නෙදර්ලන්තයේ විදේශීය විනිශ්චයන් පිළිගැනීම සහ බලාත්මක කිරීම

නෙදර්ලන්තයේ විදේශීය විනිශ්චයන් පිළිගැනීම සහ බලාත්මක කිරීම

නෙදර්ලන්තයේ දී විදේශයකදී ලබා දුන් තීන්දුවක් පිළිගෙන/හෝ බලාත්මක කළ හැකිද? ජාත්‍යන්තර පාර්ශව හා ආරවුල් සමඟ නිතිපතා කටයුතු කරන නෛතික භාවිතයේදී මෙය නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්නයකි. මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර නිසැක නොවේ. විවිධ නීති හා රෙගුලාසි හේතුවෙන් විදේශීය තීන්දු පිළිගැනීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ මූලධර්මය බෙහෙවින් සංකීර්ණ ය. මෙම බ්ලොගය මඟින් නෙදර්ලන්තයේ විදේශීය තීන්දු බලාත්මක කිරීම සඳහා පිළිගැනීමේදී අදාළ නීති හා රෙගුලාසි පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දේ. එය මත පදනම්ව ඉහත ප්‍රශ්නයට මෙම බ්ලොගය තුළ පිළිතුරු ලැබේ.

විදේශීය තීන්දු පිළිගැනීම සහ බලාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත් විට, සිවිල් ක්‍රියා පටිපාටි සංග්‍රහයේ (ඩීසීසීපී) 431 වන වගන්තිය නෙදර්ලන්තයේ කේන්ද්‍රීය වේ. මෙය පහත සඳහන් දෑ නියම කරයි:

'1 985-994 වගන්ති වල විධිවිධානයන්ට යටත්ව, නෙදර්ලන්තයෙන් පිටතදී සකස් කරන ලද විදේශීය උසාවි මගින් ලබා දෙන තීන්දු හෝ අව්‍යාජ උපකරණ නෙදර්ලන්තයේ බලාත්මක කළ නොහැක.

2. නඩු විභාග කර නැවත ඕලන්ද උසාවියේදී විසඳිය හැකිය. '

431 වගන්තිය 1 ඩීසීසීපී - විදේශීය තීන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

කලාවේ පළමු ඡේදය. 431 ඩීසීසීපී විදේශීය තීන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන අතර පැහැදිලි ය: මූලික ප්‍රතිපත්තිය නම් නෙදර්ලන්තයේ විදේශීය තීන්දු ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි වීමයි. කෙසේ වෙතත්, ඉහත සඳහන් ලිපියේ පළමු ඡේදය තවදුරටත් ඉදිරියට යන අතර 985-994 ඩීසීසීපී ව්‍යවස්ථාවේ දක්වා ඇති අවස්ථා වලදී මූලික මූලධර්මයට ව්‍යතිරේකයක් ද ඇති බව සපයයි.

ඩීසීසීපී හි 985-994 වගන්ති වල විදේශ රටවල නිර්‍මාණය කරන ලද බලාත්මක කළ හැකි මාතෘකා බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සඳහා සාමාන්‍ය නීති අඩංගු වේ. මෙම පොදු නීති, එක්ස්වාචාචර් පටිපාටිය ලෙසද හැඳින්වේ, ඩීසීසීපී 985 (1) වගන්තියට අනුව අදාළ වන්නේ 'විදේශ රාජ්‍යයක උසාවියක් ලබා දුන් තීන්දුවක් නෙදර්ලන්තයේ දී ගිවිසුමක් මඟින් හෝ බලයක් මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි අවස්ථාවකදී පමණි. නීතිය'.

උදාහරණයක් ලෙස යුරෝපීය (යුරෝපා සංගම්) මට්ටමින් පහත සඳහන් අදාළ රෙගුලාසි මෙම සන්දර්භය තුළ පවතී:

  • EEX නියාමනය ජාත්‍යන්තර සිවිල් හා වාණිජමය කරුණු පිළිබඳව
  • අයිබීස් නියාමනය ජාත්‍යන්තර දික්කසාදය සහ දෙමාපිය වගකීම
  • ජීවිතාන්තය නියාමනය ජාත්‍යන්තර ළමා හා සහකරු හෝ සහකාරිය නඩත්තු කිරීම පිළිබඳව
  • විවාහක දේපල නියාමනය ජාත්‍යන්තර විවාහක දේපල නීතිය ගැන
  • හවුල්කාරිත්ව නියාමනය ජාත්‍යන්තර හවුල් ව්‍යාපාර දේපල නීතිය ගැන
  • උරුම ආඥාපනත ජාත්‍යන්තර අනුප්‍රාප්තිය පිළිබඳ නීතිය මත

