IND තීරණයට එරෙහිව විරෝධතාවයක් හෝ අභියාචනයක්

IND තීරණයට එරෙහිව විරෝධතාවයක් හෝ අභියාචනයක්

ඔබ IND හි තීරණයට එකඟ නොවන්නේ නම්, ඔබට එයට විරුද්ධ වීමට හෝ අභියාචනා කිරීමට හැකිය. මෙමගින් ඔබට ඔබගේ අයදුම්පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් හිතකර තීරණයක් ලැබෙනු ඇත.

විරෝධය

ඔබගේ අයදුම්පත්රයේ අවාසිදායක තීරණයක්

IND තීරණයක් ආකාරයෙන් ඔබගේ අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ලබා දෙනු ඇත. ඔබගේ අයදුම්පතෙහි නිෂේධාත්මක තීරණයක් ගෙන තිබේ නම්, ඔබට පදිංචි ලේඛනයක් නොලැබෙන බව අදහස් වේ නම්, ඔබට විරෝධතාවක් ගොනු කළ හැකිය. පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති යෙදුම් වලට විරුද්ධ විය හැක:

  • කෙටි කාලීන වීසා
  • තාවකාලික පදිංචිය සඳහා බලපත්‍රය (MVV)
  • ස්ථාවර කාලීන නිත්‍ය පදිංචි බලපත්‍රය
  • ස්ථිර නිත්‍ය පදිංචි බලපත්‍රය හෝ EU දිගු කාලීන පදිංචිය
  • අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස පිළිගැනීම
  • ස්වභාවිකකරණය සඳහා ඉල්ලීම (ලන්දේසි ජාතිකත්වය)

විරෝධතා ක්රියා පටිපාටිය

IND ඔබේ අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම්, නෙදර්ලන්තයේ විරෝධතාව සඳහා ඔබට බලා සිටිය හැකිද යන්න තීරණයේ සඳහන් වේ. ඔබට නෙදර්ලන්තයේ විරෝධතා ක්‍රියා පටිපාටිය බලා සිටිය හැකි නම්, ඔබට IND මේසයේ පදිංචිය අනුමත කිරීම සඳහා හමුවීමක් කළ හැකිය. පදිංචිය අනුමත කිරීම ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ තබා ඇත. එය ඔබගේ ක්‍රියා පටිපාටිය අතරතුර ඔබට නෙදර්ලන්තයේ සිටිය හැකි බව පෙන්වන ස්ටිකරයකි.

ඔබ නෙදර්ලන්තයේ ඔබගේ විරෝධතා ක්‍රියා පටිපාටිය බලාපොරොත්තු නොවිය හැකි බව තීරණයේ සඳහන් වන්නේ නම්, ඔබ නෙදර්ලන්තය හැර යා යුතුය. ඔබට තවමත් නෙදර්ලන්තයේ විරෝධතාව බලා සිටීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට මූලික වාරණ නියෝගයක් සඳහා උසාවියට ​​අයදුම් කළ හැකිය.

විරෝධතා නිවේදනයේ, ඔබ IND තීරණයට විරුද්ධ වන්නේ මන්දැයි ලියන්න. විරෝධයේ දැන්වීම සහ තීරණයේ පිටපතක් තීරණයේ සඳහන් තැපැල් ලිපිනයට යවන්න. අපගේ නීතීඥයින් මගින්ද ඔබට විරෝධතා ඉදිරිපත් කළ හැක. එවැනි අවස්ථාවක, අපට IND සඳහා ඔබගේ සම්බන්ධතා ලෙස ක්‍රියා කළ හැක.

ඔබගේ විරෝධය IND වෙත ලැබුණු පසු, ඔවුන් ඔබට ලැබුණු දිනය සහ විරෝධතාව සඳහා තීරණ කාලය සඳහන් කරමින් ලිපියක් එවනු ඇත. කිසියම් ලේඛනයක් ඇතුළත් කිරීමට හෝ නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට තවමත් සැපයිය යුතු ලේඛන මොනවාදැයි සඳහන් කරමින් ඔබට IND වෙතින් ලිපියක් ලැබෙනු ඇත.

ඉන් පසුව IND විරෝධය තීරණය කරනු ඇත. විරෝධතාව පිළිගනු ලැබුවහොත්, ඔබගේ අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් ඔබට හිතකර තීරණයක් ලැබෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඔබගේ විරෝධතා දැන්වීම පදනම් විරහිත බව ප්‍රකාශ කර ඇත්නම්, ඔබගේ අයදුම්පත දැනට ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ. ඔබ එකඟ නොවන්නේ නම්, ඔබට අධිකරණයට අභියාචනය කළ හැකිය.

