දික්කසාදය සම්බන්ධයෙන් දෙමාපිය සැලැස්ම

දික්කසාදය සම්බන්ධයෙන් දෙමාපිය සැලැස්ම

ඔබට සුළු දරුවන් සිටී නම් සහ ඔබ දික්කසාද වුවහොත්, දරුවන් පිළිබඳව ගිවිසුම් ඇති කර ගත යුතුය. අන්‍යෝන්‍ය ගිවිසුම් ගිවිසුමකින් ලිඛිතව දක්වා ඇත. මෙම ගිවිසුම දෙමාපිය සැලැස්ම ලෙස හැඳින්වේ. හොඳ දික්කසාදයක් ලබා ගැනීම සඳහා දෙමාපිය සැලැස්ම කදිම පදනමකි.

දෙමාපිය සැලැස්මක් අනිවාර්යද?

දික්කසාද වන විවාහක දෙමාපියන්ට දෙමාපිය සැලැස්මක් අනිවාර්ය බව නීතියේ සඳහන් වේ. ලියාපදිංචි දෙමව්පියන්ගේ ලියාපදිංචි හවුල්කාරිත්වය විසුරුවා හරින විට දෙමාපිය සැලැස්මක් ද සකස් කළ යුතුය. විවාහක හෝ ලියාපදිංචි හවුල්කරුවන් නොවන නමුත් දෙමාපියන්ගේ අධිකාරය එකට ක්‍රියාත්මක කරන දෙමව්පියන් ද දෙමාපිය සැලැස්මක් සකස් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

දෙමාපිය සැලැස්මක් පවසන්නේ කුමක්ද?

දෙමව්පියන්ගේ සැලැස්මේ අවම වශයෙන් ගිවිසුම් අඩංගු විය යුතු බව නීතියෙන් නියම කෙරේ:

  • දෙමාපිය සැලැස්ම සකස් කිරීමේදී ඔබ ළමයින් සම්බන්ධ කර ගත් ආකාරය;
  • ඔබ රැකවරණය හා ඇති දැඩි කිරීම (රැකවරණය නියාමනය) හෝ ඔබ දරුවන් සමඟ කටයුතු කරන ආකාරය (ප්‍රවේශ නියාමනය);
  • ඔබේ දරුවා පිළිබඳ තොරතුරු එකිනෙකාට ලබා දෙන්නේ කෙසේද සහ කොපමණ වාරයක්;
  • පාසැල් තේරීම වැනි වැදගත් මාතෘකා මත ඔබ එකට තීරණ ගන්නේ කෙසේද;
  • රැකවරණය හා ඇති දැඩි කිරීමේ වියදම් (ළමා ආධාර).

දෙමාපිය සැලැස්මට වෙනත් ගිවිසුම් ඇතුළත් කිරීමටද ඔබට තෝරා ගත හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, දෙමව්පියන් වශයෙන්, ඔබ හැදී වැඩීම, යම් නීති රීති (නින්දට යාම, ගෙදර වැඩ) හෝ ද .ුවම් පිළිබඳ අදහස් වලින් ඔබ වැදගත් යැයි සිතන දේ. දෙමාපිය සැලැස්මට පවුල් දෙකම සමඟ සම්බන්ධතා ගැන ඔබට යමක් ඇතුළත් කළ හැකිය. එබැවින් ඔබට මෙය ස්වේච්ඡාවෙන් දෙමාපිය සැලැස්මට ඇතුළත් කළ හැකිය.

දෙමාපිය සැලැස්මක් සැකසීම

අනෙක් දෙමව්පියන් සමඟ හොඳ එකඟතාවකට පැමිණිය හැකි නම් එය ඇත්තෙන්ම හොඳයි. කුමන හේතුවක් නිසා හෝ මෙය කළ නොහැකි නම්, ඔබට මැදිහත්කරුවෙකු හෝ පවුලේ නීති lawyer යෙකු අමතන්න Law & More. ආධාරයෙන් Law & More වෘත්තීය සහ විශේෂ expert මග පෙන්වීම යටතේ දෙමාපිය සැලැස්මේ අන්තර්ගතය සාකච්ඡා කළ හැකිය. මැදිහත්වීම විසඳුමක් ලබා නොදෙන්නේ නම්, අපගේ විශේෂිත පවුල් නීති law යින් ද ඔබේ සේවයේ සිටී. ළමයින් පිළිබඳව ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම සඳහා අනෙක් හවුල්කරු සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි.

දෙමාපිය සැලසුමට කුමක් සිදුවේද?

ඔබේ දික්කසාදය ප්‍රකාශ කිරීමට හෝ ඔබේ ලියාපදිංචි හවුල්කාරිත්වය විසුරුවා හැරීමට අධිකරණයට හැකිය. පවුලේ නීති law යින් Law & More මුල් දෙමාපිය සැලැස්ම ඔබ වෙනුවෙන් උසාවියට ​​යවනු ඇත. පසුව අධිකරණය විසින් දෙමව්පියන්ගේ සැලැස්ම දික්කසාද නියෝගයට අනුයුක්ත කරයි. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, දෙමාපිය සැලැස්ම අධිකරණ තීන්දුවේ කොටසකි. එබැවින් දෙමව්පියන් දෙදෙනාම දෙමව්පියන්ගේ සැලැස්මේ ඇති ගිවිසුම්වලට යටත් වීමට බැඳී සිටිති.

දෙමාපිය සැලැස්මක් සකස් කළ නොහැකිද?

බොහෝ විට සිදුවන්නේ දෙමව්පියන්ගේ සැලැස්මේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව දෙමාපියන් පූර්ණ එකඟතාවයකට නොපැමිණීමයි. එවැනි අවස්ථාවකදී, නීතිමය දික්කසාද අවශ්‍යතාවයට අනුකූල වීමට ද ඔවුන්ට නොහැකි ය. එවැනි අවස්ථා සඳහා ව්යතිරේකයක් ඇත. එකඟතාවකට පැමිණීමට ප්‍රමාණවත් උත්සාහයක් ගෙන ඇති නමුත් එය කිරීමට අපොහොසත් වී ඇති බව නිරූපණය කළ හැකි දෙමාපියන්ට මෙය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ලේඛනවල සඳහන් කළ හැකිය. උසාවියට ​​දික්කසාදය ප්‍රකාශ කළ හැකි අතර දෙමව්පියන් එකඟ නොවන කරුණු පිළිබඳව තීරණය කළ හැකිය.

ඔබට දික්කසාද වීමට අවශ්‍යද, දෙමාපිය සැලැස්මක් සැකසීමට ඔබට උදව් අවශ්‍යද? ඉන්පසු Law & More ඔබට සුදුසුම ස්ථානයයි. හි විශේෂිත පවුල් නීති law යින් Law & More ඔබගේ දික්කසාදය සහ දෙමාපිය සැලැස්මක් සැකසීමට ඔබට සහාය වීමට සහ මඟ පෙන්වීමට හැකිය.

Law & More