නීතියක් හෝ ගිවිසුමක් මඟින් නෙදර්ලන්තයේ විදේශීය විනිශ්චයක් බලාත්මක කළ හැකි නම්, එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වන පරිදි ස්වයංක්‍රීයව බලාත්මක කළ හැකි නියෝගයක් නොවේ. මේ සඳහා 985 ඩීසීසීපී ව්‍යවස්ථාවේ විස්තර කර ඇති පරිදි බලාත්මක කිරීම සඳහා නිවාඩු ලබා දෙන මෙන් ලන්දේසි අධිකරණයෙන් මුලින්ම ඉල්ලීමක් කළ යුතුය. නඩුව නැවත විභාග කරන බව එයින් අදහස් නොවේ. 985 Rv වගන්තියට අනුව එය එසේ නොවේ. කෙසේ වෙතත්, නිවාඩු ලබා දෙනවාද නැද්ද යන්න අධිකරණය තක්සේරු කරන නිර්ණායක තිබේ. නීතිය හෝ ගිවිසුමේ නිශ්චිත නිර්ණායක නිශ්චිතව දක්වා ඇත්තේ එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පදනම මත ය.

431 වගන්තිය 2 ඩීසීසීපී ඡේදය - විදේශීය විනිශ්චයක් පිළිගැනීම

නෙදර්ලන්තය සහ විදේශීය රාජ්‍යය අතර බලාත්මක කිරීමේ ගිවිසුමක් නොමැති අවස්ථාවක, කලාවට අදාළව විදේශීය තීන්දුවක්. 431 ඡේදය 1 නෙදර්ලන්තයේ ඩීසීසීපී බලාත්මක කිරීම සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි. මේ සඳහා උදාහරණයක් නම් රුසියානු තීන්දුවක්. ඇත්ත වශයෙන්ම, සිවිල් හා වාණිජ කටයුතු වලදී අන්යොන්ය පිළිගැනීම සහ විනිශ්චය ක්රියාත්මක කිරීම නියාමනය කිරීම සඳහා නෙදර්ලන්ත රාජධානිය සහ රුසියානු සමූහාණ්ඩුව අතර කිසිදු ගිවිසුමක් නොමැත.

කෙසේ වෙතත් යම් පාර්ශවයක් ගිවිසුමකින් හෝ නීතියකින් ක්‍රියාත්මක නොවන විදේශීය තීන්දුවක් බලාත්මක කිරීමට කැමති නම්, 431 ඡේදය 2 ඩීසීසීපී විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරයි. 431 ඩීසීසීපී ව්‍යවස්ථාවේ දෙවන ඡේදය මඟින් විදෙස් විනිසුරු තීන්දුවෙන් ද benefitුවම් නියම කර ඇති යම් පාර්ශවයකට බලාත්මක කළ හැකි සංසන්දනාත්මක තීන්දුවක් ලබා ගැනීම සඳහා ලන්දේසි අධිකරණය වෙත නැවත නඩු පැවරිය හැකිය. එකම ආරවුලක් පිළිබඳව විදෙස් අධිකරණයක් දැනටමත් තීරණය කර තිබීම නිසා ආරවුල නැවත ඕලන්ද අධිකරණය වෙත ගෙන ඒම වළක්වන්නේ නැත.

431 ව්‍යවස්ථාව, ඩීසීසීපී 2 ඡේදය අනුව සිදු කෙරෙන මෙම නව ක්‍රියාදාමයන්හිදී, ලන්දේසි අධිකරණය විසින් එක් එක් විශේෂිත සිද්ධිය පිළිබඳව තක්සේරු කරනු ඇත, විදේශීය තීන්දුවක් සඳහා අධිකාරිය ආරෝපණය කළ යුතුද නැද්ද යන්න (මානව සම්පත් 14 නොවැම්බර් 1924, එන්ජේ 1925, බොන්ට්මන්ටෙල්) මෙහි මූලික මූලධර්මය නම් 26 සැප්තැම්බර් 2014 දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුවේදී පහත සඳහන් අවම අවශ්‍යතා වර්ධනය කර ඇත්නම් විදේශීය තීන්දුවක් (රෙස් ජූඩිකාටා බලය ලබාගෙන ඇති) නෙදර්ලන්තය තුළ පිළිගනු ලැබීමයි (ECLI: NL: HR: 2014: 2838, ගෑස්ප්‍රොම්බෑන්ක්) අවසන්:

  1. විදේශීය විනිශ්චය ලබා දුන් අධිකරණයේ අධිකරණ බලය ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව සාමාන්‍යයෙන් පිළිගත හැකි අධිකරණ බලය මත රඳා පවතී;
  2. විදේශීය විනිශ්චය ලබා දී ඇත්තේ නියමිත නීතියේ ක්‍රියාවලියට හා ප්‍රමාණවත් ඇපකරයන්ට අනුකූල වන අධිකරණ ක්‍රියා පටිපාටියකින් ය;
  3. විදේශීය විනිශ්චය පිළිගැනීම ලන්දේසි මහජන නියෝගයට පටහැනි නොවේ;
  4. පාර්ශවයන් අතර ලබා දුන් ලන්දේසි උසාවියේ තීරණයකට හෝ එකම විෂය සම්බන්ධයෙන් ආරවුලකදී එකම පාර්ශවයන් අතර ලබා දුන් විදේශ අධිකරණයක් විසින් කලින් ලබා දුන් තීන්දුවක් සමඟ විදේශීය විනිශ්චය නොගැලපෙන තත්වයක් පිළිබඳ ප්රශ්නයක් නොමැත එකම හේතුව මත.

