පුද්ගල ගොනු: ඔබට කොපමණ කාලයක් දත්ත තබා ගත හැකිද?

පුද්ගල ගොනු: ඔබට කොපමණ කාලයක් දත්ත තබා ගත හැකිද?

සේවා යෝජකයින් කාලයත් සමඟ තම සේවකයින්ගේ දත්ත රාශියක් සකසයි. මෙම සියලු දත්ත පුද්ගලික ගොනුවක ගබඩා කර ඇත. මෙම ගොනුවේ වැදගත් පුද්ගලික දත්ත අඩංගු වන අතර, මේ හේතුව නිසා, මෙය ආරක්ෂිතව සහ නිවැරදිව සිදු කිරීම අත්යවශ්ය වේ. මෙම දත්ත තබා ගැනීමට සේවා යෝජකයන්ට කොපමණ කාලයක් අවසර දී තිබේද (හෝ, සමහර අවස්ථාවලදී, අවශ්‍ය වේ) මෙම බ්ලොග් අඩවියේ, පුද්ගල ලිපිගොනු නීත්‍යානුකූලව රඳවා තබා ගැනීමේ කාලය සහ එය සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබට වැඩිදුර කියවිය හැකිය.

පුද්ගල ගොනුවක් යනු කුමක්ද?

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, සේවා යෝජකයෙකුට බොහෝ විට තම සේවකයින්ගේ පුද්ගල දත්ත සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වේ. මෙම දත්ත නිවැරදිව ගබඩා කර පසුව විනාශ කළ යුතුය. මෙය පුද්ගල ගොනුවක් හරහා සිදු කෙරේ. මෙයට සේවක(න්), රැකියා කොන්ත්‍රාත්තු, කාර්ය සාධන වාර්තා, ආදියෙහි නම සහ ලිපින විස්තර ඇතුළත් වේ. මෙම දත්ත AVG රෙගුලාසි අනුගමනය කරන අවශ්‍යතාවලට අනුකූල විය යුතු අතර, නිශ්චිත කාලයක් සඳහා තබා ගත යුතුය.

(ඔබේ පුද්ගල ගොනුව AVG හි අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ දැයි දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, අපගේ පුද්ගල ගොනු AVG පිරික්සුම් ලැයිස්තුව බලන්න මෙහි)

සේවක දත්ත රඳවා තබා ගැනීම

AVG පුද්ගලික දත්ත සඳහා නිශ්චිත රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාවන් ලබා නොදේ. පුද්ගල ගොනුව විවිධ වර්ගයේ (පුද්ගලික) දත්ත වලින් සමන්විත වන බැවින් එහි රඳවා ගැනීමේ කාලසීමාව සඳහා සෘජු පිළිතුරක් නොමැත. එක් එක් දත්ත කාණ්ඩයට වෙනස් රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාවක් අදාළ වේ. පුද්ගලයා තවමත් සේවකයෙක්ද, නැතහොත් රැකියාවෙන් ඉවත් වී තිබේද යන්න ද එය බලපායි.

රඳවා තබා ගැනීමේ කාල පරිච්ඡේද

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, පුද්ගල ගොනුවක පුද්ගලික දත්ත රඳවා තබා ගැනීම සම්බන්ධ විවිධ රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාවන් තිබේ. සලකා බැලිය යුතු නිර්ණායක දෙකක් තිබේ, එනම් සේවකයෙකු තවමත් සේවයේ යෙදී සිටීද, නැතහොත් රැකියාව හැර ගොස් තිබේද යන්න. පහත දැක්වෙන්නේ ඇතැම් දත්ත විනාශ කළ යුතු හෝ ඒ වෙනුවට රඳවා තබා ගත යුතු අවස්ථාවයි.

වත්මන් පුද්ගල ගොනුව

තවමත් සේවයේ නියුතු සේවකයෙකුගේ වත්මන් පුද්ගල ගොනුවක අඩංගු දත්ත සඳහා ස්ථාවර රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාවක් සකසා නොමැත. AVG විසින් සේවා යෝජකයින් වෙත වගකීමක් පනවන්නේ පුද්ගල ලිපිගොනු 'යාවත්කාලීන' තබා ගැනීමට පමණි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ පුද්ගල ලිපිගොනු වරින් වර සමාලෝචනය කිරීම සහ යල් පැන ගිය දත්ත විනාශ කිරීම සඳහා කාල සීමාවක් නියම කිරීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටින බවයි.

අයදුම්පත් විස්තර

බඳවා නොගත් අයදුම්කරුවෙකුට අදාළ අයදුම්පත් දත්ත අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය අවසන් වීමෙන් පසු උපරිම සති 4ක් ඇතුළත විනාශ කළ යුතුය. අභිප්රේරණයක් හෝ අයදුම්පත් ලිපියක්, CV, හැසිරීම් පිළිබඳ ප්රකාශය, අයදුම්කරු සමඟ ලිපි හුවමාරුව වැනි දත්ත මෙම වර්ගයට අයත් වේ. අයදුම්කරුගේ කැමැත්ත ඇතිව, දත්ත වසර 1 ක් පමණ තබා ගත හැකිය.

නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්රියාවලිය

සේවකයෙකු නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සම්පූර්ණ කර නැවත ඔහුගේ රැකියාවට පැමිණෙන විට, නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම අවසන් කිරීමෙන් පසු වසර 2ක උපරිම රඳවා ගැනීමේ කාලයක් අදාළ වේ. සේවායෝජකයා ස්වයං රක්‍ෂණකරුවෙකු වන විට මෙයට ව්‍යතිරේකයක් ඇත. එම තත්ත්වය තුළ වසර 5 ක රඳවා ගැනීමේ කාලයක් අදාළ වේ.

රැකියාව අවසන් වීමෙන් පසු උපරිම වසර 2 කට පසුව

සේවකයෙකු රැකියාවෙන් ඉවත් වූ පසු, පුද්ගල ගොනුවේ (පුද්ගලික) දත්ත වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් වසර 2 ක් දක්වා රඳවා ගැනීමේ කාලයකට යටත් වේ.

මෙම කාණ්ඩයට ඇතුළත් වන්නේ:

 • රැකියා කොන්ත්රාත්තු සහ එහි සංශෝධන;
 • ඉල්ලා අස්වීම සම්බන්ධ ලිපි හුවමාරුව;
 • ඇගයීම් වාර්තා සහ කාර්ය සාධන සමාලෝචන;
 • උසස්වීම්/අඩු කිරීම සම්බන්ධ ලිපි හුවමාරුව;
 • UWV සහ සමාගම් වෛද්‍යවරයාගෙන් අසනීප පිළිබඳ ලිපි හුවමාරුව;
 • දොරටු පාලක වැඩිදියුණු කිරීමේ පනතට අදාළ වාර්තා;
 • වැඩ සභා සාමාජිකත්වය පිළිබඳ ගිවිසුම්;
 • සහතිකයේ පිටපතක්.

රැකියාව අවසන් වී අවම වශයෙන් වසර 5 කට පසුව

ඇතැම් පිරිස් ගොනු දත්ත වසර 5ක රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාවකට යටත් වේ. එබැවින් සේවකයා රැකියාවෙන් ඉවත් වූ පසු වසර 5 ක කාලයක් සඳහා මෙම දත්ත තබා ගැනීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටී. මේවා පහත දත්ත වේ:

 • වැටුප් බදු ප්රකාශයන්;
 • සේවක හඳුනාගැනීමේ ලේඛනයේ පිටපතක්;
 • ජනවාර්ගික හා සම්භව දත්ත;
 • වැටුප් බදු සම්බන්ධ දත්ත.

එබැවින් මෙම දත්ත පුද්ගල ගොනුවේ නව ප්‍රකාශ මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කළත් අවම වශයෙන් වසර පහක්වත් තබා ගත යුතුය.

රැකියාව අවසන් වී අවම වශයෙන් වසර 7 කට පසුව

ඊළඟට, සේවායෝජකයාට ද ඊනියා 'බදු රඳවා ගැනීමේ වගකීමක්' ඇත. මෙය වසර 7 ක කාලයක් සඳහා සියලු මූලික වාර්තා තබා ගැනීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටී. එබැවින් මෙය මූලික දත්ත, වැටුප් සැරසිලි, වැටුප් ලේඛන සහ වැටුප් ගිවිසුම් ඇතුළත් වේ.

කල් ඉකුත් වූ රඳවා ගැනීමේ කාලය?

පුද්ගල ගොනුවකින් උපරිම දත්ත රඳවා ගැනීමේ කාලසීමාව කල් ඉකුත් වූ විට, සේවායෝජකයාට තවදුරටත් දත්ත භාවිතා කළ නොහැක. එවිට මෙම දත්ත විනාශ කළ යුතුය.

අවම රඳවා ගැනීමේ කාලය අවසන් වූ විට, සේවායෝජකයා හැකි මෙම දත්ත විනාශ කරන්න. අවම රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාවක් කල් ඉකුත් වූ විට සහ සේවකයා දත්ත විනාශ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින විට ව්යතිරේකයක් අදාළ වේ.

කාර්ය මණ්ඩල ගොනු රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාවන් හෝ වෙනත් දත්ත සඳහා රඳවා ගැනීමේ කාලසීමාවන් පිළිබඳව ඔබට ප්‍රශ්න තිබේද? එසේ නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න. අපගේ රැකියා නීති yers යින් ඔබට උදව් කිරීමට සතුටු වනු ඇත!

Law & More