ඔබගේ අයදුම්පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් හිතකර තීරණයකට විරුද්ධ වන්න

ඔබ පදිංචි බලපත්‍රයක් සඳහා වන අයදුම්පත අනුමත කර ඇත්නම්, නමුත් ඔබ තීරණයේ කොටසක් සමඟ එකඟ නොවන්නේ නම් ඔබට විරුද්ධ විය හැක. IND මේසයකින් ඔබේ පදිංචි බලපත්‍රය ලබා ගැනීමෙන් පසු ඔබට විරෝධතාවක් ගොනු කළ හැකිය. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ඔබට විරුද්ධ වීමට සති හතරක් ඇත, ඔබ පදිංචි ලේඛනය ලැබුණු දින සිට ගණනය කිරීම.

වෘත්තිය

ඔබේ විරෝධය පදනම් විරහිත බව ප්‍රකාශ කළහොත්, ඔබට උසාවියට ​​අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඔබේ විරෝධය පිළිබඳ තීරණයකින් සති හතරක් ඇතුළත, ඔබ පිරවූ පෙත්සම/විරෝධතා පෝරමය මධ්‍යම ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයට (CIV) යැවිය යුතුය.

විරෝධතාව පිළිබඳ IND හි තීරණය ඔබට නෙදර්ලන්තයේ අභියාචනය බලා සිටිය හැකිද යන්න පෙන්නුම් කරයි. විරුද්ධත්වයේ තත්වයේදී මෙන්, ඔබට නෙදර්ලන්තයේ අභියාචනය සඳහා රැඳී සිටීමට ඉඩ දෙන්නේ නම්, ඔබට පදිංචිය අනුමත කිරීමක් ලබා ගත හැකිය. ඔබට නෙදර්ලන්තයේ අභියාචනය බලා සිටීමට නොහැකි නම්, ඔබ නෙදර්ලන්තය හැර යා යුතුය. කෙසේ වෙතත්, නෙදර්ලන්තයේ අභියාචනය බලා සිටීම සඳහා මූලික වාරණ නියෝගයක් සඳහා ඔබට උසාවියට ​​අයදුම් කළ හැකිය.

ඔබ පෝරමය සම්පුර්ණ කර එවූ පසු, ඔබගේ විරෝධතාව පිළිබඳ IND හි තීරණයට ඔබ එකඟ නොවන්නේ මන්දැයි ඔබ අභියාචනා දැන්වීමේ සඳහන් කරයි. උසාවිය විසින් නියම කර ඇති කාල සීමාව තුළ ඔබ අභියාචනා දැනුම්දීම ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ආරක්ෂක ප්‍රකාශයක් භාවිතයෙන් ඔබගේ අභියාචනා දැන්වීමට IND හට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැක. මෙයින් පසු, විභාගයක් පැවැත්වේ.

ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, සති හයක් ඇතුළත උසාවිය තීරණය කරනු ඇත. විනිසුරුවරයාට වැඩි කාලයක් අවශ්‍ය නම්, ඔහු වහාම පාර්ශ්වයන්ට දැනුම් දෙනු ඇත. ඔබගේ අභියාචනය අනුමත කරන්නේ නම්, විනිසුරුවරයා විසින් තීරණය කළ හැකිය:

  • IND විරෝධතාව නැවත පරීක්ෂා කළ යුතු අතර IND අධිකරණ තීන්දුවට අනුකූල වන පරිදි IND නව තීරණයක් ගනී.
  • IND හි තීරණයේ නීතිමය ප්‍රතිවිපාක බලාත්මකව පවතී
  • විනිසුරුවරයාගේම තීරණය

කෙසේ වෙතත්, උසාවිය විසින් නිවැරදි බව ඔප්පු කිරීමෙන් ඔබට පදිංචි බලපත්‍රය පිළිබඳ නිශ්චිතභාවයක් ලැබෙනු ඇතැයි අදහස් නොවේ. බොහෝ විට, අධිකරණයේ තීන්දුව සලකා IND නව තීරණයක් ගනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම තීරණය තවමත් ඔබට පදිංචි බලපත්‍රයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන තීරණයකට හේතු විය හැක.

අපගේ නීතීඥයින් ආගමන නීතිය පිළිබඳ විශේෂඥයන් වන අතර විරෝධතාව හෝ අභියාචනය සම්බන්ධයෙන් ඔබට උපකාර කළ හැක. මෙම ක්‍රියාවලියේදී ඔබට උදව් කිරීමට අපි සතුටු වෙමු. ඔබටත් පුළුවන් අමතන්න Law & More වෙනත් ප්රශ්න සඳහා. 

Law & More