ඉහත සඳහන් කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම්, නඩු විභාගය සැලකිය යුතු ලෙස නොසලකන අතර, විදෙස් නඩු තීන්දුවේ දී දැනටමත් නියම කර ඇති අනෙක් පාර්ශවයේ වරදකරු බවට ලන්දේසි අධිකරණය ද withුවම් කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ. නීතියෙන් සකස් කරන ලද මෙම ක්‍රමය තුළ විදේශීය විනිශ්චය 'බලාත්මක කළ හැකි' ලෙස ප්‍රකාශයට පත් නොවන නමුත් විදේශීය තීන්දුවේ වරදකරුට අනුරූප වන ඕලන්ද නඩු තීන්දුවක් මඟින් නව දictionුවමක් ලබා දෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

A) සිට d) දක්වා ඇති කොන්දේසි සපුරාලන්නේ නැත්නම්, නඩුවේ අන්තර්ගතය තවමත් සැලකිය යුතු ලෙස අධිකරණය විසින් සලකා බැලිය යුතුය. එසේත් නැත්නම්, විදේශීය විනිශ්චය සඳහා ලබා දිය යුතු සාක්ෂි වටිනාකම (පිළිගැනීමට සුදුසුකම් නැති) විනිසුරුවරයාගේ අභිමතය පරිදි පවතී. නඩු තහනම අනුව පෙනී යන්නේ මහජන සාමය පිළිබඳ කොන්දේසිය ගැන කතා කරන විට, ඕලන්ද අධිකරණය ඇසීමේ අයිතිය පිළිබඳ මූලධර්මයට වටිනාකමක් ලබා දෙන බවයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ මෙම ප්‍රතිපත්තිය උල්ලංඝනය කරමින් විදේශීය විනිශ්චය කර ඇත්නම් එය පිළිගැනීම බොහෝ විට රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට පටහැනි වනු ඇති බවයි.

ඔබ ජාත්‍යන්තර නීතිමය ආරවුලක පැටලී සිටින අතර, ඔබේ විදේශීය විනිශ්චය නෙදර්ලන්තයේදී පිළිගැනීමට හෝ බලාත්මක කිරීමට ඔබට අවශ්‍යද? කරුණාකර සම්බන්ධ කරන්න Law & More. හිදී Law & Moreජාත්‍යන්තර නීති ආරවුල් සංකීර්ණ බවත් පාර්ශවයන්ට දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බවත් අපි තේරුම් ගනිමු. ඒ නිසා තමයි Law & Moreගේ නීතීඥයින් පුද්ගලික, නමුත් ප්‍රමාණවත් ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරති. ඔබ සමඟ එක්ව ඔවුන් ඔබේ තත්වය විශ්ලේෂණය කර ගත යුතු ඊළඟ පියවර ගැන විස්තර කරති. අවශ්‍ය නම්, ජාත්‍යන්තර හා ක්‍රියා පටිපාටි නීති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් වන අපගේ නීතීඥයින් ද ඕනෑම පිළිගැනීමක් හෝ බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියකදී ඔබට සහාය වීමට සතුටු වේ.

පුද්ගලික සැකසීම්
අපගේ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන අතරතුර ඔබගේ අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට අපි කුකීස් භාවිතා කරමු. ඔබ බ්‍රවුසරයක් හරහා අපගේ සේවාවන් භාවිතා කරන්නේ නම්, ඔබට ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයේ සිටුවම් හරහා කුකී සීමා කිරීමට, අවහිර කිරීමට හෝ ඉවත් කිරීමට හැකිය. අපි ලුහුබැඳීමේ තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි තුන්වන පාර්ශ්වයන්ගෙන් අන්තර්ගත සහ ස්ක්‍රිප්ට් ද භාවිතා කරන්නෙමු. එවැනි තුන්වන පාර්ශ්ව කාවැද්දීම සඳහා ඔබට පහත ඔබේ කැමැත්ත තෝරාගත හැක. අප භාවිතා කරන කුකීස්, අප රැස් කරන දත්ත සහ අප ඒවා සකසන ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අපගේ පරීක්ෂා කරන්න රහස්යතා ප්රතිපත්තිය
Law & More B.V.