි. මේ අනුව, අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම විදේශගත ශ්‍රමිකයින් සඳහා පදිංචි බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සපයයි.

අපගේ නීතීඥයින් ආගමන නීතිය පිළිබඳ විශේෂඥයන් වන අතර ඔබට උපදෙස් ලබා දීමට උනන්දු වෙති. අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත සමඟ ඔබට සහාය අවශ්‍යද නැතහොත් මෙම ලිපිය කියවීමෙන් පසු ඔබට ඉතිරිව ඇති ප්‍රශ්න තිබේද? අපේ නීතිඥවරු Law & More ඔබට උදව් කිරීමට වඩා කැමැත්තෙන් සිටිති.

Law & More